Aggressive tvangstanker

Aggressive tvangstanker karakteriseres som frygten for impulsivt at skade sig selv eller andre, herunder en frygt for at gøre skade på fremmede eller i særdeleshed mennesker, man holder af. Individer med aggressive tvangstanker oplever ofte en angst for at komme til at handle på de uønskede tanker og lider af følelser af skyldfølelse. Årsagen til udviklingen af aggressive tvangstanker, som optræder hos 20-40 % af OCD-ramte, lader til at være et komplekst samspil mellem genetiske og miljømæssige faktorer. Forskningen viser, at kognitiv adfærdsterapi, som vi praktiserer her hos psykologerne PJK, er den mest effektive behandlingsmetode til at reducere aggressive tvangstanker. Læs mere om denne metode samt symptomer og årsagsforklaringer ved aggressive tvangstanker herunder.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om aggressive tvangstanker? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er aggressive tvangstanker?

Aggressive tvangstanker kan overordnet karakteriseres som frygten for impulsivt at skade sig selv eller andre. Eksempelvis kan disse tvangstanker omhandle en frygt for at skubbe en ældre person ned på skinnerne eller skubbe et barn ud foran en kørende bil, gribe en kniv og stikke en, som man elsker eller forårsage ulykker som følge af manglende forsigtighed ved bilkørsel. De aggressive tvangstanker kan for eksempel også omhandle en frygt for at blive seriemorder, begå bankrøver eller brandstiftelse, en frygt for intentionelt at forgifte en person, drukne et barn eller en frygt for at putte et barn eller et kæledyr ind i ovnen, mikrobølgeovnen eller vaskemaskinen.

De aggressive tvangstanker berører sædvanligvis personer, som man elsker, men de kan ligeledes dreje sig om fremmede personer eller kæledyr. Nogle gange er indholdet i de aggressive tvangstanker ikke at gøre skade på andre, men handler i stedet om en frygt for at gøre skade på sig selv. Dette skal ikke forveksles med suicidale tanker, da personer med aggressive tvangstanker vil gøre alt for at undgå at gøre den skade, som vedkommende frygter.

Personer med aggressive tvangstanker oplever oftest intens skyld, skam og angst på grund af tankernes karakter. De kan føle ekstrem skyldfølelse og rædsel over ikke at være i stand til at kontrollere tankerne. Skam og skyld kan forårsage, at tankerne hemmeligholdes.

Individer med aggressive tvangstanker oplever for det meste ligeledes en stor frygt for at komme til at handle på de uønskede tanker og forstyrrede mentale billeder af voldelig adfærd. Oftest tror de, at det at have en tanke, er det samme som at udføre handlingen. Som et resultat af denne frygt har de en tendens til at undgå alt, der udløser deres tvangstanker. For eksempel kan en mor, der har tvangstanker om at skade sit barn, fjerne alle skarpe genstande i huset og måske endda ikke tage sig af barnet i frygt for at agere på tankerne. Andre er i tvivl om, hvorvidt en tanke reelt repræsenterer noget, der i virkeligheden er hændt. De kan fejlagtigt tro, at de har handlet på deres tanker, fordi deres tvangstanker fremstår så livagtige med detaljerede billeder og føles mere som rigtige minder, end som tanker. Disse personer kan deltage i en bred vifte af kontrol-tvangshandlinger samt undgåelsesadfærd for at sikre, at de ”falske erindringer” ikke er forekommet i virkeligheden.

Test dig selv for OCD (18+ år)Test dig selv for OCD (6-17 år)

Forekomst af aggressive tvangstanker

Undersøgelser viser gennemgående, at 20-40 % af OCD-ramte har aggressive tvangstanker, samt at aggressive tvangstanker er den anden hyppigste form for tvangstanke hos OCD-ramte efterfulgt af tvangstanker omhandlende kontamination (som eksempelvis kan betyde en frygt for bakterier).

Årsager til aggressive tvangstanker

Årsagen til, at nogle personer udvikler tvangstanker med et aggressivt indhold, mens andre eksempelvis udvikler seksuelle, somatiske eller magiske tvangstanker, er endnu ikke klarlagt. Studier peger på, at der er tale om et komplekst samspil mellem genetiske og miljømæssige faktorer i udviklingen af tvangstanker.

Behandling af aggressive tvangstanker

Forskning har vist, at kognitiv adfærdsterapi er den mest effektive behandlingsmetode til at reducere aggressive tvangstanker. Gennem omstrukturering, eksponering og responshindring arbejdes der i den kognitive adfærdsterapi med at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre samt udfordre kontrol-tvangshandlinger såvel som undgåelsesadfærd.