Ledige stillinger

                                                                                              København, d. 18. september 2020

To psykologer søges til privat psykologpraksis med afdelinger i Helsingør og på Frederiksberg

Psykologerne Johansen & Kristoffersen (PJK) søger to psykologer, der ønsker at arbejde med evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og undersøgelser, til to fuldtidsstillinger; én på Frederiksberg og én i Helsingør. Deltidsstillinger kan vurderes for stillingen i Helsingør, hvis ansøgeren besidder særlig egnede faglige og personlige forudsætninger. Begge stillinger ønskes besat senest d. 1. november 2020.

PJK er en privat psykologpraksis, dannet og ejet af psykologerne Eivind Harbeck Johansen og Marius Tolstoy-Kristoffersen. Praksissen har evidensbaseret praksis som sin grundlæggende tilgang, primært med udøvelse af kognitiv adfærdsterapi, individuelt tilpasset behovet hos børn, unge, voksne, par og familier. Begge praksisser er centralt placerede med nem ankomst via offentlig transport, bil og cykel. Det primære klientgrundlag er selvbetalende klienter, men vi samarbejder desuden med både offentlige og private aktører.

PJK består aktuelt af 14 psykologer samt en administration med kommunikationsansvarlig og flere psykologistuderende. Aktuelt arbejder én af psykologerne ved afdelingen i Helsingør, men det er sandsynligt, at der også vil komme flere ansættelser der inden for kort tid.

Vi har brug for to nye psykologer, som kan tilbyde behandlingsrettede undersøgelser og kognitiv adfærdsterapeutisk behandling i tråd med den bedste tilgængelige empiri og kunne tilpasse dette til den enkelte klients unikke ønsker, behov og omstændigheder. Stillingerne kan tilpasses den enkelte ansøgers kompetencer og interesser, men de primære arbejdsopgaver vil som udgangspunkt være:

 • Selvstændig planlægning og gennemførelse af specifikke evidensbaserede kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsforløb af psykiske lidelser og almenpsykologiske udfordringer hos børn, unge og voksne
 • Psykologiske og diagnostiske behandlingsrettede undersøgelser
 • Journalføring og udfærdigelse af udtalelser og psykologiske vurderinger
 • Aktiv deltagelse i supervision, personalemøder, behandlingskonferencer, sparring med de øvrige medarbejdere, og sociale arrangementer
 • Varetagelse af undervisning og supervision af psykologer og andre faggrupper i et omfang svarende til kandidatens kompetenceområder og -niveau
 • Mulighed for varetagelse af neuropsykologiske og neuropsykiatriske undersøgelser i et omfang svarende til kandidatens kompetencer

Du vil modtage oplæring og supervision af nogle af de fremmeste eksperter i Danmark og have adgang til et massivt fysisk og elektronisk bibliotek samtidigt som du bliver en del af en gruppe medarbejdere med godt kollegialt miljø og et fælles fokus på kompetenceudvikling og faglig ansvarlighed i arbejdet. Vi tilbyder betalt frokostpause, intern supervision både individuelt og i gruppe, deltagelse på behandlingskonferencer, workshops og personalemøder.

Dette forventer vi af dig:

 • Du er cand.psych.
 • Du brænder for at udøve psykologisk evidensbaseret praksis af ypperste klasse
 • Du er videnskabsteoretisk velbevandret og har et bredt og opdateret kendskab til psykologisk forskning, litteraturens evidensniveauer og implikationer for klinisk praksis
 • Du evner at vurdere inden for hvilke områder, du har den tilstrækkelige kompetence samt hvor du har brug for at udvikle dig videre
 • Du skal være skriftligt velformuleret og kunne affatte psykologiske attester og vurderinger med afsæt i denne viden
 • Du er fagligt ansvarlig og kan arbejde struktureret og planmæssigt
 • Du har et konstruktivt engagement
 • Autorisation er en fordel, men ikke et krav for at ansøge, idet realkompetence vægtlægges fremfor formel kompetence

Vi tilbyder:

 • Mulighed for at blive en del af Danmarks måske dygtigste og hyggeligste psykologgruppe ved en af Danmarks største psykologpraksisser
 • Ingen unødvendig registrering eller administration, hvorfor muligheden er til stede for at fokusere på at udgøre en forskel for andre via anvendelsen af de bedst tilgængelige undersøgelses- og behandlingselementer
 • Behagelige og indbydende fysiske rammer for arbejdet
 • Gode og trygge løns- og ansættelsesbetingelser, inklusive barsel- og ferievilkår
 • Passende krav til antal samtaler, så der er tid til at benytte sig af de rige muligheder for faglig udvikling og fordybelse
 • Mulighed for at påvirke udviklingen af ens egen arbejdsplads, egne kompetencer, og egne ansvars- og arbejdsområder
 • Fleksible arbejdstider

Ansøgning, karakterblad og CV med billede sendes til: adm@pjkp.dk senest fredag d. 9. oktober 2020. I e-mailens emnefelt anføres ”Ansøgning psykologstilling [dit navn]”. Du bedes også i din ansøgning anføre, hvorvidt du ansøger om stillingen i Helsingør og/eller stillingen på Frederiksberg. Vi opfordrer alle til at ansøge hurtigst mulig, da vi afholder jobsamtaler løbende, når vi modtager ansøgninger, hvor ansøgeren vurderes som aktuel for stillingen. Hvis vi finder de rigtige ansøgere inden ansøgningsfristen udløber, vil dette annonceres på vores hjemmeside og på vores sociale medier.  

Ansøgere skal påregne at deltage ved flere samtalerunder, der vil indeholde en kombination af interview, tests og cases for at vurdere vedkommendes personlige og faglige egnethed for stillingen. Yderligere information om jobsamtalen fremsendes sammen med svar på ansøgningen til de udvalgte kandidater. Har du spørgsmål omkring stillingerne eller ansøgningsprocessen, kan du skrive til e-mail: adm@pjkp.dk eller ringe på klinikkens fællesnummer: (+45) 32 13 03 00.