Seksuelle tvangstanker

Seksuelle tvangstanker kan beskrives som påtrængende og ubehagelige tanker og forestillinger relateret til seksuelle emner. Tvangstankerne forekommer ubehagelige og uden for personens kontrol, og man vil ofte forsøge at undgå situationer, der kan trigge disse tanker, eller at neutralisere dem med tvangshandlinger. Seksuelle tvangstanker handler i mange tilfælde om ens egne eller andres seksuelle præferencer eller adfærd – eksempelvis tanker om at være homoseksuel, at tænde på upassende temaer eller om seksuelle forhold relateret til mennesker i ens omgivelser. Seksuelle tvangstanker forekommer hos omkring 24% af personer med OCD og kan behandles effektivt med kognitiv adfærdsterapi med eksponering og responshindring. Denne behandling er vi eksperter i ved vores klinikker på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus. Herunder kan du læse mere om denne terapiform, som vi er eksperter i, og om symptomer, årsagsforklaringer og forekomst af seksuelle tvangstanker.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om seksuelle tvangstanker? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er seksuelle tvangstanker?

Tvangstanker er et af kernesymptomerne ved OCD og kan beskrives som påtrængende og tilbagevendende tanker, som personen ikke kan skubbe fra sig. Indholdet af tvangstanker er ofte ubehageligt og modstridende med personens egentlige ønsker og overbevisninger, hvorfor de kan medføre stor angst. Tvangstanker relateret til sex og seksuelle emner er almindelige og forekommer hos omkring 24% af personer med OCD. Dette tal er dog sandsynligvis underestimeret på grund af den stigma, der er associeret med seksuelle emner. Mange mennesker med seksuelle tvangstanker lider mere specifikt af homoseksuelle tvangstanker, som er blevet døbt HOCD.

Personer med seksuelle tvangstanker er ofte meget forpinte, eftersom de finder deres tvangstanker umoralske og ubehagelige. Seksuelle tvangstanker er således helt forskellige fra fantasier, eftersom tvangstanker er uønskede og fremprovokerer skyldfølelse og angst frem for lyst. Seksuelle tvangstanker kan eksempelvis omhandle:

  • Tanker om at begå seksuelle overgreb
  • Tanker om utroskab
  • Tanker om pædofili eller andre seksualpræferencer
  • Tanker om homoseksualitet/seksuel orientering (HOCD)

Personer, der lider af tvangstanker med et seksuelt indhold, ønsker ikke at handle på deres tanker, og det er vigtigt at understrege, at det er meget usandsynligt, at tankerne på nogen måde relaterer sig til virkeligheden eller vil føres ud i livet. Alligevel kan det for personen selv virke forvirrende, og man kan opleve en frygt for at komme til at handle på sine tanker. Man antager måske, at tankernes tilbagevendende karakter og dominerende kraft er en indikation for, at man underbevidst har sådanne lyster og kunne finde på at handle på dem, men det er ikke tilfældet.

I et forsøg på at få tankerne til at stoppe og fjerne ubehaget vil mennesker med seksuelle tvangstanker ofte udføre kompenserende tvangshandlinger. Tvangshandlinger kan tage mange former og kan for eksempel være mentale ritualer såsom at tænke aseksuelle tanker, bede om tilgivelse eller tænke ”rene” og ”uskyldige” tanker. Det kan også være mere konkrete handlinger, hvor man eksempelvis tjekker sin krop for fysiske nydelsesreaktioner eller tvinger sig selv til at kigge på det, som man frygter, for derigennem at teste, om tvangstankerne kunne være sande.

I forbindelse med bekymringer om seksuel orientering kan en tvangshandling for eksempel være at se pornografi med homoseksuelt indhold for at undersøge, om man bliver ophidset, og derefter sammenligne reaktionerne med heteroseksuel pornografi.

Derudover forekommer undgåelsesadfærd hyppigt i forbindelse med seksuelle tvangstanker. Undgåelsesadfærd er en type adfærd, hvor man forsøger at minimere al kontakt med emnet for ens tvangstanker i et forsøg på at fjerne alle triggere. Man kan eksempelvis undgå at være sammen med mennesker af samme køn, undgå at være nøgen, undgå børnehaver, skoler eller børn generelt, undgå tv-programmer med bestemt indhold, undgå bevidsthedsnedsættende stoffer som alkohol eller undgå fysisk ophidselse.

Test dig selv for OCD (18+ år)Test dig selv for OCD (6-17 år)

Årsager til seksuelle tvangstanker

Forskningen viser, at OCD kan tilskrives et komplekst samspil mellem medfødte og miljømæssige faktorer, og at ætiologien minder meget om den, der ses ved angstlidelser generelt. Man kan med andre ord udvikle OCD grundet en kombination af medfødte genetiske dispositioner og hændelser i omgivelser og opvækstforhold. Herunder ses der især et stærkt genetisk komponent ved tidligt debuterende OCD. Årsagen til, at nogle OCD-ramte udvikler tvangstanker med et primært seksuelt indhold, frem for eksempelvis aggressivt eller smitterelateret, er endnu ikke afdækket. Dog lader der til at være en sammenhæng med kulturelle forhold og eventuelt specifikke hændelser, der kan have virket udløsende.

Behandling af seksuelle tvangstanker

Det er vist, at kognitiv adfærdsterapi specialiseret til OCD er den mest effektive behandlingsmetode til at reducere seksuelle tvangstanker. Denne behandlingsform inkluderer adfærdsterapeutiske teknikker kaldet eksponering og responshindring, hvor man i kontrollerede omgivelser udsættes for små doser af udløsende faktorer for tvangstankerne og derefter øver sig i at modstå de tvangshandlinger, de normalt ville have resulteret i. Samtidig arbejder man i den kognitive terapi med omstrukturering at uhensigtsmæssige tankemønstre og med at udfordre tankernes indhold og sandhedsværdi.

Går du med tankerne om at få hjælp til at mestre dine seksuelle tvangstanker? Kontakt os for en visiterende konsultation ved vores praksis på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus.