Om psykologerne

Psykolog Eivind Johansen

Kontakt direkte

Eivind Lenhard Johansen
Telefon: (+45) 31 32 07 33
Email: ej@pjkp.dk

Eivind Harbeck Johansen

Eivind er uddannet cand.psych. ved Københavns Universitet og har derudover en kandidat i Biologisk og kognitiv psykologi  fra Norges Tekniske- og Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, Norge. Han har tidligere arbejdet med udredning og behandling  af psykiske lidelser hos børn og unge i alderen 9-19 år ved det private børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium Aleris Ungplan. En væsentlig del af behandlingen var møntet på hjælp og støtte til familierne, skole, og evt. behandlingsinstitutioner for at give dem redskaber til en fælles indsats og forståelse.

Endvidere har Eivind beskæftiget sig med offentligt psykiatrisk arbejde ved Voksenpsykiatrisk Poliklinikk Hammerfest i Norge. Herfra har han brede kompetencer inden for kognitiv adfærdsterapi med voksne, pårørende og par. Derudover besidder Eivind også en særlig viden omkring LGBTQ-problematikker.

Ved siden af sit kliniske arbejde fungerede Eivind som ekstern lektor ved Danish Institute for Study Abroad (DIS) og ved Finnmark University College frem til december 2013. Derudover var han i 2012 og 2013 engageret i en deltids forskerstilling, hvor han forskede på effekten af behandling af psykiske lidelser med internetbaseret kognitiv adfærdsterapi. Eivind er autoriseret af Psykolognævnet og tilbyder kognitiv supervision og kurser til psykologer, læger og tværfagligt personale omkring evidensbaseret udredning, diagnosticering og psykoterapeutisk behandling.

Ved psykoterapi tilkommer et tillæg på 100 kr. per samtale hos psykologpraksissens to partnere Eivind Harbeck Johansen og Marius Kristoffersen.


Psykolog Marius Kristoffersen

Kontakt direkte

Marius Kristoffersen
Telefon: (+45) 30 48 47 33
Email: mk@pjkp.dk

Marius Kristoffersen

Marius Kristoffersen er uddannet cand.psych. ved Københavns Universitet og har sin Bachelor i psykologi fra Griffith University i Australien. Marius har bred psykoterapeutisk erfaring med både voksen- og børnefeltet fra sit arbejde som klinisk psykolog ved to private, kognitive psykologpraksisser i det indre København samt i den offentlige psykiatri på Psykiatrisk Center København.

Ved siden af sit arbejde hos PJKP arbejdede Marius frem til juli 2013 ved Rigshospitalets Psykoterapeutiske klinik, Team for Angst og OCD, hvor hans primære arbejdsopgaver indebar udredning og psykologisk behandling både af akut krisemæssig karakter samt systematiske, længerevarende behandlingsforløb for svære angst- og OCD-lidelser og andre ikke-psykotiske lidelser.

Endvidere har Marius erfaring med udredning, undersøgelse og behandling af forskellige psykologiske problemstillinger hos voksne, børn, familier, og pårørende.

Udover det kliniske arbejde fungerer Marius som gæsteforlæser ved Danish Institute for Study Abroad (DIS), Finnmark University College og Københavns Universitet. Derudover har Marius været involveret i forskellige forskningsprojekter, blandt andet ved Rigshospitalet og Københavns Universitet, omhandlende biopsykosociale årsagsfaktorer ved unipolar depression, og Københavns Kommune, vedrørende tilbagevendelse til arbejdsmarkedet for personer med psykiske lidelser (Fra Udsat til Ansat). På nuværende tidspunkt er han involveret i et deltids-forskningsprojekt, hvor han udvikler og forsker på effekten af behandling af psykiske lidelser med internetbaseret kognitiv adfærdsterapi.

Ved psykoterapi tilkommer et tillæg på 100 kr. per samtale hos virksomhedens to partnere Eivind Harbeck Johansen og Marius Kristoffersen.


Psykolog Ida Nielsen

Kontakt direkte

Ida Nielsen
Telefon: (+45) 21 33 43 22
Email: in@pjkp.dk

Ida Nielsen

Ida Nielsen er uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet, hvor hun var tilknyttet universitetets Angstklinik for Børn og Unge og varetog behandling af angstlidelser og komorbide tilstande ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Gennem dette arbejde har hun oparbejdet erfaring med evidensbaserede undersøgelser og udøvelse af evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi rettet mod børn, unge og deres forældre. Ida skrev speciale tilknyttet Angstklinikken omhandlende angstlidelsen selektiv mutisme og har stor interesse og viden inden for angstlidelser og depressive lidelser hos børn og unge. Herudover har hun arbejdet med børn og unge med OCD, ADHD, adfærdsforstyrrelser og lidelser indenfor autismespekteret.

På voksenområdet har Ida arbejdet med OCD, sorgbearbejdning, vredeshåndtering og diverse angstlidelser samt rådgivet kræftpatienter og deres pårørende.


Kontakt direkte

Laura Yde
Telefon: (+45) 53 55 84 33
Email: ly@pjkp.dk

Laura Yde

Laura Yde er uddannet cand.psych. ved Århus Universitet. Laura varetager forløb til både voksne, børn og unge samt deres forældre. Laura arbejder med et stort omfang af problemstillinger, herunder blandt andet OCD, angst -, depressions-,  stress- og vredesproblematikker.

Ved Århus Universitet har Laura blandt andet været tilknyttet Angstklinikken, hvor hun har opnået stor erfaring med behandling af børn og unge med angstproblematikker og komorbide tilstande ud fra et kognitiv adfærdsterapeutisk fundament. Hertil kommer, at Laura har stor viden om den nyeste forskningsbaserede viden og evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi.


Kontakt direkte

Asger Nymann Nielsen
Telefon: (+45) 53 56 62 33
Email: an@pjkp.dk

Asger Nymann Nielsen

Asger Nymann Nielsen er autoriseret psykolog og uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Asger har en berøringsflade med mange forskellige psykologiske problemstillinger hos både børn, unge og voksne, herunder depression, selvværdsproblematikker, mentale handikap og traumer. Asger har yderligere erfaring med behandling af misbrug, omsorgssvigt og overgreb. Fra tidligere ansættelser erhvervede han senest erfaring med diverse angst- og OCD-problematikker, bl.a. som tilknyttet psykolog ved det anerkendte gruppeforløb Cool Kids ved Ballerup Familiehus.

Derudover har Asger været en del af flere forskningsprojekter ved Københavns Universitet, herunder et projekt omhandlende misbrug blandt unge, hvor han publicerede en artikel om de forandringsprocesser, som finder sted i selvhjælpsgrupper som Narcotics Anonymous og Overeaters Anonymous. Dertil kommer, at Asger har været ansat ved Viden og Kompetencecenter for Unge og Rusmidler, hvor han arbejdede med unge og unge voksne med misbrug og afhængighedsproblematikker, der ofte optrådte samtidigt med andre psykiske og familiære problemstillinger.

Asger har et bredt kendskab til de nyeste strømninger inden for forskningsbaseret praksis og i særdeleshed forskningen inden for den kognitive adfærdsterapeutiske ramme.


Kontakt direkte

Cecilie Birkmose Jakobsen
Telefon: (+45) 42 44 08 82
Email: cj@pjkp.dk

Cecilie Birkmose Erichsen

Cecilie Birkmose Erichsen er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Cecilies kompetencer og erfaringer spænder vidt fra familieterapi, gruppeforløb, individuelle terapeutiske samtaler til undervisning og forskning. Hun varetager forløb med udgangspunkt i evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi inden for en række problemstillinger, som blandt andet omfatter angstlidelser, lavt selvværd, stress og adfærdsproblemer. Cecilie tilrettelægger og udfører tillige forældreorienterede indsatser i familier, hvor et barn/en ung udviser adfærdsvanskeligheder i form af eksempelvis skoleforsømmelse eller misbrug. Derudover har hun opbygget erfaring med relationsarbejde til unge, der kæmper med vanskeligheder som ADHD, autismespektrumforstyrrelser, angst og personlighedsforstyrrelser.

Hun har desuden skrevet en forskningsartikel, som er publiceret i Journal of Eating Disorders i november 2017. Artiklen bygger på hendes specialeafhandling om sammenhængen mellem interpersonelle problemer og behandlingsudbytte af gruppeterapi for en gruppe patienter diagnosticeret med spiseforstyrrelser.

Cecilie arbejder med voksne, børn, unge og deres familier. Hun arbejder med individuel terapi for børn ned til 6 år og med yngre børn ved hjælp af forældreforløb. Derudover udfører Cecilie terapi på engelsk.


Kontakt direkte

Josefine Munthe
Telefon:(+45) 53 55 95 33
Email: jm@pjkp.dk

Josefine Munthe

Josefine Munthe er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Herfra er hun opdateret inden for aktuel forskningsbaseret praksis og har derudover erfaring med en række problemstillinger fra sine tidligere og nuværende ansættelse. Josefine varetager kognitiv adfærdsterapi for blandt andet angstlidelser, vredeshåndtering, stress, selvværdsproblematikker samt sorg og krise. Yderligere har Josefine forløb for børn med autismespektrumforstyrrelser ved hjælp af Applied Behavior Analysis (ABA).

Josefine tilbyder individuel terapi af såvel børn og unge som voksne.


Psykolog Peter Dalsgaard

Kontakt direkte

Peter Dalsgaard
Telefon: (+45) 26 83 74 63
Email: pd@pjkp.dk

Peter Dalsgaard

Peter Dalsgaard, autoriseret psykolog, er kandidat fra Aarhus Universitet og Ph.D. fra Købehavns Universitet. Han har desuden læst på New York University og haft et ophold på Beck Institute i Philadelphia. Peter er til dagligt ansat på Liaison-klinikken under Psykiatrisk Center København, hvor han arbejder med funktionelle lidelser og sygdomsangst, og er desuden ekstern lektor på Købehavns Universitet, hvor han underviser i kognitiv terapi.

Peter har bred psykoterapeutisk erfaring med forskellige diagnoser og problemstillinger såsom depression, angstlidelser, stress, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, samlemani, LGBTQ-problematikker samt eksistentielle problemer og livskriser, og han har desuden erfaring med voksne med ADHD og voksne med Aspergers syndrom.

Peter tilbyder supervision og undervisning ud fra en kognitiv ramme. Udover Københavns Universitet har Peter bl.a undervist på Den kognitive skole i Psykiatrisk Center København.


Psykolog Simone Rosenlund Lau

Kontakt direkte

Simone Rosenlund Lau
Telefon: (+45) 32 13 03 00
Email: sr@pjkp.dk

Simone Rosenlund Lau

Simone Rosenlund Lau er autoriseret psykolog og uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Inden sin ansættelse ved PJKP har hun arbejdet med kognitiv adfærdsterapi i voksenpsykiatrien gennem mangeårigt frivilligt arbejde i OCD-foreningen samt som psykolog under uddannelse ved PJKP gennem 3 år. Endvidere har hun tidligere beskæftiget sig specifikt med terapi til unge og studerende som forkvinde i foreningen Psykologisk SamtaleCenter.

Simone har særlig erfaring med behandling af OCD, søvnforstyrrelser, depression, social fobi, sygdomsangst, specifikke fobier og PTSD. Endvidere arbejder Simone med sorg-, selvværds- og stressproblematikker, vredeshåndtering, selvskade, perfektionisme og eksistentielle problemstillinger. Både voksne, børn og unge og deres familier er velkomne.

Simone tilbyder desuden forældretræning for forældre til børn/unge med ADHD, adfærdsproblemer eller autismespektrumforstyrrelser, hvor forældrene trænes i specifikke færdigheder, der kan anvendes til håndtering og ændring af barnets/den unges uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Udover de kognitive adfærdsterapeutiske forløb varetager Simone neuropsykologiske og neuropsykiatriske udredningsforløb, heriblandt testning med WISC-IV og WAIS-IV.

Simone har aktuelt orlov fra PJKP i forbindelse med en stilling på Grønland. Derfor afholder Simone på nuværende tidspunkt kun online samtaler.