Hvorfor en psykolog?

Når man vil behandling for en psykisk lidelse eller problematik, er det oplagt at gå i terapi hos en dygtig psykolog. Men hvad er en psykolog helt præcist, og hvad kan du forvente af psykologbehandling og psykoterapi? Og hvorfor vælge en psykolog frem for eksempelvis en psykiater, psykoterapeut eller coach? Her på siden kan du læse alt, der er værd at vide om psykologer og psykoterapi, samt hvad du kan forvente af psykologerne på vores kognitive klinikker, der er beliggende på Frederiksberg, i Aarhus og Helsingør. 

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er en psykolog?

Psykolog er en beskyttet titel, som gives til personer, som har en bachelor såvel som kandidat i psykologi – man kan med andre ord kun kan kalde sig psykolog, hvis man har gennemført en universitetsuddannelsen i psykologi. I modsætning hertil kan personer, der har anden uddannelse eller har taget kurser eller workshops inden for psykologi og terapi-relaterede emner, godt kalde sig selv eksempelvis psykoterapeuter eller terapeuter. Men for titlen psykolog kan man, ligesom med titlen ”læge”, stole på, at personen, der besidder og anvender denne titel, har gennemgået den nødvendige uddannelse og oplæring til at varetage psykologrollen. 

Der findes forskellige slags psykologer: på sidste del af universitetsuddannelsen i psykologi kan man specialisere sig i forskellige felter inden for psykologien, og ligeledes kan man vælge at arbejde og få erfaring med bestemte områder efter endt uddannelse.

Således kan man eksempelvis være arbejds- og organisationspsykolog, socialpsykolog, neuropsykolog eller klinisk psykolog.   

Den kliniske psykolog har specialiseret sig inden for arbejdet med mennesker med psykiske problemstillinger og vil i mange tilfælde arbejde med psykoterapi: det vil sige samtaleterapi med henblik på at hjælpe disse individer til at få det bedre. En børnepsykolog er en klinisk psykolog, der specifikt beskæftiger sig med børn. På klinikker såsom Psykologerne Johansen & Kristoffersen er det altså kliniske psykologer og børnepsykologer, der varetager samtaler med klienter i tilrettelagte psykoterapiforløb. Du kan læse mere om, hvad psykoterapi indebærer her.

Autorisation

En psykolog kan vælge at blive autoriseret, selvom dette ikke er obligatorisk for at kunne arbejde som psykolog. Autorisationen er en praktisk efteruddannelse på mindst to år, hvor man sideløbende med sit arbejde som psykolog bliver superviseret af mere erfarne psykologer.  

Autorisationsordningen har til hensigt at sikre blandt andet myndighederne, at der er tale om en kvalificeret psykologydelse. Derfor kan kun en psykolog, der er autoriseret, indgå samarbejde med eksempelvis den offentlige sygesikring eller Sygeforsikring Danmark. Ikke-autoriserede psykologer kan heller ikke tage imod henvisninger fra egen læge. Dog kan en psykolog uden autorisation stadig være kompetent og erfaren inden for terapi, og det er almindeligt, at nogle psykologer vælger ikke at tage autorisationen.

Forskel på psykolog og psykiater

En klinisk psykolog er ikke det samme som en psykiater, selvom de to ofte forveksles. Mens en klinisk psykolog har uddannet og specialiseret sig inden for menneskets psyke og typisk arbejder med samtaleterapi, er en psykiater en uddannet læge, som har specialiseret sig i behandlingen, især medicinsk, af psykiske lidelser. En psykolog kan således både beskæftige sig med det psykiske normalområde som med psykiske diagnoser og behandler via samtale. I modsætning hertil arbejder psykiatere med egentlige psykiske diagnoser og beskæftiger sig oftest med medicinsk behandling heraf. 

Hvad indebærer behandling hos en klinisk psykolog? 

Når du kommer i behandling hos en klinisk psykolog, er der tale om en form for terapi, der baserer sig på samtaler – også kaldet samtaleterapi eller psykoterapi. Forløbet centrerer sig således omkring en række samtaler (antallet afhænger af problematikken og individuelle behov), hvor der under hver samtale arbejdes med aspekter af individets problematik(ker). Psykologer har selvfølgelig tavshedspligt.  

Den kliniske psykolog er ekspert i at føre sådanne samtaler, hvor man i udvekslingen kan få åbnet op for og bearbejdet problematikker. Psykologens ekspertise ligger i at spørge, guide, give indsigt og indgå i den terapeutiske relation på måder, der virker helende på klienten. 

Typisk arbejder den kliniske psykolog ud fra en bestemt teoretisk retning, hvor værktøjer og metoder fra dette udgangspunkt anvendes i terapien. Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen arbejder vi med kognitiv adfærdsterapi, som er den bredest anvendte og mest evidensbaserede form for psykoterapi.

Læs mere om kognitiv adfærdsterapiLæs mere om psykoterapi generelt

Det kan du forvente af en dygtig psykolog

En dygtig psykolog er en psykolog, som arbejder ud fra empirisk underbyggede, det vil sige evidensbaserede, metoder, som besidder ekspertise inden for behandling og videnskabelige metoder, og som tilrettelægger behandlingen efter det enkelte individ med blik for individuelle præferencer, personlighed, sociokulturelle forhold og unikke problematikker. Såfremt disse kriterier opfyldes, taler man om, at en psykolog fører evidensbaseret praksis.

Hertil kommer, at en dygtig psykolog vil gå ind i relationen til enhver klient med et åbent sind og respekt for individuelle forskelle. Samtidig kender vedkommende til etik såvel som egne begrænsninger og er i stand til at vurdere, hvorledes den enkelte klient sikres den bedste behandling.  

Psykologerne Johansen & Kristoffersen konsultation

Det kan du forvente af vores psykologer

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus er evidensbaseret praksis alfa og omega. Derfor arbejder vores dygtige psykologer med evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og gennemgår en usædvanligt grundig interview- og testproces inden ansættelse. Vores psykologer er velbevandrede inden for den brede vifte af specialiserede behandlingsprogrammer, der findes for de enkelte psykiske lidelser og problematikker, således at behandlingen altid tilrettelægges og optimeres til netop dig. 

Dette gøres ved at inddrage dig som individ og tage højde for, hvordan du oplever dine problemstillinger og dine specifikke omstændigheder. Hertil inddrager psykologerne den bedste tilgængelige forskning samt deres egen erfaring med lignende problemstillinger i udarbejdelsen af en individualiseret model for lige præcis for dig. Denne model danner grundlag for planen for det videre behandlingsforløb, hvor I sammen bliver enige om, hvilke elementer, der højest sandsynligt og med den størst forventede effekt vil kunne påvirke de mekanismer, der vedligeholder din problemstilling. 

Se vores psykologer

Mens alle vores psykologer er eksperter inden for kognitiv adfærdsterapi og relaterede terapiformer bredt forstået, er det klart, at visse psykologer besidder ekstra ekspertise inden for visse områder. Derfor bestræber vi os på i den indledende kontakt med dig at afdække de overordnede problematikker, der ligger til grund for din henvendelse, og tildeler dig derefter til netop dén psykolog, der besidder den største erfaring og ekspertise inden for lige nøjagtig dine udfordringer. På den måde er du sikret, at du altid får en psykolog, der har erfaring med og brænder for at arbejde med lige netop din problemstilling. 

Vores psykologer superviseres og undervises løbende, således at de altid udvikler sig og bliver endnu dygtigere og mere kompetente, end de allerede er. Herunder har de mulighed for at tage komplicerede cases op med de fremmeste eksperter inden for feltet, samt for sparring i en stor og ekstremt kompetent psykologgruppe. På denne måde bestræber vi os på at sikre, at vores psykologer er rustet til enhver opgave og er fintfølende og vidende omkring den enkelte klients problematikker. Slutteligt har vores psykologer adgang til et uforligneligt, opdateret fagligt bibliotek med de nyeste bøger, behandlingsmanualer, arbejdsmaterialer, hand-outs, mv., hvilket sikrer en behandling, som altid er baseret på den nyeste og bedste tilgængelige videnskabelige viden. 

Det kan du forvente af vores klinik

Med telefontid alle hverdage og en klinik, der er åben året rundt og på de fleste helligdage, såvel som en e-mail, der altid er åben, er du først og fremmest sikret hurtig og effektiv kontakt. Du kan ligeledes stole trygt på, at al informationsudveksling mellem dig og vores klinik forbliver fortrolig, idet vi sætter en dyd i at leve op til alle regler for persondatahåndtering og passer ekstra godt på dine data med brug af et privat domæne, sikker e-mail og beskyttede bookingsystemer. 

Find vej til klinikken

Med en beliggenhed lige ved siden af Frederiksberg Centeret og Frederiksberg Metro kunne det ikke være lettere at finde vej til klinikken. Hertil kommer klinikken i Helsingør, som giver klienter i Nordsjælland kortere transport og flere muligheder for få psykologisk hjælp samt vores nyopstartede klinik i Aarhus. Vores lokaler er lyse, åbne og moderne, og vi har et stort venteværelse, hvor du kan nyde te og kaffe inden din samtale. Efter samtalen har du mulighed for at afregne med din foretrukne betalingsmetode, idet vi accepterer både MobilePay, Dankort/Visa, kontant, faktura eller EAN-faktura. Også i forhold til omstændighederne omkring samtaler er vi enormt fleksible, og vi tilbyder for eksempel konsultationer i dit hjem eller telefoniske samtaler via ende-til-ende krypteret audiovisuel forbindelse, hvilket du kan læse mere om her.