Overvejende obsessiv tilstand (Pure O)

Overvejende obsessiv tilstand er en underdiagnose, som anvendes i forbindelse med OCD, hvor der primært ses obsessive symptomer, altså tvangstanker, og hvor tvangshandlinger forekommer i mindre grad eller tilsyneladende er helt fraværende. OCD er en udbredt lidelse, som kan behandles effektivt med kognitiv adfærdsterapi. Vore psykologer kan tilbyde ekspertviden inden for OCD og overvejende obsessiv tilstand, og kan behandle tilstanden meget effektivt med en specifikt tilpasset evidensbaseret kognitiv adfærdsterapeutisk metode. Psykologpraksissen ligger centralt i København – lige ved siden af Frederiksberg metro. Læs mere om underdiagnosen og dens alternative betegnelse ”Pure O” her på siden, eller se vores informationsside om OCD for flere oplysninger om behandling, forekomst og årsagsforklaringer.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om OCD? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er overvejende obsessiv tilstand?

Overvejende obsessiv tilstand, også kendt som ”Pure O” (en moderne forkortelse for ”purely obsessive” hvilket kan oversættes til ”rent obsessiv”), er en underdiagnose af OCD. OCD er en udbredt psykisk lidelse kendetegnet ved tvangstanker (obsessioner) i kombination med tvangshandlinger (kompulsioner), hvorfor den danske betegnelse ligeledes er obsessiv-kompulsiv tilstand.

Når man således snakker om overvejende obsessiv tilstand, refererer man til OCD, hvor der ses tvangstanker men ingen eller næsten ingen ydre tvangshandlinger. Der findes også underdiagnosen overvejende kompulsiv tilstand, som af nogle kaldes Pure C. Her er tale om tvangshandlinger uden umiddelbar tilstedeværelse af tvangstanker.

Test dig selv for OCD (18+ år)Test dig selv for OCD (6-17 år)

Hvorfor Pure O?

Betegnelsen Pure O er noget vildledende, idet der antydes en udelukkende tilstedeværelse af tvangstanker. Eksistensen af en sådan lidelse er dog af usikker nosologisk validitet, idet kompetente professionelle i nærmest samtlige tilfælde vil kunne afdække og identificere også tvangshandlinger hos personer med Pure O. Hos personer med Pure O vil tvangshandlingerne være indre, mentale tvangshandlinger, som personen selv ikke umiddelbart har tænkt på som tvangshandlinger, idet de ofte afviger fra det man oftest forbinder med begrebet. Der findes dog sjældne undtagelser, hvor man ikke har kunnet finde nogen former for tvangshandlinger, men disse er primært anekdotisk dokumenterede. Rent sprogligt giver det derfor mere mening at anvende den officielle underdiagnose overvejende obsessiv tilstand frem for Pure O.

Når man alligevel ser betegnelser som Pure O vinde popularitet i folkemunde, er det fordi, at der i tilfælde af overvejende obsessiv tilstand kan forekomme at være absolut fravær af tvangshandlinger – både for personen selv og pårørende. Det kan blandt andet skyldes, at tvangshandlingerne antager en indre, eller mental form, der er usynlig for omgivelserne og derfor ikke betragtes af individet som egentlige handlinger. Man forstår almindeligvis tvangshandlinger som mere konkrete handlinger i form af eksempelvis håndvask eller trykken på en lyskontakt. Dog kan handlingerne også foregå i tankerne – eksempelvis gentagelser af bestemte mantraer, tællen, tjekken af hukommelse, mentale forsikringer, opmærksomhedsstyring, eller andre tankeritualer. Udførelse af tankemæssige handlinger gælder altså også som tvangshandlinger, selvom disse umiddelbart ikke er synlige og kan forveksles med tvangstanker.