Brontofobi – angst for tordenvejr

Brontofobi er en specifik fobi karakteriseret ved en svær frygt for tordenvejr. Fobien, som hyppigst forekommer hos børn, kan medføre stærk angst og i nogle tilfælde social isolation, hvorfor behandling er afgørende for normal livsførelse – især hvis man bor i et land som Danmark, hvor denne type vejr er svær at undgå. Forskning viser, at kognitiv adfærdsterapi fører til bedring hos 90-95% af personer med en specifik fobi. Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen specialiserer vi os i netop denne behandlingsform og tilbyder korte ventetider. Læs mere om symptomer, forekomst og behandling  af brontofobi herunder.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om brontofobi?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er brontofobi?

Ordret oversat betyder brontofobi frygt for tordenvejr, men kan i nogle tilfælde også omfatte frygt for eksempel lyn eller regn. Fobien forekommer hyppigst hos børn, men kan i nogle tilfælde også ramme voksne. Brontofobi kendetegnes ved overdreven angst og bekymringer under tordenvejr. Angstreaktioner inkluderer ofte kropslige symptomer bl.a. i form af hjertebanken, sveden, rysten, hede- og kuldeture, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Personer, der lider af fobi for tordenvejr, vil ofte søge at undgå at være alene, når vejret er dårligt, og der ses en tendens til at søge ekstra tryghed fra uvejret fx ved at gemme sig under sengen eller dynen samt at skærme sig fra lyden af torden ved at tildække ørene.

Personer, der lider af fobi for tordenvejr, vil ofte tjekke vejrudsigter i overdreven grad og være meget optagede af ændringer i vejret. Mange vil derudover have en tendens til altid at tjekke og sammenligne vejrudsigter og vejrtegn inden de forlader hjemmet for at forsøge at sikre sig, at de ikke bliver overrasket af pludseligt uvejr. Bekymringerne er som oftest mest fremtrædende om sommeren, hvor forekomsten af tordenvejr er højest og intensiveres i tilfælde af regnvejr og lummert vejr. I sjældne, ekstreme tilfælde kan brontofobi føre til social isolation, idet det at forlade hjemmet bliver meget vanskeligt.

Årsager til brontofobi

Som ved andre angstlidelser og fobier kan der i de fleste tilfælde ikke peges på et enkelt årsagsforhold, der fører til udviklingen af fobi for tordenvejr, og der ses snarere et komplekst samspil af genetiske og miljømæssige faktorer, som samlet fører til udviklingen af lidelsen. I visse tilfælde vil der dog kunne påpeges en oftest meget ubehagelig eller traumatisk oplevelse forbundet med tordenvejr, som mere direkte har udløst fobien.

Forekomst af brontofobi

Generelt peger studier på, at mellem 12-20% af befolkningen rammes af specifikke fobier, men der findes ikke specifikke tal for, hvor mange af disse der har en fobi for netop tordenvejr. Frygt for torden er almindeligt forekommende blandt børn som en del af den normale udvikling, og i langt de fleste tilfælde ser man, at barnet vokser fra denne frygt igen. For at diagnosen brontofobi skal opfyldes, kræves det, at fobien har været til stede i mindst seks måneder og at symptomerne medfører et betydeligt subjektiv ubehag eller væsentlig funktionsnedsættelse i individets hverdag.

Behandling af brontofobi

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig effektiv i behandlingen af fobi for tordenvejr. Generelt set viser forskning, at 90-95 % af personer med en specifik fobi, der modtager kognitiv adfærdsterapi, får det væsentligt bedre som følge af behandlingen. I kognitiv adfærdsterapi vil man typisk arbejde med at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og antagelser, som er knyttet til angsten, ved undersøgelse af den underliggende tænkning og konkrete eksperimenter, der afprøver antagelsernes gyldighed. Dette kombineres med gradvis eksponering for angstprovokerende situationer under kontrollerede omstændigheder, samtidig med at man vil arbejde med at udfase sikkerhedsadfærd og skabe mere hensigtsmæssige copingstrategier.

Vi tilbyder behandling i tråd med de til enhver tid gældende retningslinjer for bedste behandlingspraksis hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen på Frederiksberg i København. Praksissen ligger centralt og nemt at komme til lige ved siden at Frederiksberg Centret. Kontakt os gerne for en aftale eller ved eventuelle spørgsmål.