Leiter-3

Leiter-3 er en nonverbal intelligenstest og er efterfølgeren til Leiter-R. Intelligenstesten egner sig særligt godt til klinisk og neuropsykologisk udredning af fremmedsproglige, døve eller personer med sproglige vanskeligheder – herunder både børn, unge og voksne.

Testen er især brugbar i arbejdet med personer med svære kommunikationsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser, forsinket kognitiv udvikling, indlæringsvanskeligheder, hørevanskeligheder, ADHD, motoriske vanskeligheder, traumatisk hjerneskade samt neurologiske lidelser som f.eks. Alzheimer’s, Parkinson’s og demens.

Ligeledes er leiter-3 nyttig ved testning af indvandrere, der har haft svært ved at tilegne sig dansksproglige, akademiske, og/eller adaptive færdigheder. Hertil er det oplagt af anvende Leiter-3 i forbindelse med udredning af børn, der ikke taler dansk, ikke har dansk som hovedsprog, eller slet ikke har sproglige færdigheder.

Leiter-3 testen er opdelt i et kognitivt testbatteri og et opmærksomheds-/hukommelsesbatteri. Testen kan bruges til at vurdere generelle kognitive funktioner og intelligens, og giver et fyldestgørende billede af styrker og svagheder, hvilket er anvendeligt i forhold til udvikling af handleplaner.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.