WISC-IV

Wechsler Intelligence Scale for Children – Fjerde udgave (WISC-IV) er en test til vurdering af børn og unges kognitive evner. Wechslers skalaer er de mest internationalt anerkendte tests til vurdering af børn, unge og voksnes kognitive evner. Denne fjerde udgave blev lanceret i 2010 for bedre at afspejle aktuel teori og praksis inden for evneområdet. Nye delprøver er kommet til, bl.a. for at give bedre mål på arbejdshukommelse, forarbejdningshastighed og ”flydende ræsonnering”, mens andre delprøver er udgået. Endvidere er de danske normer opdaterede og testopgaver og stimulusmateriale er fornyet, for at gøre testen mere brugervenlig.

WISC-IVs struktur er baseret på en inddeling af delprøverne i fire indekser: Verbal forståelse, Perceptuel ræsonnering, Arbejdshukommelse og Forarbejdningshastighed. Derudover kan man beregne en total score for hele skalaen.

Ved vores praksisser i Helsingør, Frederiksberg og Aarhus tilbyder vi testning med WISC-IV og udarbejder naturligvis en resultatrapport baseret på dit behov. Den nyeste udgave, WISC-V, er også tilgængelig hos os.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.