Om psykologerne

Psykolog Eivind Johansen

Kontakt direkte

Eivind Harbeck Johansen
Telefon: (+45) 31 32 07 33
Email: ej@pjkp.dk

Eivind Harbeck Johansen

Eivind er uddannet cand.psych. ved Københavns Universitet og har derudover en kandidat i Biologisk og kognitiv psykologi  fra Norges Tekniske- og Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, Norge. Han har tidligere arbejdet med udredning og behandling  af psykiske lidelser hos børn og unge i alderen 9-19 år ved det private børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium Aleris Ungplan. En væsentlig del af behandlingen var møntet på hjælp og støtte til familierne, skole, og evt. behandlingsinstitutioner for at give dem redskaber til en fælles indsats og forståelse.

Endvidere har Eivind beskæftiget sig med offentligt psykiatrisk arbejde ved Voksenpsykiatrisk Poliklinikk Hammerfest i Norge. Herfra har han brede kompetencer inden for kognitiv adfærdsterapi med voksne, pårørende og par. Derudover besidder Eivind også en særlig viden omkring LGBTQ-problematikker.

Ved siden af sit kliniske arbejde fungerede Eivind som ekstern lektor ved Danish Institute for Study Abroad (DIS) og ved Finnmark University College frem til december 2013. Derudover var han i 2012 og 2013 engageret i en deltids forskerstilling, hvor han forskede på effekten af behandling af psykiske lidelser med internetbaseret kognitiv adfærdsterapi. Eivind er autoriseret af Psykolognævnet og tilbyder kognitiv supervision og kurser til psykologer, læger og tværfagligt personale omkring evidensbaseret udredning, diagnosticering og psykoterapeutisk behandling.

Pris for individuelle samtaler hos virksomhedens to partnere Eivind Harbeck Johansen og Marius Tolstoy-Kristoffersen er 1.200 kr. Ved andre samtaler tilkommer et tillæg på 100 kr. per samtale.


Psykolog Marius Kristoffersen

Kontakt direkte

Marius Tolstoy-Kristoffersen
Telefon: (+45) 30 48 47 33
Email: mk@pjkp.dk

Marius Tolstoy-Kristoffersen

Marius Tolstoy-Kristoffersen er uddannet cand.psych. ved Københavns Universitet og har sin Bachelor i psykologi fra Griffith University i Australien. Han er autoriseret af Psykolognævnet. Marius har bred psykoterapeutisk erfaring med både voksen- og børnefeltet fra sit arbejde som klinisk psykolog ved to private, kognitive psykologpraksisser i det indre København samt i den offentlige psykiatriPsykiatrisk Center København.

Ved siden af sit arbejde hos PJKP arbejdede Marius frem til juli 2013 ved Rigshospitalets Psykoterapeutiske klinik, Team for Angst og OCD, hvor hans primære arbejdsopgaver indebar udredning og psykologisk behandling både af akut krisemæssig karakter samt systematiske, længerevarende behandlingsforløb for svære angst- og OCD-lidelser og andre ikke-psykotiske lidelser.

Endvidere har Marius erfaring med udredning, undersøgelse og behandling af forskellige psykologiske problemstillinger hos voksne, børn, familier, og pårørende.

Udover det kliniske arbejde fungerer Marius som gæsteforlæser ved Danish Institute for Study Abroad (DIS), Finnmark University College og Københavns Universitet. Derudover har Marius været involveret i forskellige forskningsprojekter, blandt andet ved Rigshospitalet og Københavns Universitet, omhandlende biopsykosociale årsagsfaktorer ved unipolar depression, og Københavns Kommune, vedrørende tilbagevendelse til arbejdsmarkedet for personer med psykiske lidelser (Fra Udsat til Ansat). På nuværende tidspunkt er han involveret i et deltids-forskningsprojekt, hvor han udvikler og forsker på effekten af behandling af psykiske lidelser med internetbaseret kognitiv adfærdsterapi.

Pris for individuelle samtaler hos virksomhedens to partnere Eivind Harbeck Johansen og Marius Tolstoy-Kristoffersen er 1.200 kr. Ved andre samtaler tilkommer et tillæg på 100 kr. per samtale.


Psykolog Anne Svane Johannsen

Kontakt direkte

Anne Svane Johannsen
Telefon: (+45) 31 21 06 14
Email: aj@pjkp.dk

Anne Svane Johannsen

Anne Svane Johannsen er uddannet cand.psych. ved Københavns Universitet med specialisering i klinisk psykologi.

Anne har tidligere været ansat i psykiatrien, hvor hun fungerede som afdelingspsykolog på et hhv. intensivt døgnafsnit og specialiseret rehabiliteringsafsnit. Herfra har hun erfaring med at arbejde med personer med svær depression, bipolar lidelse og lidelser inden for det skizofrene spektrum. Derudover har Anne også arbejdet med personer med alkohol – og stofmisbrug og belastede sociale relationer og har desuden erfaring med pårørendesamtaler.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen varetager Anne psykoterapeutiske forløb til såvel voksne som børn og unge indenfor en bred ramme af problemstillinger, herunder angstlidelser, depression, sorg, selvværdsproblemer, perfektionisme, søvnløshed og vredeshåndtering samt parterapi. Foruden disse problemstillinger har Anne ligeledes bred viden om skilsmisser.

Anne udfører derudover intelligenstestning af unge og voksne.


Psykolog Asger Nymann Nielsen

Kontakt direkte

Asger Nymann Nielsen
Telefon: (+45) 53 56 62 33
Email: an@pjkp.dk

Asger Nymann Nielsen

Asger Nymann Nielsen er autoriseret psykolog og uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Asger har erfaring med en bred vifte af psykologiske problemstillinger hos både børn, unge og voksne, herunder angst, OCD, depression, mentale handicap, vrede, afhængighed, omsorgssvigt og overgreb. Asger er desuden særligt interesseret i almenpsykologiske problemstillinger, fx vedrørende selvværdsproblematikker, vaner, valg, identitet etc.

Asger besidder en særlig viden om afhængighedsproblematikker, herunder også mad- og træningsafhængighed. Han har deltaget i flere forskningsprojekter på Københavns Universitet og har publiceret en artikel om de forandringsprocesser, som finder sted i selvhjælpsgrupper som Narcotics Anonymous og Overeaters Anonymous. Endvidere har Asger været ansat ved Viden og Kompetencecenter for Unge og Rusmidler, hvor han arbejdede med unge og unge voksne med misbrug og afhængighedsproblematikker, der ofte optrådte samtidigt med andre psykiske og familiære problemstillinger.

Asger har et bredt kendskab til de nyeste strømninger inden for forskningsbaseret praksis og i særdeleshed forskningen inden for den kognitive adfærdsterapeutiske ramme. Psykolog Asger Nymann Nielsen er ansvarshavende psykolog ved vores klinik i Helsingør.

Psykolog i Helsingør

Psykolog Astrid Sandgaard

Kontakt direkte

Astrid Sandgaard
Telefon: (+45) 31 24 07 21
Email: as@pjkp.dk

Astrid Sandgaard

Astrid Sandgaard er uddannet cand.psych. ved Aarhus Universitet.

Astrid har særlig erfaring med kognitiv adfærdsterapeutisk behandling for børn og unge med skolevægring og diverse angstlidelser fra Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU).

Som psykolog hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen på Frederiksberg i København varetager Astrid terapeutiske forløb for børn, unge og voksne med bl.a. angst, OCD, selvskade, skolevægring, depression, vrede og stress.

Astrid har tidligere arbejdet som rådgiver for Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade og som studievejleder ved Aarhus Universitet.

Som person er hun kompetent, nysgerrig og empatisk, og brændende optaget af udforskningen af forskningsbaseret behandling sammen med sine klienter for at finde de bedst mulige værktøjer til at overvinde de psykiske udfordringer.


Psykolog Camilla Axelsen

Kontakt direkte

Camilla Axelsen
Telefon: (+45) 31 78 96 88
Email: ca@pjkp.dk

Camilla Axelsen

Camilla Axelsen er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med specialisering i klinisk psykologi.

Camilla har erfaring fra psykiatrien, hvor hun har arbejdet med diagnosticering og haft individuelle forløb med voksne med angstproblematikker, OCD og depression med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi. 


Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen arbejder Camilla med evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi i spændet fra det almenpsykologiske til psykiske lidelser som angst og OCD. 

 

Tidligere har Camilla været rådgiver hos Psykologisk Rådgivning SIND, hvor hun har varetaget samtaler med pårørende til psykisk sårbare, og hun har den vej igennem fået indgående kendskab til pårørendeproblematikker. 

 

Senest har Camilla været ansat i PPR, hvor hun har været tilknyttet 0-18-års området. Hun har erfaring med psykologiske undersøgelser og tilbyder blandt andet intelligenstestning med WPPSI-IV og WISC-V.


Psykolog Cecilie Birkmose Erichsen

Kontakt direkte

Cecilie Birkmose Erichsen
Telefon: (+45) 53 55 84 33
Email: cj@pjkp.dk

Cecilie Birkmose Erichsen

Cecilie Birkmose Erichsen er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med specialisering inden for klinisk psykologi og neuropsykologi. Hun er autoriseret af Psykolognævnet.

Cecilies kompetencer og erfaringer spænder fra familieterapi, gruppeforløb og individuelle terapeutiske samtaler til undervisning og forskning. Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen arbejder Cecilie med voksne, børn, unge og deres familier.

Som klinisk psykolog varetager Cecilie forløb med voksne med udgangspunkt i evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi inden for en række problemstillinger, som blandt andet omfatter angstlidelser, OCD, ADHD, lavt selvværd, perfektionisme, stress og depression.

Cecilie tilrettelægger og udfører som børnepsykolog tillige forældreorienterede indsatser i familier, hvor et barn/en ung udviser adfærdsvanskeligheder i form af eksempelvis skolevægring eller aggressiv adfærd. Derudover har hun erfaring med relationsarbejde til unge, der kæmper med vanskeligheder som ADHD, autismespektrumforstyrrelser, angst og vredesproblematikker. Hun arbejder med individuel terapi for børn ned til 6 år og med yngre børn ved hjælp af forældreforløb.

Hun har desuden skrevet en forskningsartikel, som er publiceret i Journal of Eating Disorders i november 2017. Artiklen bygger på hendes specialeafhandling om sammenhængen mellem interpersonelle problemer og behandlingsudbytte af gruppeterapi for en gruppe patienter diagnosticeret med spiseforstyrrelser. Artiklen kan findes her.

Cecilie tilbyder forløb ved vores klinik i Helsingør.

Psykolog i Helsingør

Psykolog Christian Hagemann

Kontakt direkte

Christian Hagemann
Telefon: (+45)42 44 08 82
Email: ch@pjkp.dk

Christian Hagemann

Christian Hagemann er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet.

Før sin ansættelse hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen har Christian arbejdet med kognitiv adfærdsterapi ved en privat klinik i København og været underviser på psykologuddannelsen ved Københavns Universitet. Her underviste han blandt andet i de evidensbaserede kognitive teorier for menneskelig personlighed og funktionsmåde. Christian har yderligere stor erfaring med at afholde workshops og oplæg omkring klinisk relevante emner.

Christian benytter evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af unge og voksne med forskellige angstproblematikker. Christian har en særinteresse for panikangst og OCD, og arbejder også med social fobi og generaliseret angst. Ydermere varetager Christian behandling af depression hos voksne og unge. I den forbindelse har Christian også erfaring med efterfødselsreaktioner.

Christian er også særligt interesseret i og har stor erfaring med vredeshåndtering og misofoni.

Christian har yderligere også viden og erfaring med at arbejde med en række almenpsykologiske problemstillinger, herunder selvværdsproblematikker og relationelle problemstillinger.


Psykolog Emilie Poulsen

Kontakt direkte

Emilie Poulsen
Telefon: (+45) 28 30 41 42
Email: ep@pjkp.dk

Emilie Poulsen

Emilie Poulsen er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med specialisering i klinisk psykologi og neuropsykologi.

Emilie har tidligere arbejdet med neuropsykologisk/neuropsykiatrisk forskning ved NEAD (Neurocognition and Emotion in Affective Disorders) Group ved Rigshospitalet. Her forskede hun i kognitive vanskeligheder ved patienter med affektive lidelser, herunder bipolar lidelse og depression og udførte neuropsykologiske tests og kliniske samtaler. Emilie har desuden stor erfaring med testning af børn og samarbejde med deres forældre gennem tidligere arbejde hos Center for Småbørns Kognition ved Institut for Psykologi, der undersøger udviklingen af social kognition i børn.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen udfører Emilie forskellige psykologiske undersøgelser, herunder neuropsykologiske og neuropsykiatriske undersøgelser. Derudover tilbyder hun psykoterapeutiske forløb til børn, unge og voksne for en række diagnostiske problemstillinger, herunder affektive lidelser som depression og bipolar lidelse og angsttilstande, herunder generaliseret angst og præstationsangst samt en række almenpsykologiske problemstillinger, herunder selvværdsproblemer, perfektionisme, sorg og krise, stress og kærestesorger.

Emilie udfører desuden intelligenstests af børn, unge og voksne og tilbyder terapi og undersøgelser på dansk og engelsk.


Psykolog Helene Kristensen

Kontakt direkte

Helene Kristensen
Telefon:(+45) 61 33 03 14
Email: hk@pjkp.dk

Helene Kristensen

Helene Kristensen er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet og er autoriseret af Psykolognævnet, medlem af Dansk Psykolog Forening og certificeret af Academy of Cognitive Therapy. Helene er oplært af nogle af de bedste danske og internationale psykologer, og har bl.a. modtaget ekstern supervision af Christine Padesky, der er anerkendt som en af de mest indflydelsesrige psykologer i det kognitive felt. Hun har tidligere ejet og drevet en kognitiv klinik med flere ansatte.

Helene behandler et bredt spektrum af lidelser og alle aldersgrupper. Hun har erfaring med behandling af udbredte lidelser som angst, fobier, OCD, depression, spiseforstyrrelser, tics, søvnløshed, vrede, lavt selvværd og perfektionisme. Af sjældnere lidelser har hun erfaring med behandling af trikotiliomani, dermatiliomani og misofoni.  Derudover har hun erfaring med forældretræning ift. at bedre adfærdsproblemer hos børn.

Helene er ansvarshavende psykolog ved vores afdeling i Aarhus og tilbyder forløb i Aarhus eller online.

Psykolog i Aarhus

Psykolog Kasper Vinther Kløve

Kontakt direkte

Kasper Vinther Kløve
Telefon: (+45) 21 33 43 22
Email: kk@pjkp.dk

Kasper Vinther Kløve

Kasper Vinther Kløve er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med specialisering i klinisk psykologi.

Før sin ansættelse hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen har Kasper arbejdet som klinisk psykolog ved Psykiatrisk Ambulatorium Gladsaxe, Psykiatrisk Center Ballerup, hvor han har haft individuelle terapiforløb med voksne for en lang række problemstillinger. Desuden har han erfaring med udredning, herunder diagnostik, klinisk testning samt udfærdigelse af skriftlige vurderinger.

Som psykolog hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen varetager Kasper forløb for unge og voksne med udgangspunkt i evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi for en bred vifte af diagnostiske problemstillinger som angst, depression og OCD samt en række almenpsykologiske problemstillinger, herunder stress og selvværds- og selvtillidsrelaterede problemstillinger.

Kasper udfører desuden intelligenstestning og undersøgelser af unge og voksne.


Psykolog Louise Frederikke Nielsen

Kontakt direkte

Louise Frederikke Nielsen
Telefon:(+45) 53 61 23 03
Email: ln@pjkp.dk

Louise Frederikke Nielsen

Louise Frederikke Nielsen er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med specialisering inden for klinisk psykologi og neuropsykologi.

Louise har bred erfaring inden for klinisk og eksperimentel forskning relateret til psykiatriske og somatiske lidelser fra Neurobiologisk Forskningsenhed ved Rigshospitalet og fra Psykiatrisk Center København. Hun har særlig god erfaring med at udføre neuropsykologiske undersøgelser af sårbare patientpopulationer og er dygtig til at etablere og opretholde en god patientkontakt og arbejdsalliance.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen udfører Louise en række psykologiske undersøgelser, herunder pædagogisk-psykologiske vurderinger (PPV) og neuropsykologiske og neuropsykiatriske undersøgelser. Derudover tilbyder hun psykoterapeutiske forløb til børn, unge og voksne for blandt andet PTSD, traumer, kriser, angstlidelser og depression, samt smerter og belastningsreaktioner.

Louise udfører desuden intelligenstests af både børn, unge og voksne, herunder WPPSI-IV, WISC-V og WAIS-IV.


Psykolog Marie Hau

Kontakt direkte

Marie Hau
Telefon: (+45)31 66 57 72
Email: mh@pjkp.dk

Marie Hau

Marie Hau er uddannet cand.psych. ved Københavns Universitet med specialisering i klinisk psykologi.

Maries erfaringer spænder fra en mangeårig tilknytning til Psykologerne Johansen & Kristoffersen, hvor hun har opnået bred viden om evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi, til erfaring fra psykiatrien. Fra psykiatrien har Marie erfaring med behandling i gruppeforløb rettet mod social fobi og generaliseret angst, og har kendskab til psykiatrisk udredning. Marie besidder derudover stor viden om personlighedsforstyrrelser.

Hos psykologerne Johansen & Kristoffersen varetager Marie psykoterapeutiske forløb til såvel børn og unge som voksne indenfor en bred ramme af problemstillinger, herunder angst, depression, OCD, selvværdsproblemer, sorg og perfektionisme. Desuden arbejder Marie også med mere sjældne lidelser som derma – og trikotillomani samt Body Dysmorphic Disorder (BDD). Hun har en stor interesse for angstlidelser og har især erfaring og kompetencer indenfor kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af problematikker som social angst, sygdomsangst, panikangst, generaliseret angst og specifikke fobier.

Som børnepsykolog tilbyder Marie individuel terapi til børn ned til 6 år. Marie har her særlig erfaring med at tilrettelægge og udføre behandling af angstproblematikker og OCD hos både børn og unge.

Marie har desuden erfaring med psykologiske undersøgelser og udfører intelligenstestning af unge og voksne.


Psykolog Sofie Troi

Kontakt direkte

Sofie Troi
Telefon: (+45) 31 35 39 37
Email: st@pjkp.dk

Sofie Troi

Sofie Troi er uddannet cand.psych. ved Københavns Universitet med specialisering i klinisk psykologi.

Sofie har terapeutisk erfaring med børn, unge og voksne fra tidligere ansættelser på et privathospital og to forskellige private psykologklinikker i København. Fra privat praksis har Sofie erfaring med depression og angstlidelser og fra privathospitalet har Sofie viden og erfaring med behandling af spiseforstyrrelser, perfektionisme, selvværdsproblematikker, omsorgssvigt og overgreb.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen varetager Sofie terapeutiske forløb med børn, unge, voksne og par inden for en bred vifte af psykologiske problemstillinger, herunder depression, angstlidelser, OCD, spiseforstyrrelser, selvværd, perfektionisme, relationelle problemstillinger og vredeshåndtering.

Sofie har bred viden om spiseproblematikker, spiseforstyrrelser og selvskade og har især erfaring og kompetence inden for behandling af spiseproblematikker, herunder anoreksi, bulimi, tvangsoverspisning/BED, ortoreksi, megareksi, overvægt og fedme.


Psykolog Josefine Munthe

Kontakt direkte

Josefine Munthe
Telefon:(+45) 53 55 95 33
Email: jm@pjkp.dk

Josefine Munthe (orlov)

Josefine Munthe er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med specialisering i klinisk psykologi. Hun er autoriseret af Psykolognævnet.

Josefine har erfaring med gruppeforløb og individuelle terapiforløb for en række forskellige problemstillinger med udgangspunkt i evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi, og hun tilbyder aktuelt individuel terapi af såvel børn og unge som voksne.

Som børnepsykolog arbejder Josefine med individuel terapi for børn ned til 6 år og med yngre børn ned til 3 år som forældreforløb.

Fra tidligere og nuværende ansættelse har Josefine især erfaring med angstproblematikker og har viden og kompetencer inden for kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af angstlidelser som social fobi, panikangst, OCD, sygdomsangst og specifikke fobier. Hun er specialiseret inden for specifikke fobier og tilbyder fobibehandling for en lang række fobier, herunder araknofobi og blod- og injektionsfobi.

Josefine har desuden viden og erfaring med at arbejde med tics og Tourettes, samt derma- og trikotillomani. Herudover varetager Josefine behandling af depression, samt forløb med en række almenpsykologiske problemstillinger, herunder perfektionisme, lavt selvværd, vredeshåndtering og sorg.

Josefine har derudover erfaring med psykologiske undersøgelser af børn ned til 3 år og tilbyder blandt andet intelligenstestning med WPPSI-IV og WISC-V.


Psykolog Laura Yde

Kontakt direkte

Laura Yde
Telefon: (+45) 53 55 84 33
Email: ly@pjkp.dk

Laura Yde (orlov)

Laura Yde er uddannet cand.psych. fra Århus Universitet. Hun er autoriseret af Psykolognævnet. Laura har tidligere været tilknyttet forskningsklinikken Angstklinikken ved Århus Universitet, som har undersøgt og implementeret Cool Kids programmet i Danmark. Her varetog hun behandling af børn og unge med angstlidelser, OCD og skolevægring ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk metode.

Gennem sit arbejde som børnepsykolog har Laura oparbejdet erfaring med evidensbaserede undersøgelser og udøvelse af evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi rettet mod børn, unge og deres forældre. Hun har stor interesse og viden inden for angstlidelser og har erfaring med forskellige angstlidelser, herunder separationsangst, social fobi, generaliseret angst, panikangst, sygdomsangst, specifikke fobier, OCD og affektive lidelser som depression.

Laura varetager terapeutiske forløb med børn, unge og voksne med udgangspunkt i evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi.

Foruden ovenstående, har Laura også viden og erfaring med at arbejde med tics og Tourette, misofoni samt en række almenpsykologiske problemstillinger, herunder selvværd, perfektionisme og vredeshåndtering.