Hvorfor psykoterapi?

Hvis du døjer med psykiske problemstillinger, er den bedste behandling i de fleste tilfælde psykoterapi – det vil sige terapi gennem samtale med eksempelvis en psykolog. Dette tilbyder Psykologerne Johansen og Kristoffersen med praksisser beliggende i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg. Med hvad indebærer samtaleterapi eller psykoterapi i det hele taget, og hvorfor fungerer det så godt som behandling? Her er, hvad du kan forvente af et psykoterapeutisk forløb hos en dygtig psykolog. 

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi kaldes også samtaleterapi, fordi der er tale om terapi gennem samtale. Helt overordnet kan der være tale om enhver form for samtaleterapimen inden for psykologien henviser psykoterapi oftest til den terapi, en psykolog yder. En psykolog er, i modsætning til psykoterapeuter og coaches, universitetsuddannet inden for psykologien og har i mange tilfælde som sin ekspertise at udføre effektiv og evidensbaseret psykoterapi. Du kan læse mere om, hvad psykologer er og kan her. 

I psykoterapien, som oftest tager form af samtale mellem en psykolog og et individ, en familie eller en gruppe, anvendes kommunikations- og interaktionsformer til at vurdere og behandle psykologiske problematikker. Afhængigt at den enkelte form for psykoterapi kan samtalen udspille sig på forskellige måder og have forskellige fokuspunkter og mål. Fælles er dog, at terapien har til hensigt at facilitere psykisk bedring. 

Hvilke retninger findes der inden for psykoterapi? 

Der findes mange psykoterapeutiske retninger med hvert deres teoretiske udgangspunkt og forskellige overbevisninger om, hvad der udgør og ligger til grund for den psykologiske problematik, samt hvordan problematikken kan forløses gennem terapi. Overordnet set kan man inddele de psykoterapeutiske retninger i fire, hvor der inden for hver eksisterer en række varianter, der ikke nævnes her. 

Kognitiv terapi, adfærdsterapi eller kognitiv adfærdsterapi (CBT / KAT) 
Kognitiv terapi, adfærdsterapi eller kombinationen, kognitiv adfærdsterapi, udgør tilsammen den terapiretning, som der foreligger mest evidens og dokumentation for effektiviteten af. Inden for dette paradigme er der udviklet en række forskellige behandlingsprogrammer specialiseret til de enkelte problematikker og psykiske lidelser. Det er denne evidensbaserede form for psykoterapi, som vi specialiserer os i hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen. Du kan læse meget mere om denne terapiform her.

Psykodynamisk psykoterapi 
Den psykodynamiske terapi udspringer oprindeligt fra Freuds teorier og psykoanalyse med fokus på blandt andet det ubevidste. 

Humanistisk terapi 
Humanistisk terapi har sit afsæt i teorier omkring menneskets iboende potentiale og centrerer sig omkring selvaktualisering og indsigt. 

Integrativ psykoterapi 
Denne form for psykoterapi integrerer elementer fra flere forskellige grene af psykoterapi i behandlingen. 

Fællesfaktorer for effektiv psykologbehandling

For at en psykologbehandling kan siges at være effektiv, taler man om, at den skal være en evidensbaseret praksis. I dette ligger tre elementer, nemlig: 

  1. Anvendelse af empirisk underbyggede metoder og terapiformer, som i forskningen har vist sig effektiv i behandlingen af bestemte lidelser. Det gælder eksempelvis kognitiv adfærdsterapi, der som nævnt er evidensbaseret. 
  2. Ekspertise fra psykologens side. Dette indebærer, at psykologen er kompetent og i stand til at træffe beslutninger om, vurdere og have kendskab til videnskabelige metoder og forskning. 
  3. Inddragelse af individuelle forhold hos den enkelte. Herunder skal der tages højde for det enkeltes individs specifikke problemer, kompetencer, personlighed, funktionsniveau, sociokulturelle miljø og personlige præferencer i behandlingen. 

Det psykoterapeutiske forløb og kontakt

I beskrivelsen af det psykoterapeutiske forløb tages udgangspunkt i et typisk forløb på vores klinik, som er eksemplarisk for den almindelige forløbsramme inden for kognitiv adfærdsterapi

Et psykoterapeutisk forløb starter typisk ud med, at du som klient henvender dig til os telefonisk eller over e-mail, hvorefter du tildeles en indledende (også kaldet visiterende) samtale hos den psykolog, der besidder den største ekspertise inden for netop din problematik. Den visiterende samtale varer 75 minutter, mens efterfølgende individuelle samtaler varer 50 minutter. Vi tilbyder kort ventetid, og du kan typisk få en tid inden for to uger.

De tre faser i psykoterapi

Den afdækkende fase
I denne indledende fase er målet, at I lærer hinanden at kende, samt at den aktuelle problematik udfoldes fyldestgørende. Psykologen er trænet i at foretage en evidensbaseret vurdering og vil eventuelt anvende tests til at afdække problematikkens karakter og omfang. Det er også i denne fase, at I etablerer en terapeutisk relation, hvor psykologen bestræber sig på at forstå netop dig som individ.
 

Interventionsfasen
Baseret på dine specifikke udfordringer anvender psykologen i denne fase terapeutiske greb og værktøjer til at facilitere din bedring. Heri kan eksempelvis indgå en fælles gennemgang af forskellige modeller eller udforskning af specifikke tanke- eller adfærdsmønstre. Også hjemmearbejde er en afgørende del af det terapeutiske arbejde, hvor psykologen eksempelvis kan bede dig prøve bestemte ting, følge bestemte planer eller udfylde bestemte skemaer i tiden imellem jeres samtaler. Målet med denne
fase er på intensiv vis at stille skarpt på de processer, der bidrager til at vedligeholde din problematik, med henblik på så vidt muligt at forløse den. 

Tilbagefaldsforebyggelse
Når tilfredsstillende fremskridt er opnået i den intervenerende del af forløbet, afsluttes med en eller flere sessioner, der stiller skarpt på forebyggelse. Her forberedes du på afslutningen af forløbet med din psykolog og udstyres med værktøjer til at opretholde din bedring således, at der ikke opstår tilbagefald fremadrettet.

Terapi- og samtaleforløb hos os

Det, som gør et psykoterapeutisk terapiforløb hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen så effektivt, er vores dedikation til de førnævnte behandlingsprincipper for evidensbaseret praksis såvel som vores veldokumenterede metoder og høje standarder for ansatte psykologer. Hos os er du sikret en fyldestgørende, evidensbaseret vurdering, evidensbaseret terapi samt en psykolog, der er motiveret for at hjælpe lige netop dig og som har ekspertviden og kompetencer inden for netop dit problemfelt.

Hertil kommer, at vores psykologer sideløbende superviseres af de fremmeste eksperter på psykologiske områder og har rig mulighed for sparring med en stor og kompetent gruppe af dygtige psykologer. Vi har desuden praksisser på både Frederiksberg, i Helsingør og i Aarhus og kan tilbyde kort ventetid. 

Hvorfor en psykolog?Se vores psykologer