NEO-PI-3

NEO-PI-3 er nyligt udkommet på dansk, og er den tredje udgave af den internationalt anerkendte NEO Personality Inventory, der er udviklet af Paul T. Costa, Jr. og Robert R. McCrae. Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen udbydes testen både ved konsultation, enten i Helsingør, Frederiksberg eller Aarhus, men udbydes også online. Testen, hvis forhenværende version hed NEO-PI-R, er den bredest funderede personlighedstest på markedet og samtidig den bedst videnskabeligt undersøgte personlighedstest, der forsøger at måle normal personlighed hos voksne fra 17 års alder. Personlighedstesten NEO-PI-3 måler personligheden ud fra den anerkendte Fem-Faktor-model (også kaldet Big Five), hvor personligheden opgøres på fem overordnede dimensioner eller faktorer: ekstroversion, venlighed, åbenhed, samvittighedsfuldhed og neuroticisme. Hertil kommer 6 underkategorier, også kaldet facetter, for hver af faktorerne.

Fem-Faktor-modellen har opnået den største enighed iblandt personlighedsforskere i verden indtil videre. NEO-PI-3 bygger derfor fortsat på denne model, selvom formuleringen af flere spørgsmål i testen er revideret for at gøre den mere læsevenlige.

NEO-PI-3 er også den mest anvendte professionelle personlighedstest i verden i dag, primært på grund af den righoldige forskning på testens anvendelse i specifikke kontekster. Dette muliggør en meget omfattende og præcis analyse af relevante personlighedstræk og deres betydning i konteksten, hvilket er af stor værdi i mange sammenhænge; herunder i forbindelse med forældreegnethed, rekruttering til teams eller specifikke stillinger, eller som hjælpemiddel i den psykoterapeutiske proces.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.

Fremgangsmåde

NEO-PI-3 består af 240 spørgsmål som besvares i flervalgsformat. Testen, som er digital, kan sagtens tages i hjemmet og tager 30-45 minutter at udføre. Som udgangspunkt er det godt ikke at blive forstyrret undervejs, og er man i tvivl om, hvad man skal svare på et spørgsmål, er det som tommelfingerregel bedst at vælge sit første indfald.

Ved bestilling og betaling af en NEO-PI-3 test hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen, vil du få fremsendt en e-mail med login til testportalen, hvorfra testen tages. 

Resultater

Resultatet fra en NEO-PI-3 personlighedstest tager form af scorer på fem domæneskalaer og 30 facetskalaer som vist i tabellen herunder. Scorerne er baseret på en normalfordeling med et gennemsnit på 50, hvorved højere scorer altså indikerer mere af et træk sammenlignet med befolkningsgennemsnittet, hvorimod en lavere score indikerer mindre af et bestemt træk.

Neuroticisme 

Ekstroversion 

 • Varme 
 • Selskabstrang 
 • Dominans 
 • Aktivitet 
 • Spændingssøgen 
 • Positive emotioner

Åbenhed 

 • Fantasi 
 • Æstetik 
 • Følelser 
 • Handlinger 
 • Ideer 
 • Værdier 

Venlighed 

 • Tillidsfuldhed 
 • Ligefremhed 
 • Altruisme 
 • Efterrettelighed 
 • Beskedenhed 
 • Sympati 

Samvittighedsfuldhed 

 • Kompetence 
 • Orden 
 • Pligtopfyldenhed 
 • Præstationsorientering 
 • Selvdisciplin 
 • Besindighed

Rapport og feedback

Resultaterne fra en NEO-PI-3 personlighedstest tager i udgangspunktet form af en klinisk testrapport. Når du køber en test hos os, medfølger der ligeledes en såkaldt personal insight-rapport. 

Du kan se herunder, hvad disse rapporter indeholder. Herudover er det muligt at tilkøbe yderligere feedback i form af en feedbacksamtale eller en personligt udarbejdet rapport.

Klinisk testrapport

En standard klinisk testrapport er en ca. 49 siders lang analyse. Analysen tager form som detaljeret, informationsrig brødtekst suppleret af mere end 50 grafer og illustrationer. Rapporten indeholder:

 • Detaljerede beskrivelser af alle 35 faktorer og facetter
 • Illustrationer af individuelle scorer på alle 35 faktorer og facetter
 • Overordnet illustration af den fulde personlighedsprofil
 • Detaljerede bekskrivelser af individuelle scorers betydning for personlighedsprofilen på alle 35 faktorer og facetter
 • PLC (Problems In Living) liste over mulige belastninger og problemstillinger relateret til personlighedsprofilen

 • Kombinationsanalyser i form af 10 såkaldte stilgrafer, hvor scorer på forskellige faktorer og facetter kombineres til en avanceret analyse af:
  • Trivselsstil
  • Forsvars-/copingstil
  • Temperament
  • Impulskontrol
  • Livsstil
  • Interaktionsstil
  • Motivationsstil
  • Værdier
  • Læringsstil
  • Karakter

Personal insight-rapport

Den personlige indsigtsrapport er en ca. 11 siders rapport, som tager form af detaljeret brødtekst suppleret af grafer/illustrationer. Rapporten indeholder følgende: 

 • Detaljeret analyse af resultater organiseret i følgende områder:  
  • “Problemløsning og beslutningstagning” 
   • Effektivitet i organisering af tanker 
   • Åbenhed og nytænkning 
   • Selvtillid i problemløsning 
  • “Planlægning, organisering og implementering” 
   • Handlingsorientering 
   • Samvittighedsfuldhed 
   • Åbenhed for muligheder og alternativer

  • “Måde at forholde sig til andre på” 
   • Social energi 
   • Indstilling til andre 
   • Kvalitet af relationer 
  • “Personlig indstilling” 
   • Grad af følsomhed 
   • Følelsesmønster 
 • Forslag til “Næste skridt” 
  • En liste over foreslåede handlinger med fokus på selvudvikling og forbedring 

Tilbagemeldingssamtale

Hvis det ønskes, kan man herudover tilkøbe en personlig tilbagemeldingssamtale, hvor testresultaterne gennemgås med en psykolog

I samtalen kan man få en mere indgående beskrivelse af, hvad resultaterne betyder, og få anbefalinger eller forklaringer baseret på ens personlighedsprofil.

Individuel testrapport

Slutteligt er det muligt at få en rapport udarbejdet personligt af en psykolog, såfremt man ønsker feedback med et mere specifikt øjemed. I dette tilfælde bedes man kontakte os med dine ønsker. 

Rapporten vil herefter blive udarbejdet af en psykolog med specifikt udgangspunkt i individuelle resultater, ønsker og øjemed.

Priser og betaling

Priserne for en digital NEO-PI-3 personlighedstests via Psykologerne Johansen & Kristoffersen er vist herunder. Klassisk testning kan foregå ved konsultationen i Helsingør, Frederiksberg eller Aarhus. Alternativt tilbydes også online testning. Såfremt testen tages online, skal betalingen være gennemført, inden der gives adgang til testportalen. 

 • NEO-PI-3 test med standard klinisk testrapport + personlig indsigtsrapport: 1.250 kr. 
 • Tilkøb af personlig tilbagemeldingssamtale: 1.450 kr. (50 min) 
 • Tilkøb af individuel testrapport udarbejdet af psykologen: Prisoverslag på anmodning