Hvad er selvværdsproblematikker?

Selvværd anvendes i psykologien om et individs anerkendelse af sin egen værdi. Det anvendes om personlige egenskaber og præstationsniveau i forskellige situationer, men kan bedst forståes som oplevelsen af ens kompetencer til at håndtere grundlæggende udfordringer i livet og ens evne til at føle sig værdig til at være lykkelig.

Selvværdet udvikles gennem hele livet, men grundlægges i de tidlige barne- og ungdomsår, som ofte har en betydelig indvirkning på videreudviklingen af ens selvværd. Oplevelser af at være værdsat fremmer selvværdet, hvor oplevelser, der tolkes som ikke at være værdsat, skaber lavt selvværd.

Personer, der lider af lavt selvværd, har typisk en negativ opfattelse af sig selv, som særligt kommer til udtryk ved usikkerhed, selvkritik, og skyldfølelse. Ved lavt selvværd har man tit en oplevelse af at ikke være god nok i forskellige situationer, samt et grundlæggende syn på sig selv som kedelig, uinteressant og belastende for sine omgivelser. Denne oplevelse af utilstrækkelighed medfører tit meget strenge og perfektionistiske krav til sig selv, hvilke resulterer i en øget opmærksom på fejl og mangler, samt en undervurdering af de positive sider ved sig selv.

Lavt selværd kan være meget invaliderende, og medfører ofte en del adfærdsmæssige ændringer, som et resultat af en undervurdring af ens evner til at klare udfordringer af forskellig art. Dette kan f.eks. vise sig i sociale situationer, hvor oplevelsen af at være utilstrækkelig kan medføre undgåelse, sikkerhedsadfærd og isolation, eller en overkompensation i form af at være ekstremt social, behjælpelig, og/eller accepterende over for andres fejl. Sidstnævnte kan ofte føre til, at man går på kompromis med sine egne værdier, og har svært ved at sige fra over for sine omgivelser.

Lavt selværd kan have stor indflydelse på affektive lidelser (angst og depressive lidelser), på samme måde som affektive lidelser ofte har stor indflydelse på selvværdet. Årsagssammenhængen kan være vanskelig at afgøre, og mange lider også af lavt selværd uden at have andre psykiske vanskeligheder. Mange mennesker døjer med selvværdsproblematikker. Til trods herfor er det vanskeligt at beregne forekomsten i samfundet, da lavt selvværd kan komme til udtryk på flere forskellige måder.

Ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi, kan man opnå indsigt i hvordan selvværdet dannes, udvikles og mere vigtigt, hvordan det øges.

  • Man lærer konkrete metoder og teknikker til at øge sit selvværd og anerkende sine styrker.
  • Man får hjælp til at udfordre og stå imod selvkritiske tanker.
  • Man får hjælp til at se de positive oplevelser, tilbagemeldinger og præstationer i situationer, som ellers opleves negativt og som uhåndterlige.
  • Man arbejder målrettet på at ændre grundlæggende negative antagelser om sig selv og egne kompetencer, hvilket vil styrke en positiv automatisk tænkning, og dermed gøre det nemmere at handle hensigtsmæssigt i vanskelige situationer.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om selvværdsproblematikker? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.