Myter om kognitiv adfærdsterapi

Fakta: Selvom kognitiv adfærdsterapi har mange værktøjer og anvender videnskabelige beviser, er kognitiv terapi langt fra mekanisk. Kognitiv terapi prioriterer ligesom alle andre effektive psykologiske metoder samarbejdet mellem psykologen og den/de, der søger hjælp. Opbygningen af en tillidsfuld terapeutisk alliance anses som det afgørende fundament i kognitiv terapi. Derudover lægges vægt på at vide præcis, hvornår og hvordan man som terapeut bedst bruger de specifikke metoder på en måde, der er unik for den enkelte klient.

Fakta: Ved nogle problemer er de anvendte teknikker forholdsvis ligetil og kan nemt implementeres af den, der søger hjælp. Men det betyder ikke, at kognitiv adfærdsterapi er forsimplet og kan anvendes kompetent af alle. Der er en bred vifte af teknikker, der kan eller ikke kan anvendes afhængigt af kompleksiteten af problemstillingen.

Fakta: Kognitiv adfærdsterapi lægger stor vægt på at behandle hele personen fremfor kun at fokusere på symptomreduktion. Kognitiv terapi konceptualiserer mange af de problemer, som klienterne har, som biopsykosociale processer og involverer både tanker, følelser og adfærd i et dynamisk og kompliceret samspil.

Fakta: Den terapeutiske relation er af afgørende betydning for processen og resultatet af behandlingen. Hvis klienten ikke har tillid til terapeuten, vil klienten formentlig ikke være i stand til at gå i dybden med sit problem. Den terapeutiske relation er et samarbejde, hvor klient og terapeut arbejder sammen om problemet. Terapeuten kan også anvende relationen til at arbejde direkte med uhensigtsmæssige tanker, overbevisninger og misforståelser, som er almindeligt forekommende i klientens daglige interaktioner.

Fakta: I kognitiv adfærdsterapi er man meget interesseret i klientens historie og tidligere erfaringer, idet livserfaringer er med til at forme og påvirke os mennesker til at være, hvem vi er i nutiden. Men i modsætning til traditionel psykodynamisk terapi, som lægger enormt vægt på fortiden og forsøger at give indsigt i dette, vil den kognitive terapeut bestræbe sig på at forstå de sociale og psykologiske aspekter fra klientens historie og grundigt vurdere, hvilke tidligere forhold, der måske stadig er terapeutiske relevante.

Almindeligvis arbejder terapeuten ”her og nu” rettet mod de aktuelle uhensigtsmæssige tanker og overbevisninger, men forståelse af problemets udvikling og historie kan også kan bidrage til den terapeutiske intervention om, hvordan fortiden kan påvirke nutiden, og hvorvidt dette er erindringer, uhensigtsmæssig adfærd eller uhensigtsmæssige overbevisninger eller problemer med selvbillede eller selvværd.

Fakta: Hvis terapeuten ikke var interesseret i emotioner og følelser, hvorfor ville terapeuten så i første omgang opstarte behandling? Oftest er det humøret og/eller følelserne, som udgør målet for terapien og vejen til at udfordre uhensigtsmæssige tanker, antagelser og misfortolkninger.

Alle kognitive modeller indeholder såvel den emotionelle dimension som den kropslige sensoriske dimension. De første modeller af ophavsmanden til kognitiv terapi (Aaron Beck)omhandlede affektive processer, og der arbejdes fortsat med at undersøge emotionernes betydning og udvikle de kognitive metoder i forhold til emotionel coping og emotionel regulering.

Fakta: Kognitiv adfærdsterapi omhandler både klientens tankegang, følelser, adfærd og fysiologiske symptomer. Kognitiv adfærdsterapi er baseret på den forudsætning, at klientens underliggende overbevisninger om sig selv, andre og verden fremkalder visse tanker, følelser, adfærdsmæssige reaktioner og fysiske symptomer samt påvirker den måde, klienten opfatter situationer på.

Selvom kognitive terapeuter tilskynder overvågning og nedskrivning af tanker, er dette for at hjælpe klienten med at få indsigt i stilarten af tanker, som tillader refleksion og giver mulighed for at eksperimentere med forskellige ideer og adfærd og effekterne af disse i klientens daglige interaktioner.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.