Hvad er seksuelle tvangstanker?

Seksuelle tvangstanker forekommer hos omkring 24 % af personer med OCD. Dette tal er dog sandsynligvis underestimeret på grund af den stigma, der er associeret med tankerne.

Seksuelle tvangstanker kan eksempelvis omhandle:

  • Frygt for at begå ufrivillige seksuelle overgreb.
  • Frygt for utroskab.
  • Frygt for pædofili.
  • Bekymringer om homoseksualitet/seksuel orientering.

Personer med seksuelle tvangstanker finder deres tvangstanker umoralske og ønsker ikke at handle på dem. Seksuelle tvangstanker er forskellige fra fantasier, idet tankerne netop er uønskede og fremprovokerer skyld. Som et resultat heraf medfører tankerne stort ubehag.

Som en måde at få tankerne til at stoppe på og fjerne ubehaget vil personen med seksuelle tvangstanker ofte udføre tvangshandlinger.

Associerede tvangshandlinger kan for eksempel være mentale ritualer såsom at tænke aseksuelle tanker, bede om undskyldning eller tænke ”rene” og ”uskyldige” tanker. Det kan også være en bevidst handling, hvor man kigger på det, som man frygter for derigennem at teste, om tvangstankerne er sande. I forbindelse med bekymringer om seksuel orientering kan en tvangshandling for eksempel være at se pornografi med homoseksuelt indhold for at undersøge, om det ophidser personen og derefter sammenligne reaktionerne med heteroseksuel pornografi.

Derudover er undgåelsesadfærd i forbindelse med seksuelle tvangstanker også hyppig. Undgåelsesadfærd omfatter blandt andet at undgå at være sammen med venner af samme køn, undgå at miste mental kontrol, undgå børnehaver, skole og andres børn, undgå at være alene med børn, undgå tv-programmer, hvor man kan se børn, undgå bevidsthedsnedsættende stoffer for eksempel alkohol samt undgå konflikter og emotionel ophidselse.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om seksuelle tvangstanker? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Årsager til seksuelle tvangstanker

Årsagen til, hvorfor nogle personer udvikler seksuelle tvangstanker, mens andre eksempelvis udvikler religiøse, somatiske eller magiske tvangstanker er endnu ikke klarlagt. Studier peger på, at der er tale om et komplekst samspil mellem genetiske og miljømæssige faktorer i udviklingen af tvangstanker.

Behandling af seksuelle tvangstanker

Forskning har vist, at kognitiv adfærdsterapi er den mest effektive behandlingsmetode til at reducere seksuelle tvangstanker. Gennem omstrukturering, eksponering og responshindring arbejdes der i den kognitive adfærdsterapi med at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre samt udfordre kontrol-tvangshandlinger såvel som undgåelsesadfærd.