Akrofobi – angst for højder

Akrofobi er den officielle betegnelse for angst for højder; også kaldet højdeskræk. Tilstanden indebærer en irrationel og ekstrem frygt for at befinde sig på et højt sted og kan være meget invaliderende i hverdagen. Forskning viser, at kognitiv adfærdsterapi er en af de mest effektive behandlingsformer ved ailurofobi. Du kan læse mere om indholdet af denne behandling herunder eller kontakte Psykologerne Johansen & Kristoffersen, som tilbyder KAT med kort ventetid på Frederiksberg, for at høre nærmere.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om akrofobi?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er akrofobi?

Akrofobi, sommetider kaldet altofobi, betyder frygt for højder og er alment kendt under navnet ”højdeskræk”. Højdeskræk kan karakteriseres som en ekstrem eller irrationel frygt for højder.

De fleste mennesker kan opleve højdeskræk som en naturlig reaktion, der har til hensigt at sikre, at man ikke udsætter sig selv for fare. Fobien adskiller sig fra den mere almindelige højdeskræk ved at indeholde en oplevelse af høj risiko i en situation, som er relativ sikker – eksempelvis at stå på en stige, en stol eller befinde sig på en høj etage.

Angsten for højder kan udløse panikanfald samt en række affektive og fysiologiske symptomer, som også er kendetegnet ved andre specifikke fobier. Blandt disse kan nævnes svimmelhed, koldsved, rysten samt hjertebanken.

En akrofobisk person kan have oplevelsen af at føle sig lammet samt følelser karakteristiske for frygt og angst i en situation, som indbefatter højde. Lidelsen medfører ofte undgåelsesadfærd og kan besværliggøre og begrænse en person i forskellige situationer relateret til dagligdagsaktiviteter eller arbejde. Fobier kan derfor være lige så hæmmende som andre psykiske lidelser og kan resultere i et liv med mange begrænsninger.

Årsager til akrofobi

Højdeskræk kan forstås som et forstærket og dysfunktionelt udtryk for en instinktiv reaktion, der afholder os fra højder. I hverdagen orienterer vi os ved hjælp af vandrette flader og genstande, som vores hjerne benytter for at holde os i balance. Når vi befinder os højt oppe, har vi ikke adgang til nogle omkringliggende punkter, vi kan benytte i denne orienteringsproces. Dette kan blandt andet medføre en svimmelhed og andre kropslige symptomer, som for nogle kan udløse angst.

Personer med akrofobi vil typisk udvikle denne fobi i ungdommen eller voksenalderen. Ofte forekommer der en generel genetisk prædisposition for angstlidelser i familien, eller man kan være påvirket indirekte, hvis man har haft personer i sit nærmiljø, som har udvist en stærk frygt for højder.

Forekomst af akrofobi

Akrofobi eller altofobi tilhører kategorien ”specifikke fobier” og betegnes herunder som en situationel fobi, da den knytter sig til specifikke situationer med højde. Undersøgelser viser, at mellem 10-20 % af befolkningen på et tidspunkt i livet rammes af en specifik fobi. Der findes desværre ingen opgivelser for akrofobi alene, men det er en af de mest udbredte fobier. Forskning har vist, at flere kvinder end mænd har fobiske angstlidelser.

Behandling af akrofobi

Selvom man er bevidst om de ulogiske tanker, følelser og adfærdsmønstre knyttet til situationer, som medfører højdeskræk, er evnen til at evaluere disse tanker objektivt svært begrænset hos personer med akrofobi. Højdeskrækken blokerer for rationelle tanker i situationen og vanskeliggør en ændring af disse uden hjælp fra andre.

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig meget effektiv i behandling af akrofobi. Behandlingen tager blandt andet udgangspunkt i personens egne forestillinger omkring selve den fobiske situation, således at man lærer at bevidstgøre sig, identificere og derefter ændre uhensigtsmæssige tanker og antagelser, som opretholder undgåelsesadfærd samt udløser angsten i de bestemte situationer, personen frygter. Ud fra denne indsigt lærer man at identificere uhensigtsmæssige, automatiske tanker og handlinger, som er med til at vedligeholde højdeskrækken, og i stedet at benytte mere hensigtsmæssige adfærdsstrategier.

Et andet væsentligt læringspunkt er gradvist at øve at udsætte sig selv for de situationer, som medfører angstanfald og ubehag. På den måde kan personen lære at håndtere sin angstreaktion i forbindelse med højder.

Hvis du er interesseret i et afgrænset behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her.