Intelligenstests

Med intelligenstests kan man måle en persons intelligens, herunder evne til læring, tilpasning, forståelse og vidensimplementering. Der findes en række forskellige intelligenstests, som alle måler forskelligt på en persons intelligens og kognitive funktioner. Yderligere findes der både intelligenstests, som er rettet specifikt mod børn og unge og som er rettet mod voksne.

Ønsker du en intelligenstest, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.

Hvad er intelligens og intelligenstests?

Den menneskelige intelligens indbefatter evne til at lære fra erfaring, tilpasse sig hensigtsmæssigt til nye situationer, forstå og håndtere abstrakte begreber samt brugen af viden til effektivt at håndtere sit omkringliggende miljø. Den mest anvendte nuværende definition af “intelligens” stammer fra Charles Spearman, som konkluderede, at der er en fælles, bagvedliggende funktion, der ligger til grund for ens evne til at fungere på tværs af alle intellektuelle aktiviteter – oftest refereret til simpelthen som g.

I forbindelse med intelligenstests foreligger muligheden for at vælge mellem to forskellige tilbagemeldingsformer, henholdsvis en attestation eller en rapport.

Attestationen redegør for de overordnede resultater i testen og de kliniske observationer under testningen, mens rapporten giver en udførlig beskrivelse og analyse af resultaterne, angiver styrker og svagheder med hensyn til indlæring og opgaveløsning samt pædagogiske, erhvervsmæssige eller andre anbefalinger på baggrund af disse.

Typer af intelligenstests

Der findes flere forskellige intelligenstests til voksne, der hver især måler intelligens fra forskellige perspektiver. PJK tilbyder følgende:

  • Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV): Anvendes til at vurdere intelligens og kognitive funktioner hos unge og voksne i alderen 16-90 år.
  • Reynolds Intellectual Assessment Scales (RIAS): Anvendes til vurdering af verbal og nonverbal intelligens som f.eks. hukommelse til aldersgruppen 3-94 år.
  • Leiter International Performance Scale-3 (LEITER-3): Anvendes til vurdering af kognitive funktioner inden for nonverbal intelligens hos især fremmedsproglige, døve eller personer med sproglige vanskeligheder.
  • Raven’s Progressive Matrices (RPM): En serie af nonverbale intelligenstests til vurdering af general intelligens inden for aldersgruppen 8-65 år.

Intelligenstestning af voksneIntelligenstesning af børn og unge

Der findes ligeledes forskellige intelligenstests til børn, og også disse måler intelligens fra forskellige perspektiver. PJK tilbyder følgende:

  • Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV): Anvendes til at vurdere børn og unges kognitive evner inden for fire områder i alderen 6-16 år.
  • WISC-V: Denne reviderede udgave af WISC anvendes til at vurdere de kognitive evner hos børn og unge i alderen 6-16 år på fem forskellige parametre.
  • Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-IV): Anvendes til vurdering af kognitive funktioner og problemløsningsstrategier hos børn i alderen 2-7 år.
  • Reynolds Intellectual Assessment Scales (RIAS): Anvendes til vurdering af verbal og nonverbal intelligens som f.eks. hukommelse til aldersgruppen 3-94 år.
  • Leiter International Performance Scale-3 (LEITER-3): Anvendes til vurdering af kognitive funktioner inden for nonverbal intelligens hos især fremmedsproglige, døve eller personer med sproglige vanskeligheder.
  • Raven’s Progressive Matrices (RPM): En serie af nonverbale intelligenstests til vurdering af generel intelligens inden for aldersgruppen 8-65 år.