Hvad er et vredesproblem?

Vrede er en følelsesmæssig tilstand, som kan variere fra mindre irritation til intens vrede. De fysiske effekter af vrede er øget hjertefrekvens, højere blodtryk og eleverede niveauer af adrenalin og noradrenalin.

Hos en person som føler vrede vil følelsen i øjeblikket være altoverskyggende. Vrede kommer til udtryk gennem ansigtsudtrykkropssprogpsykologiske reaktioner og til tider gennem vold. Vrede er kroppens naturlige forsvarssystem ved mulige trusler mod den enkeltes fysiske og psykiske sikkerhed.

Der er tætte forbindelse mellem vrede og angst. Dette stammer fra, at disse to følelser kan være nyttige vejledere for os i den samme type situation. Vi kan føle angst, når vi er truet af fare, og flygte, eller vi kan føle aggression og forsøge at forsvare os.

Det betyder ikke, at man kun kan føle vrede, når man også føler usikkerhed, eller at man altid føler de to følelser samtidig. Men det betyder, at vi let kan forstærke følelser af vrede med følelser af angst, og omvendt. Følelser af usikkerhed og uklarhed kan dermed forstærke vreden og aggressionen.

Vrede dækker ofte over andre smertefulde følelser – såsom sorg, skuffelse, forladthed, ensomhed og forvirring.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om vredesproblemer?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvordan udløses og fastholdes vrede?

Bag vrede ligger der ofte tanker om at være blevet krænket, urimeligt behandlet, at andre har handlet bevidst, og at det de gjorde, kunne være undgået. Men ofte ligger der hos det enkelte individ tankefejl bag at vreden vokser så meget, som den gør.

Vrede er som andre følelser, en naturlig følelse. Vrede kan også i sig selv være en destruktiv følelse, som slider på immunforsvaret og det generelle psykiske velvære. Vrede kan medføre depressioner og alvorlige kropslige sygdomme.

Vredens onde cirkel

Vrede er ikke bare noget, som kommer ud af den blå luft, selvom det nogen gange kan føles sådan umiddlebart. Vreden har både en opbygningsfase, en udlevelsesfase og i mange tilfælde en angerfase. En angerfase vil typisk bestå af intense følelser af skyld, skam og i nogle tilfælde tanker, som skal retfærdiggøre den vrede eller aggressive adfærd.

Hvis du har problemer med vrede og aggression, har du måske oplevet at din tilstand cirkler mellem disse to yderpoler, og i mange tilfælde dækker eller erstatter disse vredescirkler oplevelser af andre ubehagelige og smertelige følelser som angst, skuffelse eller sorg.

Nogle af os har ikke lært, hvordan man bliver vred på en ordentlig måde. Måske har vi aldrig selv set vores forældre blive vrede, eller de blev så vrede at det gik ud over alle andre, der var i nærheden. Så vi kan for eksempel have lært at vrede er forbundet med skam, eller at vrede er forbundet med angst.

Man kan udtrykke sin vrede på mange forskellige måder. Nogle råber højt og smækker med døren, når de bliver vrede, andre bliver bidende ironiske eller tavse, nogle bliver overdrevent glade og lader som om intet var hændt, andre igen giver udtryk for deres vrede ved at græde. Men det er alt sammen udtryk for den samme følelse.

Når vreden bliver undertrykt, kan den tage andre former. Vreden kan sætte sig som en klump i maven eller komme til udtryk som mavepine, hovedpine, kvalme og lignende.

I mange familier er det forbudt at vise vrede, og mange mennesker er bange for at vise det.
Når man først begynder at vise vrede, dukker der ofte mere vrede op, end situationen egentlig giver anledning til. Det skyldes, at når der lukkes op for ventilen eller lettes på låget, følger gammel undertrykt vrede med ud.

Der sker ofte også det, at man i en periode, mens man øver sig i en ny adfærd kommer til at gå over i den anden grøft. Det sker også tit når man øver sig i at sætte grænser. Man kan i denne periode fremtræde lidt firkantet, indtil man finder en passende måde at udtrykke sig på og være med følelsen på nye måder.

I den sammenhæng giver det mening at arbejde med følelsen, reaktioner og konsekvenser både i psykologsamtalerne og som adfærdseksperimenter, som vi sammen former efter dit individuelle ønske og mål.