Ledige stillinger

København, d. 19. februar 2021

1-2 psykologer til privat praksis på Frederiksberg (genopslag)

Psykologerne Johansen & Kristoffersen (PJK) søger 1-2 psykologer, der ønsker at arbejde med evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og undersøgelser til vores afdeling på Frederiksberg. Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.

PJK er en privat psykologpraksis med afdelinger i Helsingør og på Frederiksberg, dannet og ejet af psykologerne Eivind Harbeck Johansen og Marius Tolstoy-Kristoffersen. Praksissen har evidensbaseret praksis som sin grundlæggende tilgang, primært med udøvelse af kognitiv adfærdsterapi, individuelt tilpasset behovet hos børn, unge, voksne, par og familier. Derudover foretager vi neuropsykologiske, neuropsykiatriske og psykologiske undersøgelser af forskellige art. Vores praksis på Frederiksberg er centralt placeret ved Frederiksberg Centeret med nem ankomst via offentlig transport, bil og cykel. Det primære klientgrundlag er selvbetalende klienter, men vi samarbejder desuden med både offentlige og private aktører.

PJK består aktuelt af 13 psykologer samt en administration med kommunikationsansvarlig og flere psykologistuderende.

Vi har brug for 1-2 nye psykologer, som kan tilbyde behandlingsrettede undersøgelser og kognitiv adfærdsterapeutisk behandling i tråd med den bedste tilgængelige empiri og kunne tilpasse dette til den enkelte klients unikke ønsker, behov og omstændigheder. Stillingerne kan tilpasses den enkelte ansøgers kompetencer og interesser, men de primære arbejdsopgaver vil som udgangspunkt være:

 • Selvstændig planlægning og gennemførelse af specifikke evidensbaserede kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsforløb af psykiske lidelser og almenpsykologiske udfordringer hos børn, unge og voksne
 • Psykologiske og diagnostiske behandlingsrettede undersøgelser
 • Journalføring og udfærdigelse af udtalelser og psykologiske vurderinger
 • Aktiv deltagelse i supervision, personalemøder, behandlingskonferencer, sparring med de øvrige medarbejdere og sociale arrangementer
 • Varetagelse af undervisning og supervision af psykologer og andre faggrupper i et omfang svarende til kandidatens kompetenceområder og -niveau
 • Mulighed for varetagelse af neuropsykologiske og neuropsykiatriske undersøgelser i et omfang svarende til kandidatens kompetencer

Du vil modtage oplæring og supervision af nogle af de fremmeste eksperter i Danmark og have adgang til et massivt fysisk og elektronisk bibliotek af arbejdsmaterialer, guides, tests, handouts, og baggrundslitteratur. Samtidigt bliver du en del af en gruppe medarbejdere med godt kollegialt miljø og et fælles fokus på kompetenceudvikling og faglig ansvarlighed i arbejdet. Vi tilbyder betalt frokostpause, intern supervision både individuelt og i gruppe, deltagelse på behandlingskonferencer, workshops og personalemøder.

Dette forventer vi af dig:

 • Du er udannet cand.psych. eller som minimum tæt derpå
 • Du brænder for at udøve psykologisk evidensbaseret praksis af ypperste klasse
 • Du er videnskabsteoretisk velbevandret og har et bredt og opdateret kendskab til psykologisk forskning, litteraturens evidensniveauer og implikationer for klinisk praksis
 • Du evner at vurdere inden for hvilke områder, du har den tilstrækkelige kompetence samt hvor du har brug for at udvikle dig videre
 • Du skal være skriftligt velformuleret og kunne affatte psykologiske attester og vurderinger med afsæt i denne viden
 • Du er fagligt ansvarlig og kan arbejde struktureret og planmæssigt
 • Du har et konstruktivt engagement
 • Autorisation er en fordel, men ikke et krav for at ansøge, idet realkompetence vægtlægges fremfor formel kompetence

Vi tilbyder:

 • Mulighed for at blive en del af Danmarks måske dygtigste og hyggeligste psykologgruppe ved en af Danmarks største psykologpraksisser
 • Ingen unødvendig registrering eller administration, hvorfor muligheden er til stede for at fokusere på at udgøre en forskel for andre via anvendelsen af de bedst tilgængelige undersøgelses- og behandlingselementer
 • Behagelige og indbydende fysiske rammer for arbejdet
 • Gode og trygge løn- og ansættelsesbetingelser, inklusive barsels- og ferievilkår
 • Passende krav til antal samtaler, så der er tid til at benytte sig af de rige muligheder for faglig udvikling og fordybelse
 • Mulighed for at påvirke udviklingen af ens egen arbejdsplads, egne kompetencer, og egne ansvars- og arbejdsområder
 • Fleksible arbejdstider

Ansøgning, karakterblad og CV med billede sendes til: adm@pjkp.dk senest d. 10. marts 2021. I e-mailens emnefelt anføres ”Ansøgning psykologstilling [dit navn]”. Vi opfordrer alle til at ansøge hurtigst mulig, da vi afholder jobsamtaler løbende, når vi modtager ansøgninger, hvor ansøgeren vurderes som aktuel for stillingerne. Hvis vi finder den/de rigtige ansøger(e) inden ansøgningsfristen udløber, vil dette annonceres på vores hjemmeside og på vores sociale medier.  

Ansøgere skal påregne at skulle deltage ved flere runder af ansættelsessamtaler, som vil indeholde en kombination af interview, tests og cases for at vurdere vedkommendes personlige og faglige egnethed for stillingerne. Yderligere information om jobsamtalen fremsendes sammen med svar på ansøgningen til de udvalgte kandidater. Har du spørgsmål til stillingerne eller ansøgningsprocessen, kan du skrive til e-mail: adm@pjkp.dk eller ringe på klinikkens fællesnummer: (+45) 32 13 03 00.

 


København d. 12. januar 2021

To psykologistuderende til privat praksis på Frederiksberg

Psykologerne Johansen & Kristoffersen søger to psykologistuderende på bachelordelen med interesse for administration af en psykologisk klinik og kognitiv adfærdsterapi til et studiejob ved vores klinik på Frederiksberg med start hurtigst muligt.

Dine arbejdsopgaver vil til at starte med primært bestå af almindelige praktiske og administrative opgaver omkring drift af klinikken, og til tider telefonvisitation i vores telefontid samt opdatering og vedligehold af vores hjemmeside, herunder SEO.

Ud over de faste opgaver vil du på sigt og efter grundig oplæring gradvist varetage afgrænsede opgaver som social adfærdstræning og eksponering med klienter i forløb hos psykologerne i klinikken, når dette er muligt og relevant. De klientrettede arbejdsopgaver superviseres tæt af klinikkens psykologer. Du vil ikke komme til at varetage selvstændige forløb med klienter.

Der vil også være mulighed for at deltage i nogle af vores interne og eksterne kurser, workshops og supervision.

Psykologerne Johansen & Kristoffersen består af 14 psykologer og en administration med kommunikationsansvarlig og flere andre psykologistuderende, som sammen er ansvarlige for at levere psykologydelser på det højeste niveau i et ungt og moderne læringsmiljø.

Vi forventer, at du er fleksibel, organiseret, udviklingsorienteret, flittig, har mod på nye opgaver og kan arbejde selvstændigt. Erfaring med kognitiv adfærdsterapi er en fordel, men ikke en forudsætning for at komme i betragtning til stillingen. Arbejdstiden vil være fleksibel og i et omfang af ca. 10 timer om ugen.

Motiveret ansøgning, CV og billede sendes til vores mail info@pjkp.dk inden den 25. januar 2021. I e-mailens emnefelt anføres ”Ansøgning studiejob [dit navn]”. Vi opfordrer alle til at ansøge hurtigst mulig, da vi afholder løbende jobsamtaler, når vi modtager ansøgninger, hvor ansøgerne vurderes som værende aktuelle for stillingerne. Hvis vi finder de rigtige ansøgere, inden ansøgningsfristen udløber, vil dette annonceres på vores hjemmeside og på vores Facebook-side. Yderligere information om jobsamtalen fremsendes sammen med svar på ansøgningen til de udvalgte kandidater.