Sygeforsikring vs. sygesikring

At finde ud af, hvorvidt man kan få tilskud til psykologbehandling, hvordan og hvor meget, er lidt af en jungle. Når man snakker tilskud til psykologbehandling, er der helt overordnet to instanser. På den ene side har vi sygesikringen – det er den offentlige sygesikring, som dækker alle danskere med gult sygesikringsbevis, og som også er den, der dækker normale lægebesøg. På den anden side har vi sygeforsikring, og her er der tale om private forsikringer som for eksempel sygeforsikring Danmark eller en anden sygeforsikring tegnet hos et forsikringsselskab af dig eller din arbejdsgiver.

Læs mere om Sygeforsikring Danmark

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen har vi ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, hvorfor du ikke kan bruge en lægehenvisning hos os. Du kan derimod bruge andre privattegnede sygeforsikringer eller Sygeforsikringen Danmark, der ligesom den offentlige sygesikring delvist dækker udgifter til psykologhjælp. Alternativt kan du vælge at betale for forløbet selv. Uanset hvad, kan du komme i forløb hos os inden for 1-2 uger, og du er sikret en evidensbaseret behandlingsform, der er tilpasset dine individuelle ønsker og behov. Samtidig skal du ikke leve op til bestemte krav eller kriterier for at komme i forløb. Du kan læse mere om den offentlige sygesikring herunder, eller du kan læse mere om tilskud fra sygesikring Danmark.


Den offentlige sygesikring

Man kan i nogle tilfælde få tilskud til psykologbehandling gennem det offentlige sundhedssystem, altså den offentlige sygesikring. Dette tilskud gives i form af en lægehenvisning. Denne type tilskud dækker som udgangspunkt 60% af udgifterne til de første 12 sessioner, mens det resterende beløb er egenbetaling.

At kvalificere sig til tilskud fra det offentlige kræver en henvisning til psykolog fra egen læge, som kan udstede en henvisning, såfremt man både opfylder kriterierne for én af de 11 henvisningsårsager og alderskriterierne, der varierer alt efter hvilken henvisningskategori, der er tale om.


Fordele og ulemper

Din lægehenvisning kan benyttes hos psykologer, som har en overenskomst med den offentlige sygesikring – det vil sige psykologer med et såkaldt ydernummer. Der er desværre ikke åbent for alle psykologer at tilslutte sig denne ordning, hvorfor de fleste psykologer med overenskomst blev tilsluttet i 80’erne og 90’erne. Det betyder blandt andet, at de færreste inden for ordningen arbejder med videnskabeligt funderede metoder. De seneste opgørelser tyder på, at 80 % af psykologerne med ydernummer praktiserer ikke-evidensbaserede behandlingsmetoder. Der er med andre ord ikke noget videnskabeligt belæg for, at deres metoder er effektive i behandlingen af psykiske problemstillinger. Alle vores psykologer hos PJKP praktiserer evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi, der altid er opdateret i forhold til den nye forskning. Flere end 1000 kliniske studier har vist, at kognitiv adfærdsterapi er effektiv til behandling af adskillige psykiske lidelser hos børn, unge, voksne og ældre.

Derudover er der alt for få psykologer med ydernumre i forhold til efterspørgslen, hvorfor der i gennemsnit er omkring 12 ugers ventetid inden for ordningen i København. Der er dog meget, der tyder på, at der er store mørketal, fordi mange psykologer med overenskomst kan være meget svære at komme i kontakt med, hvorfor man ikke engang kan komme på deres venteliste. PJKP kan i modsætning hertil tilbyde en kort venteliste, hvor du vil kunne få en tid inden for 1-2 uger.

Dertil kommer, at der er indført et loft på, hvor meget hver enkelt ydernummerpsykolog må modtage i tilskud fra det offentlige til angst- og depressionsbehandling inden for hvert kalenderår. Dette loft er bevidst lavt sat for at begrænse de offentlige udgifter til ordningen. Er man henvist inden for én af disse kategorier, er ventetiden derfor endnu længere. Ofte vil man kun være i stand til at få en tid i starten af året hos ydernummerpsykologerne, hvis man henvises på baggrund af angst eller depression, da de bookes ud meget hurtigt.


Fremgangsmåde

Kvalificerer du dig til, og ønsker du, et tilskud fra det offentlige, skal du først og fremmest henvende dig til din egen læge og aftale en konsultation. Det er din egen læge, som skal vurdere, om du lever op til kriterierne for henvisning og hvilken henvisningskategori, der skal benyttes. Du kan læse den fulde liste over henvisningskategorier i bekendtgørelsen. Såfremt dette er tilfældet, opretter lægen en elektronisk henvisning. Husk at spørge, hvilken henvisningskategori din læge benytter, da det kan have stor betydning for den ventetid, som du evt. vil opleve senere. Du skal også være opmærksom på, at din henvisning skal modtages af psykologen inden for 1 måned efter udstedelsen. Hvis ikke, er den ikke længere gyldig.

Derefter skal du kontakte en psykolog med ydernummer for at bestille en tid. Hvis du ønsker en oversigt over psykologer med overenskomst i nærheden af, hvor du bor eller arbejder, kan du gå ind på hjemmesiden www.psykologeridanmark.dk og filtrere søgeresultatet efter ”Tilskud ved lægehenvisning” samt angive det ønskede område.

Der gives som udgangspunktet et tilskud, der dækker 60 % af prisen for de første 12 sessioner, og resten skal man selv betale direkte til psykologen. For angst og depression er der mulighed for at få udvidet tilskuddet med 12 ekstra sessioner. Egenbetalingen for første konsultation ligger mellem 403,39 – 437,89 kroner afhængig af, hvem der deltager, mens de efterfølgende samtaler koster kr. 336,36 – 387,43.

Oversigt over støtteordningerSygeforsikring DanmarkPrivate forsikringsselskaber