Fobi-pakken

Fobi-pakken er for dig, som kender nogen, der kunne have behov for eller selv ønsker at få behandlet en specifik fobi uden nødvendigvis at arbejde med andre problematikker. Fobi-pakken følger en behandlingsplan, som er udviklet af professor Lars Göran Öst ved Stockholm Universitet, der har forsket på specifikke fobier i snart 35 år.

Professor Öst har udviklet en hurtig og effektiv metode kaldet “1-sessions behandling”. Denne metode indeholder en kognitiv-adfærdsterapeutisk analyse på 1 time efterfulgt af selve behandlingsdelen, som består af en intensiv eksponering på en session, der varer i 3 timer, og til slut en afsluttende og opfølgende samtale på 1 time.

Effektanalyser viser, at mellem 80 og 100 %, varierende på forskellige typer af specifikke fobier, ikke længere opfylder kriterierne for specifik fobi efter behandlingen.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om fobi-pakken? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Fobi-pakken inkluderer følgende elementer:

  • Udredende og visiterende samtale: 1 x 60 min
  • Adfærdseksperimenterende og eksponerende session: 1 x 180 min
  • Afsluttende og opfølgende eksponeringsplanlægning: 1 x 60 min

Den udredende og visiterende samtale

Den første samtale bruges til at afdække den specifikke fobiske tilstand gennem en kort kognitiv-adfærdsterapeutisk analyse, hvor man undersøger, hvilke relevante kognitioner og adfærdsmønstre, der kan være med til at opretholde fobien. Under samtalen bliver der indsamlet data om, hvilke tanker og antagelser, klienten gør sig om det fobiske objekt, og hvilke situationer, som bliver ubehagelige at holde ud, samt adfærd, der normalt optræder ved eksponering for det fobiske objekt.

Videre bliver der formidlet psykoedukation og behandlingsrationale for specifikke fobier, og der bliver lavet et tilpasset og individualiseret eksponeringshierarki og adfærdseksperimentelt design, som den enkelte klient vil kunne følge. Til sidst bliver der givet instruktioner om, hvad der vil foregå under selve eksponeringen således, at der ikke er nogen usikkerhed omkring denne træning.

Den adfærdseksperimenterende og eksponerende session

Den anden mødegang består af selve eksponeringen, hvor der ud fra det aftalte eksponeringshierarki gradvist bliver eksponeret for den fobiske tilstand. Eksponeringerne kan til tider opleves som ubehagelige, men vil aldrig indebære farlige situationer, eller situationer som klienten ikke kan klare at håndtere. Eksponeringerne udføres med respekt for klientens fobi og angstniveau, og selvom psykologen vil komme med forslag til eksponering, vil der aldrig foregå noget, der ikke er planlagt eller foreligge nogen form for pres til at udføre opgaverne. Psykologen vil altid give en forklaring på, hvad der vil foregå samt demonstrere og modellere eksponeringen. Derudover vil psykologen spørge om lov og få bekræftelse fra klienten om, hvorvidt det er i orden at fortsætte den gradvise eksponering.

Psykologen er udelukkende til stede for at finde et passende gradvist eksponeringsniveau samt for at facilitere tilvænningen på bedst mulige måde ved hjælp af forskellige redskaber. Eksponeringen varer i 3 timer, og opholdssted vil variere i forhold til, hvor det er mulig at eksponere for den specifikke fobi. Ved fobier, der kræver lang rejsetid, eller hvor der foreligger en udgift i forhold til eksponeringsobjektet (f.eks. zoologisk have), vil dette lægges til selve udgiften for klienten.

Afsluttende og opfølgende eksponeringsplanlægning

Den sidste og afsluttende samtale er en opfølgning, hvor der bliver reflekteret over de forskellige katastrofetanker, der blev testet under eksponeringen og de opnåede behandlingsmål. Videre bliver der lavet en tilbagefaldsforebyggelsesplan, hvor der fokuseres på konkrete naturalistiske opgaver, som klienten skal koncentrere sig om for at sikre sig optimal virkning og for at hindre tilbagefald.

Prisen er som udgangspunkt 5.550 kr. Der kan dog forekomme yderlige udgifter ved nogle fobier, men dette vil der blive informeret om ved bestilling af behandling.

Hvis du ønsker at høre mere om fobi-pakken og specifikke fobier eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os, eller ringe for at få yderlige information.