Selvværdsproblematikker

Begrebet selvværd dækker over personens vurdering af egen værdi. Et dårligt selvværd kan i høj grad kompromittere personens glæde og livsførelse, idet selvværdsproblematikker er forbundet med følelser af skyld, utilstrækkelighed, mindreværd, selvhad og en følelse af ikke at have ret til at være lykkelig. Et dårligt selvværd bunder oftest i den selvforståelse, man har udviklet som følge af oplevelser i den tidlige barn- eller ungdom. Via kognitiv adfærdsterapi er det muligt at adressere det uhensigtsmæssige selvbillede og forbedre det fremadrettet med konkrete værktøjer og teknikker. Læs mere om selvværdsproblematikker herunder, eller kontakt os for en samtale med en dygtig psykolog ved vores praksis på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om selvværdsproblematikker? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er selvværdsproblematikker?

Selvværd anvendes i psykologien om et individs anerkendelse af sin egen værdi. Det anvendes om personlige egenskaber og præstationsniveau i forskellige situationer, men kan bedst forstås som oplevelsen af ens kompetencer til at håndtere grundlæggende udfordringer i livet og ens evne til at føle sig værdig til at være lykkelig.

Personer, der lider af lavt selvværd, har typisk en negativ opfattelse af sig selv, som særligt kommer til udtryk ved usikkerhed, selvkritik, og skyldfølelse. Ved lavt selvværd har man tit en oplevelse af at ikke være god nok i forskellige situationer samt et grundlæggende syn på sig selv som kedelig, uinteressant og belastende for sine omgivelser.

Denne oplevelse af utilstrækkelighed medfører tit meget strenge og perfektionistiske krav til sig selv, hvilke resulterer i en øget opmærksomhed på fejl og mangler samt en undervurdering af de positive sider ved sig selv.

Lavt selvværd kan være meget invaliderende, og medfører ofte en del adfærdsmæssige ændringer som et resultat af en undervurdring af ens evner til at klare udfordringer af forskellig art. Dette kan f.eks. vise sig i sociale situationer, hvor oplevelsen af at være utilstrækkelig kan medføre undgåelsesadfærd, sikkerhedsadfærd og isolation, eller en overkompensation i form af at være ekstremt social, behjælpelig, og/eller accepterende over for andres fejl. Sidstnævnte kan ofte føre til, at man går på kompromis med sine egne værdier, og har svært ved at sige fra over for sine omgivelser.

Årsager til selvværdsproblematikker

Selvværdet udvikles gennem hele livet, men grundlægges i de tidlige barne- og ungdomsår, som ofte har en betydelig indvirkning på videreudviklingen af ens selvværd. Oplevelser af at være værdsat fremmer selvværdet, hvorimod oplevelser, der tolkes som ikke at blive værdsat, skaber lavt selvværd.

Lavt selvværd kan i nogle tilfælde føre til perfektionisme, spiseforstyrrelse eller affektiv lidelse (eksempelvis angst eller depression), mens sådanne lidelser omvendt har stor indflydelse på selvværdet. Årsagssammenhængen kan være vanskelig at afgøre, og mange lider også af lavt selvværd uden at have andre psykiske vanskeligheder.

Forekomst af selvværdsproblematikker

Mange mennesker døjer med selvværdsproblematikker. Til trods herfor er det vanskeligt at beregne forekomsten i samfundet, da lavt selvværd kan komme til udtryk på flere forskellige måder. Selvværdsproblematikker forekommer i høj grad hos unge, der kan siges at være et følsomt sted i livsforløbet i forhold til at udvikle en selvforståelse.

Behandling af dårligt selvværd

Ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi kan man opnå indsigt i, hvordan ens selvværd er blevet udviklet gennem livet samt, vigtigst af alt, hvorledes det kan øges fremadrettet. Med dette afsæt tilbyder Psykologerne Johansen og Kristoffersen behandling af lavt selvværd ved klinikkerne i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg.

På den ene side undersøges det, hvilke livserfaringer der ligger til grund for individets udvikling af et dårligt selvsyn. De negative antagelser udfordres i terapien, og uhensigtsmæssige tankemønstre omstruktureres. Samtidig fokuseres der på at ændre på konkrete adfærdsmønstre.

  • Man lærer konkrete metoder og teknikker til at øge sit selvværd og anerkende sine styrker.
  • Man får hjælp til at udfordre og stå imod selvkritiske tanker.
  • Man får hjælp til at se de positive oplevelser, tilbagemeldinger og præstationer i situationer, som ellers opleves negativt og som uhåndterlige.
  • Man arbejder målrettet på at ændre grundlæggende negative antagelser om sig selv og egne kompetencer, hvilket vil styrke en positiv automatisk tænkning, og dermed gøre det nemmere at handle hensigtsmæssigt i vanskelige situationer.