Ledige stillinger

                                                                                            København 31-01-2019

Psykolog med passion for evidensbaseret praksis søges til privat praksis

Psykologerne Johansen & Kristoffersen (PJK) søger en psykolog, der ønsker at arbejde med evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og undersøgelser, til en fuldtidsstilling med start d. 01.04.2019 eller hurtigst muligt.

PJK er en privat psykologpraksis, dannet og ejet af psykologerne Eivind Harbeck Johansen og Marius Kristoffersen. Praksissen drives ud fra et kognitivt adfærdsterapeutisk fundament med fokus på anvendelse af evidensbaserede metoder til udredning og behandling af børn, unge og voksne. Praksissen er meget centralt placeret, lige overfor Frederiksberg Centret og Frederiksberg metrostation. Det primære klientgrundlag er selvbetalende klienter, men vi samarbejder derudover med både offentlige og private aktører.

PJK består aktuelt af 10 psykologer samt en administration. Vi har brug for en ny psykolog, der kan tilbyde vore klienter behandlingsrettede undersøgelser og kognitiv adfærdsterapeutisk behandling i tråd med den bedste tilgængelige empiri. Stillingen kan tilpasses den enkelte ansøgers kompetencer og interesse, men de primære arbejdsopgaver vil som udgangspunkt være:

 • Selvstændig planlægning og gennemførelse af specifikke forskningsbaserede kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsforløb af psykiske lidelser og almenpsykologiske udfordringer hos børn, unge og voksne
 • Psykologiske og diagnostiske behandlingsrettede undersøgelser
 • Journalføring og udfærdigelse af udtalelser og psykologiske vurderinger
 • Aktiv deltagelse i supervision, personalemøder, behandlingskonferencer, sparring med de øvrige medarbejdere, og sociale arrangementer
 • Varetagelse af undervisning og supervision af psykologer og andre faggrupper i et omfang svarende til kandidatens kompetenceområder og -niveau
 • Mulighed for varetagelse af neuropsykologiske og neuropsykiatriske undersøgelser i et omfang svarende til kandidatens kompetencer

Du vil modtage oplæring og supervision af nogle af de fremmeste eksperter i Danmark og have adgang til et massivt fysisk og elektronisk bibliotek samtidigt som du bliver en del af en gruppe medarbejdere med godt kollegialt miljø og et fælles fokus på kompetenceudvikling og faglig ansvarlighed i arbejdet. Vi tilbyder fælles frokost hver dag, intern supervision, deltagelse på behandlingskonferencer, workshops og personalemøder.

Dette forventer vi af dig:

 • Du er cand.psych.
 • Du brænder for at lære og at udøve psykologisk evidensbaseret praksis af ypperste klasse
 • Du er videnskabsteoretisk velbevandret og har et bredt og opdateret kendskab til psykologisk forskning, litteraturens evidensniveauer og implikationer for klinisk praksis
 • Du evner at vurdere inden for hvilke områder, du har den tilstrækkelige kompetence samt hvor du har brug for at udvikle dig videre
 • Du skal være skriftligt velformuleret og kunne affatte psykologiske attester og vurderinger med afsæt i denne viden
 • Du er fagligt ansvarlig og kan arbejde struktureret og planmæssigt
 • Du har et konstruktivt engagement
 • Autorisation er en fordel, men ikke et krav for at ansøge, idet realkompetence vægtlægges fremfor formel kompetence

Ansøgning, karakterblad og CV med billede sendes til: adm@pjkp.dk senest d. 21.02.2019. I e-mailens emnefelt anføres ”Ansøgning psykologstilling [dit navn]”. Vi opfordrer alle til at ansøge hurtigst mulig, da vi afholder løbende jobsamtaler, når vi modtager ansøgninger, hvor ansøgeren vurderes som værende aktuel for stillingen. Hvis vi finder den rigtige ansøger, inden ansøgningsfristen udløber, vil dette annonceres på vores hjemmeside og på vores Facebook-side.  Ansøgere skal påregne at deltage ved flere samtalerunder, der vil indeholde en kombination af interview, tests og cases for at vurdere vedkommendes personlige og faglige egnethed for stillingen. Yderligere information om jobsamtalen fremsendes sammen med svar på ansøgningen til de udvalgte kandidater. Har du spørgsmål omkring stillingen eller ansøgningsprocessen, kan du skrive til e-mail: adm@pjkp.dk eller ringe på klinikkens fællesnummer: (+45) 32 13 03 00. 

Med venlig hilsen

Psykologerne Johansen & Kristoffersen

 


 

København d. 07-02-19

Studiejob i privat praksis på Frederiksberg

Psykologerne Johansen & Kristoffersen søger en psykologistuderende på bachelordelen med interesse for administration af en psykologisk klinik og kognitiv adfærdsterapi til et studiejob.

Du vil i første omgang primært varetage bogføring af udgifter og indtægter, fakturering, almindelige praktiske opgaver omkring drift, og til tider telefonvisitation i vores telefontid, opdatere elektronisk markedsføring samt udarbejde faglige tekster til hjemmesiden.

Ud over de faste opgaver vil du på sigt og efter grundig oplæring gradvist varetage afgrænsede opgaver som social adfærdstræning og eksponering med klienter rekrutteret af psykologerne i klinikken, når dette er muligt og relevant. De klientrettede arbejdsopgaver superviseres tæt af klinikkens psykologer. Du vil ikke komme til at varetage selvstændige forløb med klienter.

Der vil også være mulighed for at deltage i nogle af vores interne og eksterne kurser, workshops og supervision.

Psykologerne Johansen & Kristoffersen består af ti psykologer og en administration, som sammen er ansvarlige for at levere psykologydelser på det højeste niveau i et ungt og moderne læringsmiljø.

Vi forventer, at du er organiseret, udviklingsorienteret, flittig, og har mod på nye opgaver og kan arbejde selvstændigt. Erfaring med kognitiv adfærdsterapi er en fordel, men ikke en forudsætning for at komme i betragtning til stillingen. Arbejdstiden i foråret 2019 vil være fleksibel og i et omfang af 5 til 10 timer om ugen.

Motiveret ansøgning, CV og billede sendes til vores mail info@pjkp.dk med frist den 21-02-2019 kl. 12:00. I e-mailens emnefelt anføres ”Ansøgning studiejob [dit navn]”. Vi opfordrer alle til at ansøge hurtigst mulig, da vi afholder løbende jobsamtaler, når vi modtager ansøgninger, hvor ansøgeren vurderes som værende aktuel for stillingen. Hvis vi finder den rigtige ansøger, inden ansøgningsfristen udløber, vil dette annonceres på vores hjemmeside og på vores Facebook-side. Yderligere information om jobsamtalen fremsendes sammen med svar på ansøgningen til de udvalgte kandidater.

Vi glæder os til at høre fra dig.

// Psykologerne Johansen & Kristoffersen