Fødselsdepression hos mænd

En fødselsdepression er en depressiv episode, der har sit afsæt efter fødslen af et barn og som kan forekomme hos både mænd og kvinder. Det er en psykisk tilstand af nedtrykthed og manglende glæde, som ofte medfører følelser af skyld og af at være en dårlig far. Angstanfald og tvangstanker om at skade sit barn er hyppigt forekommende for denne type depression, og især for mænd er tilstanden ofte ledsaget af en tendens til kort lunte og undgåelse af hjemmet. Fødselsdepression forekommer hos én ud af 15 nybagte fædre. Kognitiv adfærdsterapi anbefales af sundhedsstyrelsen som den mest effektive behandlingsform ved fødselsdepression, og netop denne behandlingsform specialiserer vores psykologer i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg sig i. Du kan kontakte os og høre mere eller læse mere om fødselsdepression, symptomer, behandling og årsagsforklaringer herunder.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om fødselsdepression? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er fødselsdepression hos mænd?

En fødselsdepression er en depression, som opstår i tiden efter en fødsel. Den begivenhed, som man i ni måneder har set frem til, kan blive et chok frem for en glæde, når man opdager, hvilket ansvar man har påtaget sig. Fødselsdepression er en pinefuld tilstand, som både påvirker ens humør og store dele af ens oplevelsesmåde og tankegang. Man kan blive følelseslammet, og man kan opleve alting eller næsten alting som gråt. Ting, som før gjorde en glad, kan virke meningsløse, og det nye lille barn, som man burde være lykkelig for, føler man ingen glæde ved. Denne tilstand af ligegyldighed er meget pinefuld og kan få en til at føle sig ond eller falsk, hvilket medfører, at man bliver endnu mere deprimeret. Man kan føle sig pinlig, flov og som en dårlig far, og i mange tilfælde føle stort behov for at skjule sine følelser.

Mænds fødselsdepressioner har ofte andre former end kvinders. Mænd med en fødselsdepression får det dårligt med at være far, og de forsøger at undgå hjemmet og fordyber sig f.eks. i arbejdet, hvorfor de ofte vil opleves som arbejdsnarkomaner og være fraværende fra hjemmet.

Derudover kan mænd have mange af de samme symptomer på depression som kvinder, f.eks. at græde uden at vide hvorfor, være ulykkelig og føle, at man ikke er god til noget.

Fødselsdepression kan ledsages af angst og tvangstanker. Man kan eksempelvis ligge lammet i sengen af angst, eller man kan have tanker om, at ens barn er ækelt, opfører sig ulækkert eller andre negative tanker om barnet. I nogle tilfælde forekommer fantasier om at gøre barnet ondt kaldet aggressive tvangstanker.

Test dig selv for depression

Symptomer, der er hyppigst hos mænd

Symptomer og tilstande manden har haft i løbet af de seneste uger:

 • Vredesudbrud
 • Aggressivitet
 • Svag impulskontrol
 • Irritabilitet
 • Destruktiv tankegang
 • Lav stresstærskel
 • Rastløshed
 • Misbrug
 • Tilbagetrækning fra relationer – benægtes måske
 • Besættelse af arbejde – arbejdsnarkomani
 • Benægtelse af smerte
 • Rigide krav om autonomi
 • Afvisning af hjælp

Disse symptomer, som hyppigst ses hos mænd, er endnu ikke fuldt ud validerede og afprøvet med hensyn til normer.

Forekomst af postpartum depression hos mænd

Én ud af 15 nybagte fædre eller 4.500 mænd hvert år bliver ramt af fødselsdepression – det er dog de færreste, der finder ud af det. Dette kan skyldes, at mænds symptomer på fødselsdepression kan adskille sig meget fra kvinders.

Fødselsdepression kan opstå både ved første barns fødsel og ved fødsel af et senere barn og kan bryde ud både under graviditeten og efter fødslen. Nogle mænd beder først om hjælp efter flere måneder, selvom symptomerne har stået på i lang tid. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at depressive reaktioner, også lang tid efter en fødsel, kan være forbundet med det at blive far.

Årsager til postpartum depression hos mænd

Fødselsdepression udløses af den belastende begivenhed, som det er at blive far, men det er mange andre faktorer, der spiller ind i forhold til, om denne belastende begivenhed resulterer i en fødselsdepression. Ikke to fædre er ens, og man kan ikke angive én årsag til en fødselsdepression, da det kan være mange forskellige faktorer, der tilsammen er årsag til fødselsdepressionen. Det kan f.eks. være psykologiske faktorer som ens personlighedstræk, tilpasningsevne eller udviklingen af identiteten som far.

Der kan også være sociale faktorer, herunder forholdet til moren, arbejdsløshed, isolation eller ens forhold til venner og familie, der spiller ind. Og det kan være biologiske faktorer, f.eks. kan man arve en særlig psykisk sårbarhed fra sine forældre. Fødselsdepressioner er ofte forårsaget af flere faktorer, der arbejder sammen på en unik måde. Disse faktorer danner baggrunden for depressionen, mens en belastning fungerer som dråben, der får bægeret til at flyde over.

Behandling af depression efter fødsel hos mænd

Det første skridt i behandlingen af fødselsdepression er at indrømme, at man er ramt af tilstanden – både over for sig selv og over for den nærmeste familie. Social støtte kan være til stor gavn. Hvis fødselsdepressionen er brudt ud eller er ved at bryde ud, er det herefter vigtigt at søge hjælp hurtigst muligt. Alt tyder på, at det er nemmere at komme en fødselsdepressionen til livs, hvis man kommer hurtigt i behandling.

Både den britiske uafhængige forskningsinstitution NICE (link) og Sundhedsstyrelsen (link) har publiceret anbefalinger for bedste praksis ved behandling af depression på grundlag af eksisterende forskningsbaseret viden. Ifølge retningslinjerne skal behandlingen af depression først of fremmest tilpasses depressionens dybde og eventuel tilstedeværelse af tidligere depressive episoder.

Ved subklinisk depression og mild til moderat depression anbefaler ovenstående retningslinjerne, at kognitiv adfærdsterapi benyttes alene i behandlingen, mens det ved moderat til alvorlig depression anbefales, at medicin og kognitiv adfærdsterapi kombineres. Personer, som er i umiddelbar risiko for tilbagefald til depression, eller som har betydelige vedvarende symptomer efter afsluttet behandling, bør også behandles med kognitiv adfærdsterapi. Til sidst konkluderer retningslinjerne, at personer, der får det bedre som følge af kognitiv adfærdsterapi, yderligere kan beskyttes mod tilbagefald, dersom de får 2-4 opfølgningssessioner over et år.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har mistanke om fødselsdepression. Vores psykologer i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg specialiserer sig i evidensbaseret behandling, og vi har kort venteliste.

Forebyggelse af postpartum depression hos mænd

Har du før haft (fødsels-)depression eller angst, og har du ønske om at få flere børn, er det meget vigtigt at tænke på forebyggelse af nye episoder, da risikoen for tilbagefald er væsentligt forøget. Det betyder ikke, at man ikke bør få flere børn, men det betyder, at man bør forebygge imod en ny fødselsdepression.

Ifølge ovenstående retningslinjer bør personer med tilbagevendende depression gå i kognitiv adfærdsterapi eller interpersonel terapi. For de af disse som har haft tre eller flere depressive episoder, og aktuelt ikke er inde i en depression, kan mindfulness-baseret kognitiv terapi i gruppe være med til at mindske risikoen for tilbagefald, hvis den kombineres med kognitiv terapi eller medicinering.