Administration

Vores administration består af kommunikations- og projektansvarlig Embla R. Moen og to psykologistuderende.
De studerende varetager udover administrative opgaver afgrænsede opgaver som social adfærdstræning og eksponering med klienter, rekrutteret af psykologerne i klinikken, samt co-terapeutfunktioner i gruppeforløb.

De studerende har forinden gennemgået et grundigt oplæringsforløb i de kognitive metoder, der benyttes i opgaverne. Deres klientrettede arbejder superviseres derudover tæt af klinikkens psykologer.

Embla R. Moen

Kommunikations- og projektansvarlig

Embla R. Moen er cand.mag. og master i professionel kommunikation. Hun har mangeårig erfaring med kommunikation, administration og projektledelse inden for psykologbranchen, og har derudover en kognitiv efteruddannelse.

Embla er ansvarlig for den første telefoniske og elektroniske kontakt med nye henvendelser og vores samarbejdspartnere og står for visitation af klienter og den daglige administration og drift af klinikken. Hun er derudover ansvarlig for kommunikation og markedsføring samt projektudvikling.


Tamara Hansen

Tamara Hansen er stud.bach.psych ved Københavns Universitet.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen varetager hun telefonvisitation og forskellige afgrænsede kliniske opgaver under tæt supervision, hvorigennem hun udvikler sine kompetencer i anvendt kognitiv adfærdsterapi. Hertil arbejder hun med udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden.

Tamara har førhen arbejdet på Rigshospitalets lukkede afdeling som sygeplejevikar og støtteperson, og har herigennem fået kendskab til psykiske lidelser og psykotiske tilstande. Hertil driver hun en lille oversættelsesvirksomhed.


Viktor Rasmussen

Viktor Rasmussen er stud.bach.psych. ved Københavns Universitet.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen varetager han bogføring af udgifter og indtægter, fakturering, almindelige praktiske opgaver omkring drift, og til tider telefonvisitation i vores telefontid. Derudover varetager han afgrænsede opgaver som social adfærdstræning og eksponering med klienter under tæt supervision af klinikkens psykologer.

Viktor har blandt andet erfaring fra Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet  og Center for Erhvervet Hjerneskade.