Administration

Vores administration består af kommunikations- og projektansvarlig Embla R. Moen og et team af psykologistuderende.

De studerende varetager udover administrative opgaver afgrænsede opgaver som social adfærdstræning og eksponering med klienter, rekrutteret af psykologerne i klinikken, samt co-terapeutfunktioner i gruppeforløb.

De studerende har forinden gennemgået et grundigt oplæringsforløb i de kognitive metoder, der benyttes i opgaverne. Deres klientrettede arbejder superviseres derudover tæt af klinikkens psykologer.

Kommunikations- og projektansvarlig Embla R. Moen

Embla R. Moen

Kommunikations- og projektansvarlig

Embla R. Moen er cand.mag. og master i professionel kommunikation. Hun har mangeårig erfaring med kommunikation, administration og projektledelse inden for psykologbranchen, og har derudover en kognitiv efteruddannelse.

Embla er ansvarlig for den første telefoniske og elektroniske kontakt med nye henvendelser og vores samarbejdspartnere og står for visitation af klienter og den daglige administration og drift af klinikken. Hun er derudover ansvarlig for kommunikation og markedsføring samt projektudvikling.


Studentermedhjælper Tamara Hansen

Tamara Hansen

Tamara Hansen er stud.cand.psych ved Københavns Universitet.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen varetager hun telefonvisitation og forskellige afgrænsede kliniske opgaver under tæt supervision, hvorigennem hun udvikler sine kompetencer i anvendt kognitiv adfærdsterapi. Hertil arbejder hun med udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden.

Tamara har førhen arbejdet på Rigshospitalets lukkede afdeling som sygeplejevikar og støtteperson, og har herigennem fået kendskab til psykiske lidelser og psykotiske tilstande. Hertil driver hun en lille oversættelsesvirksomhed.

Studentermedhjælper Michelle Wulff Larsen

Michelle Wulff Larsen

Michelle Wulff Larsen er stud.cand.psych. ved Københavns Universitet.

Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen varetager hun afgrænsede kliniske opgaver under tæt supervision og bidrager til den daglige drift og praktiske opgaver. Desuden varetager Michelle telefonvisitationen og bidrager til vedligeholdelse og grafisk udvikling af klinikkens hjemmeside.

Udover sit arbejde hos PJK, arbejder Michelle som specialpædagogisk støtteperson, hvor hun har samtaler og bistår unge universitetsstuderende i at gennemføre uddannelse trods deres psykiske handicap.

tudentermedhjælper Rafaela Rodrigues

Rafaela Rodrigues Jensen

Rafaela Rodrigues Jensen er stud.bach.psych. ved Københavns Universitet.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen bidrager Rafaela til den daglige drift af klinikken samt praktiske opgaver og telefonvisitation. Hun varetager derudover afgrænsede kliniske opgaver under tæt supervision.

Rafaela har ud over sit arbejde hos PJK blandt andet erfaring som ABA-hjælpetræner for en dreng med autismespektrumforstyrrelse og er desuden frivillig ungerådgiver i Ung På Linje og besøgsven i Røde Kors.

Studentermedhjælper Nanna Lykke Bundgaard

Nanna Lykke Bundgaard

Nanna Lykke Bundgaard er stud.cand.psych. ved Aarhus Universitet.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen bidrager Nanna til den daglige drift af vores klinik i Aarhus samt praktiske opgaver i forbindelse med etablering af klinikken. Hun varetager derudover afgrænsede kliniske opgaver under tæt supervision.

Nanna arbejder ud over sit arbejde hos PJK som omsorgsmedhjælper i Specialområde Autisme i Hinnerup, der er et døgntilbud for voksne mennesker med autisme. Hun er desuden studentermedhjælper i Center for ADHD, og har også gennem en længere årrække været aflaster for en udviklingshæmmet pige med autisme.

Studentermedhjælper Louise Nørgaard Hejlesen

Louise Nørgaard Hejlesen

Louise Nørgaard Hejlesen er stud.bach.psych. ved Aarhus Universitet.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen bidrager Louise til den daglige drift af vores klinik i Aarhus samt praktiske opgaver i forbindelse med etablering af klinikken. Hun varetager derudover afgrænsede kliniske opgaver under tæt supervision.

Louise har fra tidligere arbejde alsidig erfaring som servicemedarbejder, piccoline og receptionist, og har desuden arbejdet som frivillig med at planlægge udflugter for voksne med forskellige udviklingsforstyrrelser.