Hvad er brontofobi?

Ordret oversat betyder brontofobi frygt for tordenvejr. Fobien forekommer hyppigst hos børn, men kan i nogle tilfælde også ramme voksne. Brontofobi kendetegnes ved overdreven angst og bekymringer under tordenvejr. Angstreaktionen inkluderer ofte kropslige symptomer bl.a. i form af hjertebanken, sveden, rysten, varm og kolde jag, svimmelhed, og koncentrationsbesvær. Personer der lider af fobi for tordenvejr vil ofte søge at undgå at være alene under tordenvejr, samtidig med at der også ses en tendens til at søge ekstra tryghed fra uvejret fx ved at gemme sig under sengen eller dynen samt at skærme sig fra lyden af torden ved at tildække ørene.

Personer, der lider af fobi for tordenvejr, vil ofte tjekke vejrudsigter i overdreven grad og være meget optagne af ændringer i vejret. Mange vil derudover have en tendens til altid at tjekke og sammenligne vejrudsigter og vejrtegn inden de forlader hjemmet for at forsøge at sikre sig, at de ikke bliver overrasket af tordenvejr. Bekymringerne er som oftest mest fremtrædende om sommeren hvor forekomsten af tordenvejr er højest og intensiveres i regnvejr og lummert vejr. I sjældne, ekstreme tilfælde kan brontofobi føre til social isolation, idet det at forlade hjemmet bliver meget vanskeligt.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om brontofobi?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Årsager til brontofobi

Som ved andre angstlidelser og fobier, kan der som oftest ikke peges på et enkelt årsagsforhold, der fører til udviklingen af fobi for tordenvejr, og der ses snarere et komplekst samspil af genetiske og miljømæssige faktorer, som samlet fører til udviklingen af lidelsen. I visse tilfælde vil der dog kunne påpeges en oftest meget ubehagelig oplevelse med tordenvejr, og som mere direkte har udløst fobien.

Forekomst af brontofobi

Generelt peger studier på at mellem 12-20% af befolkningen rammes af specifikke fobier, men der findes ikke specifikke tal for hvor mange der har en fobi for tordenvejr. Frygt for torden er almindelig forekommende blandt børn som en del af den normale udvikling, og i langt de fleste tilfælde ser man at barnet vokser fra denne frygt igen. For at diagnosen brontofobi skal opfyldes kræves det, at fobien har været til stede i mindst seks måneder og at symptomerne medfører en betydeligt subjektiv ubehag eller væsentlig funktionsnedsættelse i individets hverdag.

 

Behandling af brontofobi

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig effektiv i behandlingen af fobi for tordenvejr. Generelt set viser forskning at 90-95 % af personer med en specifik fobi, der modtager kognitiv adfærdsterapi, får det væsentligt bedre som følge af behandlingen. I kognitiv adfærdsterapi vil man typisk arbejde med at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og antagelser som er knyttet til angsten ved undersøgelse af den underliggende tænkning og konkrete eksperimenter, der afprøver antagelsernes gyldighed. Dette kombineres med gradvis eksponering for angstprovokerende situationer under kontrollerede omstændigheder, samtidig med at man vil man arbejde med at udfase sikkerhedsadfærd og skabe mere hensigtsmæssige copingstrategier.

Du kan modtage behandling i tråd med de til enhver tid gældende retningslinjer for bedste behandlingspraksis hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen på Frederiksberg i København. Praksissen ligger centralt og nemt at komme til lige ved siden at Frederiksberg Centret. Kontakt os gerne for en aftale eller ved eventuelle spørgsmål.