Hvad er jalousi?

Jalousi er en kompleks følelse, der omfatter alt lige fra en frygt for at blive forladt, miste noget man har i besiddelse til raseri og ydmygelse. Jalousi kan komme til udtryk på mange forskellige måder, derunder som vrede, angst eller tristhed, og kan variere meget i sværhedsgrad.

De fleste kender jalousi fra parforholdet, hvor den ene eller begge parter opfatter en tredjepart som en trussel mod det værdsatte forhold. Denne trussel kan både være reel eller opdigtet. Jalousi er dog ikke kun knyttet til romantiske forhold, men kan for eksempel også opstå blandt søskende, der konkurrer om forældrenes opmærksomhed, i venskaber eller blandt kollegaer.

Jalousi skal adskilles fra misundelse. Forskellen er, at jalousi altid involverer en tredjepart, der opfattes som en rival. Misundelse opstår derimod mellem to personer og kan lettest forklares som ”jeg vil have, hvad du har”.

Ligesom angst er jalousi set i et evolutionært lys en vigtig følelse, der signalerer om et værdsat forhold er i fare. Jalousi er med til at bevare sociale bånd, da det motiverer personen til at engagere sig i adfærd, der opretholder det vigtige forhold.

For nogle bliver graden af jalousi dog for stærk, og jalousien kan her være direkte skadende og ødelæggende for forholdet. I parforholdet kan jalousien komme til udtryk ved mistroisk adfærd i form af at tjekke sms’er, opkald, Facebook eller mails, eller ved at udsætte den anden for krydsforhør om, hvor han/hun har været henne. Denne adfærd er med til at skabe en ond cirkel, hvor de negative tanker og usikkerheden om at blive forladt bliver yderligere forstærket.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om jalousi? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Årsager til jalousi

Det er ikke muligt at pege på et enkelt årsagsforhold til jalousi. Årsagerne til, at man oplever en stærk jalousi, skal findes i et kompliceret samspil mellem prædisponerende, vedligeholdende og udløsende faktorer.

Behandling af jalousi

Kognitiv adfærdsterapi er en effektiv behandlingsform til jalousi. I behandlingen arbejder man først og fremmest med at identificere aktuelle uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, der er med til at vedligeholde jalousien. Når denne viden er klarlagt tilrettelægges en plan for, hvordan den onde cirkel kan brydes, ved at klientens vurdering af de svære udløsende situationer ændres. Endvidere arbejdes der med at finde mere hensigtsmæssige strategier til at håndtere jalousien, der kan erstatte den mistroiske adfærd.