Sorg og krise hos børn

Sorg er den følelse og proces, der følger et tab af nogen eller noget, der betød meget for en, mens krise opstår, når pludselige hændelser eller omvæltninger i livet gør det til en udfordring for personen at tilpasse sig eller komme videre. Symptomerne og processen ser dog en del anderledes ud hos børn end hos voksne i sorg og krise, og forældre kan i mange tilfælde have brug for støtte og vejledning til at hjælpe deres barn igennem sorg eller krise i tilfælde af eksempelvis skilsmisse eller død i familien.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om sorg og krise? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvordan reagerer børn i sorg eller krise?

Børns reaktioner på omverdenen og sig selv afhænger i høj grad af, hvordan de voksne tættest på barnet reagerer. Særligt i svære situationer med sorg og krise i barnets nærmiljø er det betydningsfuldt for barnet, hvordan det mødes af de voksne.  Barnets sorg- og krisereaktioner er afhængigt af de forudsætninger, vi som voksne giver barnet for at reagere på følelser, tanker og forestillinger.

Et barn i sorg kan reagere med alt fra råb og gråd til overdreven artighed. Det kan miste lysten til at lege og spise, få mareridt og lide af hovedpine, mavepine og svimmelhed.

Mindre børn kan træde ind og ud af sorg, som vi træder ind og ud af et rum. De kan være dybt ulykkelige det ene øjeblik, for derefter at lege – som om intet var hændt -kort efter. Pludselig kan de komme i tanke om tabet igen, og blive ulykkelige.

Ofte er børn “dobbelt ramte” af sorg, idet de forsøger at gøre de voksne omkring sig glade. Børn tager i den forbindelse et ansvar på sig, som ikke er hensigtsmæssig.

Læs mere om sorgLæs mere om krise

Hjælp til børn i sorg eller krise

Inddrages barnet i sorgritualerne ved at tale med barnet og kommunikere åbent og sandfærdigt om det, der er hændt, er det bedste fundament for barnets bearbejdning lagt. Ofte kan det være et tungt arbejde for forældre og pårørende, som selv reagerer med sorg. Samtidig kan det give yderligere grundlag for tryghed og nærhed i familien.

Særligt i tilspidsede kriseforløb kan der opstå en del dilemmaer ved at være forælder – praktiske, formelle og følelsesmæssige dilemmaer. Der kan være brug for ekstra støtte og vejledning i sådanne svære tider. Naturligvis tilpasses hjælpen den enkelte familie og det enkelte barn. Der kan melde sig mange spørgsmål, som eksempelvis kan omhandle hvordan forældre kan fortælle barnet om krisen og hvordan forældrene kan forsøge at reagere mest hensigtsmæssigt.

I den forbindelse vil vi også nævne, at forældre kan opsøge hjælp hos os i forbindelse med store forandringer eller overgange i familien, såsom skilsmisse.