Ledige stillinger

 

                                                                                       København, d. 3 juni 2021

Psykolog til privat praksis på Frederiksberg

Psykologerne Johansen & Kristoffersen (PJK) oplever fortsat kraftig vækst i efterspørgsel efter vores psykologydelser og søger derfor aktuelt en psykolog til fastansættelse i fuldtidsstilling. Psykologen skal brænde for at arbejde med evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og undersøgelser. Stillingen vil være tilknyttet vores afdeling på Frederiksberg med start 1. september eller tidligere.

PJK er en privat psykologpraksis med afdelinger i Aarhus og Helsingør og på Frederiksberg. Virksomheden er dannet og ejet af psykologerne Eivind Harbeck Johansen og Marius Tolstoy-Kristoffersen. Praksissen har evidensbaseret praksis som sin grundlæggende tilgang, primært med udøvelse af kognitiv adfærdsterapi, individuelt tilpasset behovet hos børn, unge, voksne, par og familier. Derudover foretager vi neuropsykologiske, neuropsykiatriske og psykologiske undersøgelser af forskellige art.

PJK består aktuelt af 16 psykologer samt en administration med kommunikationsansvarlig og flere psykologistuderende. Afdelingen på Frederiksberg er vores hovedkvarter og 11 psykologer har afdelingen som sit arbejdssted i tillæg til kommunikationsansvarlig og 4 studerende. Praksissen er centralt placeret ved Frederiksberg Centeret med nem ankomst via offentlig transport, bil og cykel. Det primære klientgrundlag er selvbetalende klienter, men vi samarbejder desuden med både offentlige og private aktører.

Vi har brug for en ny psykolog, som kan tilbyde behandlingsrettede undersøgelser og kognitiv adfærdsterapeutisk behandling i tråd med den bedste tilgængelige empiri og kunne tilpasse dette til den enkelte klients unikke ønsker, behov og omstændigheder. Vi tilbyder en bred vifte af psykologydelser og med større efterspørgsel end hvad vi kan dække inden for de fleste af disse. Indholdet i stillingen kan derfor i stor grad tilpasses den enkelte psykologs kompetencer og interesser, men de primære arbejdsopgaver vil som udgangspunkt være:

 • Selvstændig planlægning og gennemførelse af specifikke evidensbaserede kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsforløb af psykiske lidelser og almenpsykologiske udfordringer hos børn, unge og voksne
 • Psykologiske og diagnostiske behandlingsrettede undersøgelser
 • Journalføring og udfærdigelse af udtalelser og psykologiske vurderinger
 • Aktiv deltagelse i supervision, personalemøder, behandlingskonferencer, sparring med de øvrige medarbejdere, og sociale arrangementer
 • Varetagelse af undervisning og supervision af interne og eksterne psykologer og andre faggrupper i et omfang svarende til kandidatens kompetenceområder og -niveau
 • Varetagelse af neuropsykiatriske, neuropsykologiske, psykologiske og pædagogisk-psykologiske undersøgelser svarende til kandidatens interesse- og kompetenceområder

Du vil modtage oplæring og supervision på ekspertniveau, have adgang til et massivt fysisk og elektronisk bibliotek af arbejdsmaterialer, guides, handouts, fysiske og digitale tests og baggrundslitteratur. Samtidigt bliver du en del af en meget dygtig gruppe medarbejdere med godt kollegialt miljø og et fælles fokus på kompetenceudvikling og faglig ansvarlighed i arbejdet. Vi tilbyder konkurrencedygtige lønbetingelser, betalt frokostpause, veletablerede og gode supportfunktioner, pæne og funktionelle lokaler tilpasset konfidentielle samtaler, intern supervision både individuelt og i gruppe, deltagelse på behandlingskonferencer, workshops og personalemøder.

Dette forventer vi af dig:

 • Du er udannet cand.psych. eller som minimum tæt derpå
 • Du brænder for at udøve psykologisk evidensbaseret praksis af ypperste klasse
 • Du er videnskabsteoretisk velbevandret og har et bredt og opdateret kendskab til psykologisk forskning, litteraturens evidensniveauer og implikationer for klinisk praksis
 • Du evner at vurdere inden for hvilke områder, du har den tilstrækkelige kompetence og hvor du har brug for at udvikle dig videre
 • Du er skriftligt velformuleret og kan affatte psykologiske attester og vurderinger med afsæt i denne viden
 • Du er fagligt ansvarlig og kan arbejde struktureret og planmæssigt
 • Du har et konstruktivt engagement
 • Autorisation er en fordel, men ikke et krav for at ansøge, idet realkompetence vægtlægges fremfor formel kompetence

Vi tilbyder:

 • Mulighed for at blive en del af Danmarks måske dygtigste og hyggeligste psykologgruppe ved en af Danmarks største psykologpraksisser
 • Ingen unødvendig registrering eller administration, hvorfor muligheden er til stede for at fokusere på at udgøre en forskel for andre via anvendelsen af de bedste tilgængelige undersøgelses- og behandlingselementer
 • Behagelige og indbydende fysiske rammer for arbejdet
 • Gode og trygge løn- og ansættelsesbetingelser, inklusive barsels- og ferievilkår
 • Mulighed for at påvirke udviklingen af ens egen arbejdsplads, egne kompetencer, og egne ansvars- og arbejdsområder
 • Fleksible arbejdstider

Ansøgning, karakterblad og CV med billede sendes til: adm@pjkp.dk senest d. 1. juli 2021. I e-mailens emnefelt anføres ”Ansøgning psykologstilling [dit navn]”. Vi opfordrer alle til at ansøge hurtigst mulig, da vi afholder jobsamtaler løbende, når vi modtager ansøgninger, hvor ansøgeren vurderes som aktuel for stillingen. Ansættelsesprocessen foregår normalt over 2-3 runder af ansættelsessamtaler, som vil indeholde en kombination af interview, tests og cases for at vurdere vedkommendes personlige og faglige egnethed for stillingen. Yderligere information om jobsamtalen fremsendes sammen med svar på ansøgningen til de udvalgte kandidater. Har du spørgsmål omkring stillingen eller ansøgningsprocessen, kan du skrive til e-mail: adm@pjkp.dk eller ringe på klinikkens fællesnummer: (+45) 32 13 03 00.