NEO-PI-3

NEO-PI-3 er den seneste version af den internationale NEO Personality Inventory udviklet af Paul T. Costa, Jr. og Robert R. McCrae. Testen, hvis forhenværende version hed NEO-PI-R, er den bredest funderede og bedst undersøgte personlighedstest på markedet, og egner sig til undersøgelse af voksne fra 17 år. NEO-PI-3 personlighedstesten er baseret på den anerkendte Fem-Faktor-model (også kaldet Big Five), hvor personligheden opgøres på fem overordnede faktorer eller personlighedstræk: ekstroversion, venlighed, åbenhed, samvittighedsfuldhed og neuroticisme

Hertil kommer 6 underkategorier, også kaldet personlighedsfacetter, for hver af faktorerne. Testen muliggør en meget omfattende og præcis analyse af relevante personlighedstræk og er nyttig i mange sammenhænge; herunder i forbindelse med forældreegnethed, rekrutteringtil at opnå personlig indsigt eller som hjælpemiddel i den psykoterapeutiske proces. 

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.

Fremgangsmåde

NEO-PI-3 består af 240 spørgsmål som besvares i flervalgsformat. Testen, som er digital, kan sagtens tages i hjemmet og tager 30-45 minutter at udføre. Som udgangspunkt er det godt ikke at blive forstyrret undervejs, og er man i tvivl om, hvad man skal svare på et spørgsmål, er det som tommelfingerregel bedst at vælge sit første indfald.

Følgende bestilling og betaling af en NEO-PI-3 test hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen, vil du få fremsendt en e-mail med login til testportalen, hvorfra testen tages. 

Resultater

Resultatet fra en NEO-PI-3 personlighedstest tager form af scorer på fem domæneskalaer og 30 facetskalaer som vist i tabellen herunder. Scorerne er baseret på en normalfordeling med et gennemsnit på 50, hvorved højere scorer altså indikerer mere af et træk sammenlignet med befolkningsgennemsnittet, hvorimod en lavere score indikerer mindre af et bestemt træk.

Neuroticisme 

 • Angst 
 • Irritabilitet 
 • Depression 
 • Selvbevidsthed 
 • Impulsivitet 
 • Sårbarhed 

Ekstroversion 

 • Varme 
 • Selskabstrang 
 • Dominans 
 • Aktivitet 
 • Spændingssøgen 
 • Positive emotioner

Åbenhed 

 • Fantasi 
 • Æstetik 
 • Følelser 
 • Handlinger 
 • Ideer 
 • Værdier 

Venlighed 

 • Tillidsfuldhed 
 • Ligefremhed 
 • Altruisme 
 • Efterrettelighed 
 • Beskedenhed 
 • Sympati 

Samvittighedsfuldhed 

 • Kompetence 
 • Orden 
 • Pligtopfyldenhed 
 • Præstationsorientering 
 • Selvdisciplin 
 • Besindighed

Resultaterne fra en NEO-PI-3 personlighedstest tager i udgangspunktet form af en klinisk testrapport. Når du køber en test hos os, medfølger der ligeledes en såkaldt personal insight-rapport. Du kan se herunder, disse rapporter indeholder. Herudover er det muligt at tilkøbe yderligere feedback i form af en feedbacksamtale eller en personligt udarbejdet rapport.

En standard klinisk testrapport er en ca. 49 siders lang analyse. Analysen tager form som detaljeret, informationsrig brødtekst suppleret af mere end 50 grafer og illustrationer. Rapporten indeholder: 

 • Detaljerede beskrivelser af alle 35 faktorer og facetter 
 • Illustrationer af individuelle scorer på alle 35 faktorer og facetter 
 • Overordnet illustration af den fulde personlighedsprofil 
 • Detaljerede bekskrivelser af individuelle scorers betydning for personlighedsprofilen på alle 35 faktorer og facetter 
 • Kombinationsanalyser i form af 10 såkaldte stilgrafer, hvor scorer på forskellige faktorer og facetter kombineres til en avanceret analyse af: 
  • Trivselsstil 
  • Forsvars-/copingstil 
  • Temperament 
  • Impulskontrol 
  • Livsstil 
  • Interaktionsstil 
  • Motivationsstil 
  • Værdier 
  • Læringsstil 
  • Karakter 
 • PLC (Problems In Living) liste over mulige belastninger og problemstillinger relateret til personlighedsprofilen 

Den personlige indsigtsrapport er en ca. 11 siders rapport, som tager form af detaljeret brødtekst suppleret af grafer/illustrationer. Rapporten indeholder følgende: 

 • Detaljeret analyse af resultater organiseret i følgende områder:  
  • “Problemløsning og beslutningstagning” 
   • Effektivitet i organisering af tanker 
   • Åbenhed og nytænkning 
   • Selvtillid i problemløsning 
  • “Planlægning, organisering og implementering” 
   • Handlingsorientering 
   • Samvittighedsfuldhed 
   • Åbenhed for muligheder og alternativer 
  • “Måde at forholde sig til andre på” 
   • Social energi 
   • Indstilling til andre 
   • Kvalitet af relationer 
  • “Personlig indstilling” 
   • Grad af følsomhed 
   • Følelsesmønster 
 • Forslag til “Næste skridt” 
  • En liste over foreslåede handlinger med fokus på selvudvikling og forbedring 

Hvis det ønskes, kan man herudover tilkøbe en personlig tilbagemeldingssamtale, hvor testresultaterne gennemgås med en psykolog. I samtalen kan man få en mere indgående beskrivelse af, hvad resultaterne betyder, og få anbefalinger eller forklaringer baseret på ens personlighedsprofil.

Slutteligt er det muligt at få en rapport udarbejdet personligt af en psykolog, såfremt man ønsker feedback med et mere specifikt øjemed. I dette tilfælde bedes man kontakte os med dine ønsker. Rapporten vil herefter blive udarbejdet af en psykolog med specifikt udgangspunkt i individuelle resultater, ønsker og øjemed.

Priserne for en digital NEO-PI-3 personlighedstests via Psykologerne Johansen & Kristoffersen er vist herunder. Såfremt testen tages online, skal betalingen være gennemført, inden der gives adgang til testportalen. 

 • NEO-PI-3 test med standard klinisk testrapport + personlig indsigtsrapport: 1.650 kr. 
 • Tilkøb af personlig tilbagemeldingssamtale: 1.450 kr. (50 min) 
 • Tilkøb af individuel testrapport udarbejdet af psykologen: Prisoverslag på anmodning