Administration

Vores administration består af kommunikations- og projektansvarlig Embla R. Moen og et team af psykologistuderende.

De studerende varetager udover administrative opgaver afgrænsede opgaver som social adfærdstræning og eksponering med klienter, rekrutteret af psykologerne i klinikken, samt co-terapeutfunktioner i gruppeforløb.

De studerende har forinden gennemgået et grundigt oplæringsforløb i de kognitive metoder, der benyttes i opgaverne. Deres klientrettede arbejder superviseres derudover tæt af klinikkens psykologer.

Kommunikations- og projektansvarlig Embla R. Moen

Embla R. Moen

Kommunikations- og projektansvarlig

Embla R. Moen er cand.mag. og master i professionel kommunikation. Hun har mangeårig erfaring med kommunikation, administration og projektledelse inden for psykologbranchen, og har derudover en kognitiv efteruddannelse.

Embla er ansvarlig for den første telefoniske og elektroniske kontakt med nye henvendelser og vores samarbejdspartnere og står for visitation af klienter og den daglige administration og drift af klinikken. Hun er derudover ansvarlig for kommunikation og markedsføring samt projektudvikling.


Studentermedhjælper Tamara Hansen

Tamara Hansen

Tamara Hansen er stud.cand.psych ved Københavns Universitet.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen varetager hun telefonvisitation og forskellige afgrænsede kliniske opgaver under tæt supervision, hvorigennem hun udvikler sine kompetencer i anvendt kognitiv adfærdsterapi. Hertil arbejder hun med udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden.

Tamara har førhen arbejdet på Rigshospitalets lukkede afdeling som sygeplejevikar og støtteperson, og har herigennem fået kendskab til psykiske lidelser og psykotiske tilstande. Hertil driver hun en lille oversættelsesvirksomhed.

Studentermedhjælper Viktor Rasmussen

Viktor Rasmussen

Viktor Rasmussen er stud.cand.psych. ved Københavns Universitet.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen varetager han bogføring af udgifter og indtægter, fakturering, almindelige praktiske opgaver omkring drift, og til tider telefonvisitation i vores telefontid. Derudover varetager han afgrænsede opgaver som social adfærdstræning og eksponering med klienter under tæt supervision af klinikkens psykologer.

Viktor har blandt andet erfaring fra Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet  og Center for Erhvervet Hjerneskade.

Studentermedhjælper Michelle Wulff Larsen

Michelle Wulff Larsen

Michelle Wulff Larsen er stud.cand.psych. ved Københavns Universitet.

Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen varetager hun afgrænsede kliniske opgaver under tæt supervision og bidrager til den daglige drift og praktiske opgaver. Desuden varetager Michelle telefonvisitationen og bidrager til vedligeholdelse og grafisk udvikling af klinikkens hjemmeside.

Udover sit arbejde hos PJK, arbejder Michelle som specialpædagogisk støtteperson, hvor hun har samtaler og bistår unge universitetsstuderende i at gennemføre uddannelse trods deres psykiske handicap.

Studentermedhjælper Juliane Sofie Hemmingsen

Juliane Sofie Hemmingsen

Juliane Sofie Nytofte Hemmingsen er stud.bach.psych. ved Københavns Universitet.

Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen varetager hun kliniske opgaver under tæt supervision og i begrænset omfang. Juliane bidrager derudover til den daglige drift af klinikken samt praktiske opgaver og telefonvisitation. Hun beskæftiger sig herudover med vedligeholdelse og skriftlig udvikling af klinikkens hjemmeside.

Juliane arbejder derudover som krisecentermedarbejder, hvor hun varetager udefrakommende henvendelser til krisecentret samt yder lejlighedsvis rådgivning og støtte til husets beboere. Juliane har ligeledes erfaring med pasning af børn inden for autismespektrummet.

Studentermedhjælper Rafaela Rodrigues Jensen

Rafaela Rodrigues Jensen

Rafaela Rodrigues Jensen er stud.bach.psych. ved Københavns Universitet.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen bidrager Rafaela til den daglige drift af klinikken samt praktiske opgaver og telefonvisitation. Hun varetager derudover afgrænsede kliniske opgaver under tæt supervision.

Rafaela har ud over sit arbejde hos PJK blandt andet erfaring som ABA-hjælpetræner for en dreng med autismespektrumforstyrrelse og er desuden frivillig ungerådgiver i Ung På Linje og besøgsven i Røde Kors.