Sygeforsikring vs. sygesikring

At finde ud af, hvorvidt man kan få tilskud til psykologbehandling, hvordan og hvor meget, er lidt af en jungle. Når man snakker tilskud til psykologbehandling, er der helt overordnet to instanser. På den ene side har vi sygesikringen – det er den offentlige sygesikring, som dækker alle danskere med gult sygesikringsbevis, og som også er den, der dækker normale lægebesøg. På den anden side har vi sygeforsikring, og her er der tale om private forsikringer som for eksempel sygeforsikring Danmark eller en anden sygeforsikring tegnet hos et forsikringsselskab af dig eller din arbejdsgiver.

Læs mere om Sygeforsikring Danmark

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen har vi ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, hvorfor du ikke kan bruge en lægehenvisning hos os. Du kan derimod bruge andre privattegnede sygeforsikringer eller Sygeforsikringen Danmark, der ligesom den offentlige sygesikring delvist dækker udgifter til psykologhjælp. Alternativt kan du vælge at betale for forløbet selv. Uanset hvad, kan du komme i forløb hos os inden for 1-2 uger, og du er sikret en evidensbaseret behandlingsform, der er tilpasset dine individuelle ønsker og behov. Samtidig skal du ikke leve op til bestemte krav eller kriterier for at komme i forløb. Du kan læse mere om den offentlige sygesikring herunder, eller du kan læse mere om tilskud fra sygesikring Danmark.


Den offentlige sygesikring

Man kan i nogle tilfælde få tilskud til psykologbehandling gennem det offentlige sundhedssystem, altså den offentlige sygesikring. Dette tilskud gives i form af en lægehenvisning. Denne type tilskud dækker som udgangspunkt 60% af udgifterne til de første 12 sessioner, mens det resterende beløb er egenbetaling. For angst og depression er der mulighed for at få udvidet tilskuddet med 12 ekstra sessioner. Unge mellem 18-24 år kan fra 2021 få fuldt tilskud for angst og depression ved behandling hos psykologer med ydernummer.

At kvalificere sig til tilskud fra det offentlige kræver en henvisning til psykolog fra egen læge, som kan udstede en henvisning, såfremt man både opfylder kriterierne for én af de 11 henvisningsårsager og alderskriterierne, der varierer alt efter hvilken henvisningskategori, der er tale om.

Din lægehenvisning kan benyttes hos psykologer, som har en overenskomst med den offentlige sygesikring – det vil sige psykologer med et ydernummer. Vores psykologer er desværre ikke omfattet af denne ordning. Der findes mange forskellige psykoterapeutiske retninger, som de forskellige ydernummerpsykologer arbejder ud fra, og der findes ingen krav til psykologernes metode inden for ordningen. Vi vil anbefale dig at finde en psykolog, der praktiserer evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi. Flere end 1000 kliniske studier har vist, at kognitiv adfærdsterapi er effektiv til behandling af adskillige psykiske lidelser hos børn, unge, voksne og ældre.

Lider du af let til moderat angst eller depression er ventetiden i gennemsnit 16,2 uger hos psykologer med ydernummer, ifølge Dansk Psykolog Forenings seneste ventetidsundersøgelse blandt ydernummerpsykologer (2021). For unge, der har ret til psykolog uden egenbetaling, er ventetiden for behandling af angst og depression 14,6 uger.


Fremgangsmåde

Kvalificerer du dig til, og ønsker du, et tilskud fra det offentlige, skal du først og fremmest henvende dig til din egen læge og aftale en konsultation. Det er din egen læge, som skal vurdere, om du lever op til kriterierne for henvisning og hvilken henvisningskategori, der skal benyttes. Du kan læse den fulde liste over henvisningskategorier i bekendtgørelsen. Såfremt dette er tilfældet, opretter lægen en elektronisk henvisning. Husk at spørge, hvilken henvisningskategori din læge benytter, da det kan have stor betydning for den ventetid, som du evt. vil opleve senere. Du skal også være opmærksom på, at din henvisning skal modtages af psykologen inden for 1 måned efter udstedelsen. Hvis ikke, er den ikke længere gyldig.

Derefter skal du kontakte en psykolog med ydernummer for at bestille en tid. Hvis du ønsker en oversigt over psykologer med overenskomst i nærheden af, hvor du bor eller arbejder, kan du gå ind på hjemmesiden www.psykologeridanmark.dk og filtrere søgeresultatet efter ”Tilskud ved lægehenvisning” samt angive det ønskede område.