Om psykologerne

Psykolog Eivind Johansen

Kontakt direkte

Eivind Harbeck Johansen
Telefon: (+45) 31 32 07 33
Email: ej@pjkp.dk

Eivind Harbeck Johansen

Eivind er uddannet cand.psych. ved Københavns Universitet og har derudover en kandidat i Biologisk og kognitiv psykologi  fra Norges Tekniske- og Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, Norge. Han har tidligere arbejdet med udredning og behandling  af psykiske lidelser hos børn og unge i alderen 9-19 år ved det private børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium Aleris Ungplan. En væsentlig del af behandlingen var møntet på hjælp og støtte til familierne, skole, og evt. behandlingsinstitutioner for at give dem redskaber til en fælles indsats og forståelse.

Endvidere har Eivind beskæftiget sig med offentligt psykiatrisk arbejde ved Voksenpsykiatrisk Poliklinikk Hammerfest i Norge. Herfra har han brede kompetencer inden for kognitiv adfærdsterapi med voksne, pårørende og par. Derudover besidder Eivind også en særlig viden omkring LGBTQ-problematikker.

Ved siden af sit kliniske arbejde fungerede Eivind som ekstern lektor ved Danish Institute for Study Abroad (DIS) og ved Finnmark University College frem til december 2013. Derudover var han i 2012 og 2013 engageret i en deltids forskerstilling, hvor han forskede på effekten af behandling af psykiske lidelser med internetbaseret kognitiv adfærdsterapi. Eivind er autoriseret af Psykolognævnet og tilbyder kognitiv supervision og kurser til psykologer, læger og tværfagligt personale omkring evidensbaseret udredning, diagnosticering og psykoterapeutisk behandling.

Ved psykoterapi tilkommer et tillæg på 100 kr. per samtale hos psykologpraksissens to partnere Eivind Harbeck Johansen og Marius Kristoffersen.


Psykolog Marius Kristoffersen

Kontakt direkte

Marius Kristoffersen
Telefon: (+45) 30 48 47 33
Email: mk@pjkp.dk

Marius Kristoffersen

Marius Kristoffersen er uddannet cand.psych. ved Københavns Universitet og har sin Bachelor i psykologi fra Griffith University i Australien. Marius har bred psykoterapeutisk erfaring med både voksen- og børnefeltet fra sit arbejde som klinisk psykolog ved to private, kognitive psykologpraksisser i det indre København samt i den offentlige psykiatri på Psykiatrisk Center København.

Ved siden af sit arbejde hos PJKP arbejdede Marius frem til juli 2013 ved Rigshospitalets Psykoterapeutiske klinik, Team for Angst og OCD, hvor hans primære arbejdsopgaver indebar udredning og psykologisk behandling både af akut krisemæssig karakter samt systematiske, længerevarende behandlingsforløb for svære angst- og OCD-lidelser og andre ikke-psykotiske lidelser.

Endvidere har Marius erfaring med udredning, undersøgelse og behandling af forskellige psykologiske problemstillinger hos voksne, børn, familier, og pårørende.

Udover det kliniske arbejde fungerer Marius som gæsteforlæser ved Danish Institute for Study Abroad (DIS), Finnmark University College og Københavns Universitet. Derudover har Marius været involveret i forskellige forskningsprojekter, blandt andet ved Rigshospitalet og Københavns Universitet, omhandlende biopsykosociale årsagsfaktorer ved unipolar depression, og Københavns Kommune, vedrørende tilbagevendelse til arbejdsmarkedet for personer med psykiske lidelser (Fra Udsat til Ansat). På nuværende tidspunkt er han involveret i et deltids-forskningsprojekt, hvor han udvikler og forsker på effekten af behandling af psykiske lidelser med internetbaseret kognitiv adfærdsterapi.

Ved psykoterapi tilkommer et tillæg på 100 kr. per samtale hos virksomhedens to partnere Eivind Harbeck Johansen og Marius Kristoffersen.


Kontakt direkte

Laura Yde
Telefon: (+45) 53 55 84 33
Email: ly@pjkp.dk

Laura Yde

Laura Yde er uddannet cand.psych. ved Århus Universitet. Her var hun tilknyttet universitetets Angstklinik for Børn og Unge som børnepsykolog og varetog behandling af angstlidelser og komorbide tilstande samt skolevægring ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Gennem sit arbejde som børnepsykolog har hun oparbejdet erfaring med evidensbaserede undersøgelser og udøvelse af evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi rettet mod børn, unge og deres forældre. Laura har generelt stor interesse og viden inden for angstlidelser, OCD og depressive lidelser hos børn, unge og voksne.

Laura arbejder med en række problemstillinger inden for både børne- og voksenområdet, herunder angst, OCD, depression, vredeshåndtering, tics og Tourettes, selvværdperfektionisme og misofoni.

Hertil kommer, at Laura har stor viden om den nyeste forskningsbaserede viden og evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi.


Kontakt direkte

Asger Nymann Nielsen
Telefon: (+45) 53 56 62 33
Email: an@pjkp.dk

Asger Nymann Nielsen

Asger Nymann Nielsen er autoriseret psykolog og uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Asger har erfaring med en bred vifte af psykologiske problemstillinger hos både børn, unge og voksne, herunder angst, OCD, depression, mentale handicap, vrede, afhængighed, omsorgssvigt og overgreb. Asger er desuden særligt interesseret i almenpsykologiske problemstillinger, fx vedrørende selvværdsproblematikker, vaner, valg, identitet etc.

Asger besidder en særlig viden om afhængighedsproblematikker, herunder også mad- og træningsafhængighed. Han har deltaget i flere forskningsprojekter på Københavns Universitet og har publiceret en artikel om de forandringsprocesser, som finder sted i selvhjælpsgrupper som Narcotics Anonymous og Overeaters Anonymous. Endvidere har Asger været ansat ved Viden og Kompetencecenter for Unge og Rusmidler, hvor han arbejdede med unge og unge voksne med misbrug og afhængighedsproblematikker, der ofte optrådte samtidigt med andre psykiske og familiære problemstillinger.

Asger har et bredt kendskab til de nyeste strømninger inden for forskningsbaseret praksis og i særdeleshed forskningen inden for den kognitive adfærdsterapeutiske ramme.


Kontakt direkte

Cecilie Birkmose Erichsen
Telefon: (+45) 42 44 08 82
Email: cj@pjkp.dk

Cecilie Birkmose Erichsen

Cecilie Birkmose Erichsen er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Cecilies kompetencer og erfaringer spænder vidt fra familieterapi, gruppeforløb og individuelle terapeutiske samtaler til undervisning og forskning. Hun varetager forløb med udgangspunkt i evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi inden for en række problemstillinger, som blandt andet omfatter angstlidelser, OCD, ADHD, lavt selvværd, stress, depression og adfærdsproblemer.

Cecilie tilrettelægger og udfører som børnepsykolog tillige forældreorienterede indsatser i familier, hvor et barn/en ung udviser adfærdsvanskeligheder i form af eksempelvis skolevægring eller aggressiv adfærd. Derudover har hun opbygget erfaring med relationsarbejde til unge, der kæmper med vanskeligheder som ADHD, autismespektrumforstyrrelser, angst og personlighedsforstyrrelser.

Hun har desuden skrevet en forskningsartikel, som er publiceret i Journal of Eating Disorders i november 2017. Artiklen bygger på hendes specialeafhandling om sammenhængen mellem interpersonelle problemer og behandlingsudbytte af gruppeterapi for en gruppe patienter diagnosticeret med spiseforstyrrelser.

Cecilie arbejder med voksne, børn, unge og deres familier. Hun arbejder som børnepsykolog med individuel terapi for børn ned til 6 år og med yngre børn ved hjælp af forældreforløb. Derudover udfører Cecilie også terapi på engelsk.


Kontakt direkte

Josefine Munthe
Telefon:(+45) 53 55 95 33
Email: jm@pjkp.dk

Josefine Munthe

Josefine Munthe er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Herfra er hun opdateret med aktuel forskningsbaseret praksis og hun har fra nuværende og tidligere ansættelse erfaring med en række forskellige problemstillinger hos både børn, unge og voksne. Josefine har fra tidligere ansættelse både erfaring med gruppeforløb og individuelle terapiforløb med udgangspunkt i evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi, og hun tilbyder aktuelt individuel terapi af såvel børn og unge som voksne.

 

Fra tidligere og nuværende ansættelse har Josefine især erfaring med angstproblematikker. Herfra har hun viden og kompetencer inden for kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af angstlidelser som social fobi, panikangst, OCD, sygdomsangst og specifikke fobier.

 

Josefine har desuden viden og erfaring med en række almenpsykologiske problemstillinger, herunder perfektionisme, lavt selvværd, vredeshåndtering og sorg. Yderligere har Josefine forløb for børn med autismespektrumforstyrrelse ved hjælp af Applied Behaviour Analysis (ABA).


Psykolog Peter Dalsgaard

Kontakt direkte

Peter Dalsgaard
Telefon: (+45) 26 83 74 63
Email: pd@pjkp.dk

Peter Dalsgaard

Peter Dalsgaard, autoriseret psykolog, er kandidat fra Aarhus Universitet og Ph.d. fra Københavns Universitet. Han har desuden læst på New York University og haft et ophold på Beck Institute i Philadelphia.

Peter er til dagligt ansat på Center for Komplekse symptomer under Socialmedicinsk Afdeling på Frederiksberg Hospital, hvor han arbejder med funktionelle lidelser og sygdomsangst, og er desuden ekstern lektor på Københavns Universitet, hvor han underviser i kognitiv adfærdsterapi på kandidatuddannelsen. Han er desuden beskikket censor for psykologuddannelsen på universiteterne landet over.

Peter har lang og bred psykoterapeutisk erfaring med voksne, unge og børn og tilbyder terapi for bl.a. depression, angstlidelser, stress, personlighedsforstyrrelser, misbrug, spiseforstyrrelser, OCD og samlemani. Herudover har han interesse for og erfaring med LGBTQ-problematikker, eksistentielle problemer og livskriser, og har derudover erfaring med voksne med ADHD, voksne med Aspergers syndrom, samt erfaring med at arbejde med kroniske smerter og post-commotiosyndrom.

Peter tilbyder supervision og undervisning ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk ramme. Han superviserer aktuelt bl.a. på diverse misbrugscentre samt forskellige steder i kriminalforsorgen. Han har bidraget til flere bøger om kognitiv adfærdsterapi, bl.a. Kognitiv adfærdsterapeutisk gruppeterapi (2015), hvor han har skrevet om behandling af lavt selvværd.


Kontakt direkte

Ola Johannessen
Telefon: (+45)28 30 41 42
Email: oj@pjkp.dk

Ola Johannessen

Ola Johannessen er uddannet cand.psych. fra Syddansk Universitet. Her skrev han speciale omhandlende patientfaktorer, der leder til nonrespons og dropout fra PE, CPT og EMDR ved behandling af PTSD.

Ola har blandt andet erfaring med udredning og individuelle forløb med veteraner, psykisk syge og pårørende fra Forsvarets Militærpsykologiske afdeling i Ringsted og Psykologisk Rådgivning SIND.

Han tilbyder individuel terapi af såvel børn og unge som voksne og varetager forløb med PTSD, sorg, stress, depression, OCD, angstlidelser og almenpsykologiske problemstillinger.


Kontakt direkte

Anna Klein Juhl
Telefon: (+45)21 33 43 22
Email: aj@pjkp.dk

Anna Klein Juhl

Anna Klein Juhl er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet.

Anna har fra tidligere og nuværende ansættelser terapeutisk erfaring med både unge og voksne klienter med en bred vifte af problemstillinger i varierende sværhedsgrad, og har erfaring med alt fra arbejdsrelateret stress, angst, depression, kroniske smerter, PTSD, personlighedsforstyrrelser og eksistentielle problemstillinger.

Anna har herudover erfaring med undervisning samt erfaring med gruppeterapi  og pårørendearbejde fra LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade) og TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere).

Hertil kommer, at Anna har stor viden om den nyeste forskningsbaserede viden og evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi.


Kontakt direkte

Thomas Patrick Stilvang
Telefon: (+45)61 33 03 14
Email: ts@pjkp.dk

Thomas Patrick Stilvang

Thomas Patrick Stilvang er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med specialisering inden for klinisk psykologi og neuropsykologi.

Thomas har gennem tidligere og nuværende ansættelser klinisk og psykiatrisk erfaring med især behandling af angst og personlighedsforstyrrelser. Han har erfaring med at planlægge individuelle forløb og gruppeforløb baseret på kognitiv adfærdsterapi, og har bred erfaring med forskellige psykiske problemstillinger som depression, angst, OCD, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, selvværdsproblematikker mv.

Derudover har Thomas erfaring med udredning af ADHD, personlighedsforstyrrelser, intelligens og eksekutive funktioner.

Udover erfaring fra psykiatrien har Thomas tidligere taget en coachuddannelse, og har arbejdet frivilligt hos både Angstforeningen, Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade, Frit SIND (socialfobi) samt den psykologiske rådgivning i SR-bistand.