Aggressive tvangstanker

Aggressive tvangstanker kan karakteriseres som frygten for at skade sig selv eller andre, herunder en frygt for at gøre skade på fremmede eller mennesker, man holder af. Individer med aggressive tvangstanker oplever ofte en angst for at komme til at handle på de uønskede tanker og lider i mange tilfælde af skyldfølelse. Denne form for tvangstanker optræder hos 20-40% af alle OCD-ramte. Forskningen viser, at kognitiv adfærdsterapi med eksponering og responshindring, som vi praktiserer her hos psykologerne Johansen & Kristoffersen, er den mest effektive behandlingsmetode til at reducere aggressive tvangstanker. Vi tilbyder behandlingen ved vores praksisser på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus. Læs mere om denne metode samt symptomer og årsagsforklaringer ved aggressionsbaserede tvangstanker herunder.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om aggressive tvangstanker? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er aggressive tvangstanker?

Aggressive tvangstanker kan overordnet karakteriseres som påtrængende tanker om at skade sig selv eller andre. Det kan eksempelvis være pludselige eller ustandselige tanker om at skubbe en person ned på skinnerne, skubbe et barn ud foran en kørende bil eller gribe en kniv og stikke én, man elsker. Det kunne også være tanker om at forgifte nogen, gøre vold på fremmede, drukne sit barn eller at putte barnet eller sit kæledyr ind i ovnen, mikrobølgeovnen eller vaskemaskinen. Det kan også dreje sig om tanker om at blive seriemorder, begå bankrøveri eller at stifte brand.

De aggressive tvangstanker berører sædvanligvis personer, som man elsker, men de kan ligeledes dreje sig om fremmede personer eller kæledyr. Somme tider handler disse tvangstanker i stedet om at gøre skade på sig selv. Denne type tvangstanker må ikke forveksles med suicidale tanker, og personer med aggressive tvangstanker vil gøre alt for at undgå at forvolde den skade, vedkommende frygter. Det er nemlig helt centralt for tvangstanker, at de ikke reflekterer personens faktiske ønsker, men ofte det stik modsatte.

Uanset tankernes indhold medfører aggressive tvangstanker typisk en intens frygt for, at man kommer til at foretage den uønskede handling. Man kan antage, at hvis man ikke kan holde op med at tænke tanken, betyder det, at man måske kan komme til at føre den ud i livet. Eller man kan tænke, at det at have en tanke er det samme som at udføre handlingen. Andre bliver i tvivl om, hvorvidt en tilbagevendende tanke reelt repræsenterer noget, der i virkeligheden er hændt. De kan fejlagtigt tro, at scenariet i tanken allerede har fundet sted, fordi tvangstanken fremstår så livagtig med detaljerede billeder og føles mere som et rigtigt minder end som en tanke. I alle ovenstående tilfælde kan man blive overvældet af angst og rædsel over ikke at kunne kontrollere tankerne.

Det kan også føre til, at man undgår alt, der kan udløse de ubehagelige tvangstanker. For eksempel kan en mor, der har tvangstanker om at skade sit barn, fjerne alle skarpe genstande i huset eller måske ikke turde røre barnet af frygt for at agere på tankerne.

Det er dog vigtigt at understrege, at personer med aggressive tvangstanker ikke er i højere risiko for at handle ubehageligt. Tvangstanker, som er et hovedsymptom ved OCD, er netop tvangsmæssige tanker, som føles påtrængende og invasive, men som ikke reflekterer personens faktiske ønsker. Alligevel oplever mange personer med disse tvangstanker intens skyld, skam og angst på grund af tankernes karakter og deres manglende evne til at kontrollere dem. Dette kan medføre, at tankerne hemmeligholdes.

Ved OCD med tvangstanker af aggressiv karakter ses der i langt de fleste tilfælde også tvangshandlinger. Tvangshandlinger er adfærd, der har til formål at neutralisere de ubehagelige tvangstanker. De kan tage form af gentagende eller meningsløse ritualer og er ikke i sig selv behagelige for personen. Det kan også være tankeritualer, hvor bestemte mantraer eller ord gentages i tankerne. For personer med aggressive tvangstanker, kan tvangshandlingerne eksempelvis tage form af tjekking, hvor man for eksempel sikrer igen og igen, at man ikke har lagt en kniv i sin håndtaske. Det kan også være konstant at spørge andre mennesker, om man har gjort noget voldeligt, eller om scenariet i en “falsk erindring” er forekommet i virkeligheden.

Test dig selv for OCD (18+ år)Test dig selv for OCD (6-17 år)

Forekomst af tvangstanker baseret på aggression

Undersøgelser viser gennemgående, at 20-40 % af OCD-ramte har aggressive tvangstanker, samt at disse tvangstanker er den anden hyppigste form for tvangstanke hos OCD-ramte efterfulgt af tvangstanker omhandlende kontamination, snavs og smitte (eksempelvis frygt for bakterier).

Årsager til aggressionsbaserede tvangstanker

Studier peger på, at OCD skyldes et komplekst samspil mellem genetiske og miljømæssige faktorer, og årsagsforholdene minder meget om dem, der også kan forsage angst. Der er således både medfødte genetiske dispositioner, hvilket især spiller en rolle ved tidligt debuterende OCD, og miljømæssige faktorer såsom kulturelle normer og opvækstforhold. Årsagen til, at nogle personer udvikler tvangstanker med et aggressivt indhold, mens andre får tvangstanker om eksempelvis smitte eller magi, er endnu ikke klarlagt. I nogle tilfælde kan der dog identificeres en udløsende hændelse, som har været udløsende for tvangstankernes indhold.

Behandling af aggressive tvangstanker

Forskning har vist, at kognitiv adfærdsterapi specialiseret til OCD er den mest effektive behandlingsmetode til at reducere aggressive tvangstanker. Denne specifikke gren af KAT har to hovedkomponenter: Ved adfærdsterapi med eksponering og responshindring udsættes personen gradvist for situationer, der udløser tvangstanker, og øver sig i kontrollerede omgivelser i ikke at udføre de tvangshandlinger, det typisk havde medført. I den kognitive terapi arbejdes der gennem omstrukturering med at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre samt udfordre formålet med kontrol-tvangshandlinger såvel som undgåelsesadfærd.

Lyder behandling af aggressive tvangstanker gavnligt for dig? Vi tilbyder behandlingen ved vores praksisser på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus og har kort venteliste, så du hurtigt kan modtage hjælp.