Psykologerne
Johansen & Kristoffersen


Den psykologiske praksis Psykologerne Johansen & Kristoffersen i København blev grundlagt af psykologerne Eivind Harbeck Johansen og Marius Tolstoy-Kristoffersen i 2012 og er i dag centralt placeret på Frederiksberg. Sidenhen har psykologerne også åbnet afdelinger i Helsingør og i Aarhus under samme terapeutiske udgangspunkt.

Praksisserne drives ud fra et kognitivt adfærdsterapeutisk fundament med fokus på anvendelse af evidensbaserede metoder for udredning og behandling.

Det vil sige, at vi benytter os af de instrumenter og behandlingsmetoder, der, på grundlag af eksisterende forskning på pågældende psykologiske problemstilling, anbefales som bedste praksis.

På denne måde sikrer vi ikke bare den mest præcise og korrekte identificering af det aktuelle problem, men også, at vores klienter modtager den bedst mulige behandling.

BEHANDLING


Vi tilbyder individuelt tilpasset kognitiv adfærdsterapi for diverse psykologiske problemstillinger

LÆS MERE

UNDERSØGELSER


Vi tilbyder evidensbaserede undersøgelsesforløb til børn, unge, voksne og familier

LÆS MERE

BØRN & UNGE


Vi tilbyder flere forløb med kognitiv adfærdsterapi, specielt rettet mod børn og unge

LÆS MERE

UNDERVISNING & SUPERVISION

Vi tilbyder undervisning, supervision og workshops til psykologer og andre faggrupper

LÆS MERE

BEHANDLING


Vi tilbyder undersøgelser og kognitiv adfærdsterapi for diverse psykologiske problemstillinger hos børn, unge og voksne.

LÆS MERE

UNDERSØGELSER


Hos psykologerne Johansen og Kristoffersen tilbyder vi evidensbaserede undersøgelsesforløb til børn, unge, voksne og familier.

LÆS MERE

BØRN & UNGE


Hos os tilbydes flere forløb med kognitiv adfærdsterapi rettet mod børn og unge, og vi har flere børnepsykologer siddende på klinikken.

LÆS MERE

UNDERVISNING & SUPERVISION

Vi tilbyder undervisning og kognitiv supervision til psykologer der er på vej mod autorisation og specialistuddannelser.

LÆS MERE

Ønsker du en samtale med en
af vores psykologer?

Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

KOGNITIV TERAPI

Kognitiv adfærdsterapi er en samlebetegnelse for terapiformer, der primært har til formål at ændre uhensigtsmæssig tænkning og adfærd, der medfører følelsesmæssigt ubehag og hæmmer klientens livsudfoldelse. Det er den bedst videnskabeligt undersøgte af samtlige terapiformer og har en veldokumenteret behandlingseffekt ved en række psykiske lidelser. Såfremt behandlingen tilpasses den enkeltes ønsker, behov og individuelle vedligeholdende forhold, trækker på den bedste tilgængelige forskning, og udføres af en psykolog med erfaring inden for lignende problemstillinger, er der tale om evidensbaseret praksis, som gennemgående viser den bedste behandlingseffekt.

Kognitiv adfærdsterapi baseres på erkendelsen af, at vores oplevelse af vigtige situationer påvirkes af fire komponenter: tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd. Disse komponenter påvirker hinanden gensidigt, hvorfor kognitive og adfærdsmæssige ændringer også vil påvirke ens følelser og kropslige reaktioner.

Læs mere om kognitiv adfærdsterapi

Vi tilbyder bl.a. terapi inden for følgende områder:

BØRN & UNGE

Kognitiv adfærdsterapi er den anbefalede terapiform i de offentlige referenceprogrammer, behandlingsretningslinjer og internationale forskningsbaserede anbefalinger for bedste praksis i behandling af psykiske lidelser hos børn og unge. Fremgangsmåde og metoder tilpasses af børnepsykologen individuelt til det enkelte barns alder og udviklingsniveau. Herunder viser forskning, at der er god behandlingseffekt ved individuelle forløb med børn og unge, men at effekten typisk øges med inddragelse af forældrene og barnets omgivelser, jo yngre barnet er. Forældre vil derfor i højere grad vil blive inddraget og indgå aktivt i behandlingsforløb med yngre børn, mens forløb med unge i højere grad fokuserer på den unge selv.

LÆS MERE

Ønsker du at lave en aftale eller har du spørgsmål

Kontakt os

Vi bestræber os altid på at have ganske få dages ventetid og svarer hurtigst muligt på alle henvendelser – typisk samme dag. Al information behandles naturligvis fortroligt.

KONTAKT OS

Specielt fokus på

BØRN & UNGE

Kognitiv adfærdsterapi er fra midten af 1960’erne blevet meget populær, fordi den har en veldokumenteret og, i forhold til andre terapiformer, er overlegen i behandlingseffekten af mange psykiske lidelser. Mens hovedformålet er at ændre uhensigtsmæssige følelser og adfærd, der hæmmer klientens livudfoldelse, er det centrale angrebspunkt i terapien selve tænkningen – kognitionen – som er årsagen til de adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer.

LÆS MERE

Ønsker du at lave en aftale eller har du spørgsmål

Kontakt os

Aktuelt bestræber vi os på at have ganske få dages ventetid. Vi svarer hurtigst muligt på alle henvendelser, og al information behandles naturligvis fortroligt.

KONTAKT OS

Sociale Medier

Følg Psykologerne Johansen og Kristoffersen på de sociale medier, og bliv opdateret med artikler om kognitiv terapi og nyheder om klinikken.

Sociale Medier

Følg Psykologerne Johansen & Kristoffersen på de sociale medier, og bliv opdateret med artikler om kognitiv terapi og nyheder om klinikken.