Fobi-pakken

Ønsker du hurtig og effektiv behandling, eller kender du nogen, som er stærkt udfordret af en specifik fobi? Fobi-pakken er en specialiseret behandlingsplan, som har til formål at behandle fobier på så kort tid som én enkelt session, idet behandlingen udelukkende fokuserer på fobien og ingen andre problemstillinger. Behandlingspakken, som består af i alt fem timers samtale og eksponering, har vist sig effektiv i behandlingen af de fleste specifikke fobier, herunder araknofobi, højdeskræk, vandskræk, klaustrofobi, flyskræk og bakteriefobi. Ved vores psykologpraksisser i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg specialiserer vi os i netop sådanne afgrænsede fobi-forløb.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om fobi-pakken? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er fobi-pakken?

Fobi-pakken er en afgrænset behandlingsplan, som er udviklet af professor Lars Göran Öst, der har forsket i specifikke fobier i snart 35 år ved Stockholm Universitet. Denne specialiserede behandling er som skabt til dig, som ønsker at få behandlet en specifik fobilidelse uden nødvendigvis at arbejde med andre problematikker. Vi har stor erfaring med behandlingen og tilbyder forløbet til børn, unge og voksne ved vores klinikker i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg.

Professor Öst har udviklet behandlingspakken med henblik på at målrette behandlingen så effektivt som muligt mod det centrale ved den fobiske problematik, idet målet er at reducere fobiens styrke og indvirkning på dagligdagen, herunder at eliminere angtsymptomer i forbindelse med det frygtede. Der fokuseres således udelukkende på teknikker, der har vist sig effektive i reduceringen af symptomer på fobier, idet eventuelle andre forhold og problematikker som udgangspunkt ikke behandles.

Pakken er således en hurtig og effektiv metode, sommetider kaldet “1-sessions behandling”, specifikt til behandling af en enkeltfobi. Navnet henviser til, at behandlingen spænder over kun fem timer i alt. Pakken indeholder en kognitiv-adfærdsterapeutisk analyse på 1 time efterfulgt af selve behandlingsdelen, som består af en intensiv eksponering i løbet af en session, der varer i 3 timer, og til slut en afsluttende og opfølgende samtale på 1 time.

Effektanalyser viser, at mellem 80 og 100 % af de, der har modtaget behandling med pakken, ikke længere lever op til kriterierne for specifik forbi. Her er tallet blot varierende på forskellige typer af specifikke fobier. Herunder kan behandlingsformen med fordel anvendes i behandlingen af araknofobi, klaustrofobi, vandskræk, bakteriefobi, højdeskræk, emetofobi, flyskræk, mørkeræd, hundefobi, kattefobi, blodfobi og tandlægeskræk – blot for at nævne et par eksempler.

Fobi-pakken inkluderer følgende elementer:

  • Udredende og visiterende samtale: 1 x 60 min
  • Adfærdseksperimenterende og eksponerende session: 1 x 180 min
  • Afsluttende og opfølgende eksponeringsplanlægning: 1 x 60 min

Vejl. Pris: 5.550 kr.

Den udredende og visiterende samtale

Den første samtale bruges til at afdække den specifikke fobiske tilstand gennem en kort kognitiv-adfærdsterapeutisk analyse, hvor man undersøger, hvilke relevante kognitioner (det vil sige tankemønstre) og adfærdsmønstre, der kan være med til at opretholde fobien. Under samtalen bliver der indsamlet data om, hvilke tanker og antagelser, klienten gør sig om det fobiske objekt, og hvilke situationer, som bliver ubehagelige at holde ud, samt adfærd, der normalt optræder ved eksponering for det fobiske objekt.

Hertil informeres klienten kort omkring sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd, samt hvordan og hvorfor specifikke fobier vedligeholdes. Videre bliver der formidlet og behandlingsrationale for specifikke fobier, og der bliver lavet et tilpasset og individualiseret eksponeringshierarki og adfærdseksperimentelt design, som den enkelte klient vil kunne følge.

Dette eksponeringshieraki er en slags trappe af situationer, som klienten kan forestille sig at indgå i – rangerende fra mest udholdelige til mindst udholdelige. Eksempelvis kunne der ved araknofobi opstilles trinnene: “Se på en edderkop i bur”, “befind dig tre meter fra en edderkop, som ikke er i bur”, “hold et aflukket bur med en edderkop i hænderne”, “hold en åben beholder med en edderkop i hænderne” og allerøverst: “lad en edderkop sidde på hånden”. Eksponeringshierakiet udarbejdes i samarbejde med klienten, og dets udformning er således inden for klientens kontrol.

Til sidst bliver der givet udførlige instruktioner om, hvad der vil foregå under selve eksponeringen således, at der ikke er nogen usikkerhed omkring denne træning. Blandt andet er det vigtigt at påpege, at klienten aldrig vil blive bedt om at fortsætte til næste trin, såfremt dette forekommer uudholdeligt.

Den adfærdseksperimenterende og eksponerende session

Den anden session består af selve eksponeringen, hvor der ud fra det aftalte eksponeringshierarki gradvist bliver eksponeret for den fobiske tilstand. Eksponeringen kan til tider opleves som ubehagelig, men vil aldrig indebære farlige situationer eller situationer, som klienten ikke kan klare at håndtere. Eksponeringerne udføres med respekt for klientens fobi og angstniveau, og selvom psykologen vil komme med forslag til eksponering, vil der aldrig foregå noget, der ikke er planlagt eller foreligge nogen form for pres til at udføre opgaverne. Psykologen vil altid give en forklaring på, hvad der vil foregå samt demonstrere og modellere eksponeringen. Derudover vil psykologen spørge om lov og få bekræftelse fra klienten om, hvorvidt det er i orden at fortsætte den gradvise eksponering.

Psykologen er udelukkende til stede for at finde et passende gradvist eksponeringsniveau samt for at facilitere tilvænningen på bedst mulig vis ved hjælp af forskellige psykologiske redskaber. Eksponeringen varer i 3 timer, og opholdsstedet vil variere i forhold til, hvor det er mulig at eksponere for den specifikke fobi. Ved fobier, der kræver lang rejsetid, eller hvor der foreligger en udgift i forhold til eksponeringsobjektet (f.eks. billet til zoologisk have), vil sådanne omkostninger lægges til selve udgiften for klienten.

Afsluttende og opfølgende eksponeringsplanlægning

Den sidste og afsluttende samtale er en times opfølgning, hvor der bliver reflekteret over de forskellige katastrofetanker, der blev testet under eksponeringen, samt de opnåede behandlingsmål. Her belyses fremskridt under behandlingen, samt hvilke tanker og adfærdsmønstre, der gennem eksponeringen viste sig ikke at være nødvendige eller hensigtsmæssige at vedligeholde.

Videre bliver der lavet en tilbagefaldsforebyggelsesplan, hvor der fokuseres på konkrete naturalistiske opgaver, som klienten skal koncentrere sig om for at sikre sig optimal virkning og for at hindre tilbagefald. På denne måde udstyres klienten med konkrete værktøjer, så han eller hun yderligere er sikret mod tilbagefald i fremtiden.

Prisen for fobi-pakken er som udgangspunkt 5.550 kr. Der kan dog forekomme yderlige udgifter ved nogle fobier, men dette vil der blive informeret om ved bestilling af behandling.

Hvis du ønsker at høre mere om behandlingsplanen og specifikke fobier eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til os for yderlige information. Vi har erfaring med en lang række fobier og kan tilbyde kort ventetid ved vores to praksisser, hhv. i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg.