Ledige stillinger

                                                                                              København 06-09-2018

Psykolog med interesse for evidensbaseret praksis søges til privat praksis

Psykologerne Johansen & Kristoffersen (PJK) søger en psykolog, der ønsker at arbejde med evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og undersøgelser, til en fuldtidsstilling med start d. 01.10.2018 eller hurtigst muligt.

PJK er en privat psykologpraksis, dannet og ejet af psykologerne Eivind Harbeck Johansen og Marius Kristoffersen. Praksissen drives ud fra et kognitivt adfærdsterapeutisk fundament med fokus på anvendelse af evidensbaserede metoder til udredning og behandling af børn, unge og voksne. Praksissen er meget centralt placeret, lige overfor Frederiksberg Centret og Frederiksberg metrostation. Det primære klientgrundlag er selvbetalende klienter, men vi samarbejder derudover med både offentlige og private aktører.

PJK består aktuelt af 10 psykologer samt en administration. Vi har aktuelt brug for en ny psykolog, der kompetent kan udøve evidensbaserede behandlingsrettede undersøgelser og kognitiv adfærdsterapeutisk behandling. Stillingen kan tilpasses den enkelte ansøgers kompetencer og interesse, men de primære arbejdsopgaver vil som udgangspunkt være:

 • Selvstændig planlægning og gennemførelse af specifikke forskningsbaserede kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsforløb af psykiske lidelser og almenpsykologiske udfordringer hos børn, unge og voksne
 • Journalføring og udfærdigelse af udtalelser og psykologiske vurderinger
 • Aktiv deltagelse i supervision, personalemøder, behandlingskonferencer, workshops og andre oplæringskurser
 • Psykologiske og diagnostiske undersøgelser
 • mulighed for varetagelse af undervisning og supervision af psykologer og andre faggrupper

Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads med gode kollegaer med fokus på evidensbaseret praksis, kompetenceudvikling og faglig stolthed. Vi tilbyder fælles frokost hver dag, intern supervision, deltagelse på behandlingskonferencer, workshops og personalemøder. Du vil modtage oplæring og supervision af nogle af de fremmeste eksperter i Danmark i en atmosfære, der summer af kompetenceudveksling i et humoristisk og moderne læringsmiljø, hvor der konstant stræbes efter videre faglig udvikling.

Dette forventer vi af dig:

 • Du er cand.psych. eller er tæt på at være færdig med psykologuddannelsen
 • Du brænder for at lære og at udøve psykologisk evidensbaseret praksis af ypperste klasse
 • Du skal være videnskabeligt velbevandret, således at du har et bredt og opdateret kendskab til psykologisk forskning, litteraturens evidensniveauer og implikationer for klinisk praksis
 • Du evner at vurdere inden for hvilke områder, du har den tilstrækkelige kompetence samt hvor du har brug for at udvikle dig videre
 • Du skal være skriftligt velformuleret og kunne affatte psykologiske attester og vurderinger med afsæt i denne viden
 • Du er fagligt ansvarlig og kan arbejde struktureret og planmæssigt
 • Du har et konstruktivt engagement
 • Autorisation er en fordel, men ikke et krav for at ansøge, idet realkompetence vægtlægges fremfor formel kompetence

Ansøgning, karakterblad og CV med billede sendes til: adm@pjkp.dk senest d. 24.09.2018. I e-mailens emnefelt anføres ”Ansøgning psykologstilling [dit navn]”.  Vi afholder løbende jobsamtaler, når vi modtager ansøgninger, hvor ansøgeren vurderes som værende aktuel for stillingen. Hvis vi finder den rigtige ansøger, inden ansøgningsfristen udløber, vil dette annonceres på vores hjemmeside og på vores Facebook-side.  Ansøgere skal påregne at deltage ved flere samtalerunder, der vil indeholde en kombination af interview, tests og cases for at vurdere vedkommendes personlige og faglige egnethed for stillingen. Yderligere information om jobsamtalen fremsendes sammen med svar på ansøgningen til de udvalgte kandidater. Har du spørgsmål omkring stillingen eller ansøgningsprocessen, kan du skrive til e-mail: adm@pjkp.dk eller ringe på klinikkens fællesnummer: (+45) 32 13 03 00. 

 

Med venlig hilsen

Psykologerne Johansen & Kristoffersen