Hvad er fedme?

Fedme skyldes en overophobning af kroppens naturlige fedtdepoter, der kan skade helbredet ved at øge risikoen for en række følgesygdomme – i særdeleshed type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Fedme defineres i klinisk forstand på baggrund af en persons krops-masse-indeks, der på engelsk hedder Body Mass Index og forkortes BMI. BMI er et tal, der beregnes ud fra forholdet mellem højde og vægt: BMI = kropsvægt / højde2, hvor kropvægt angives i kg og højde angives i m.

Ved en BMI større eller lig med 25 er der tale om overvægt, og ved en BMI større end eller lig med 30 er der tale om svær overvægt eller fedme. Fortolkning af BMI skal dog altid tages med forbehold. BMI tager ikke højde for fordelingen af kroppens fedt- og muskelvæv, og kan derfor heller ikke entydigt betegne graden af overvægt eller relaterede helbredsrisici hos enkeltpersoner.

Psykosociale problemer er almindelige blandt personer med moderat og svær overvægt, og der ses en øget forekomst af selvværdsproblematikker, social isolation, depression og angst. De negative sociale konsekvenser er årsag til en betydelig forringet livskvalitet på grund af stigmatisering, manglende trivsel og social eksklusion. Problemerne opstår hos begge køn i alle aldre.

Oftest er de psykosociale problemer større hos børn og unge. Mange overvægtige børn er mere udsatte for mobning og drilleri end andre børn. Ofte kan overvægtige børn fortælle om et liv i ensomhed og med mange nederlag, der medvirker til, at de begynder at trække sig fra det sociale samspil med andre børn. De psykosociale problemer fylder sædvanligvis mere end de umiddelbare fysiske gener for overvægtige personer.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om fedme? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Årsager til fedme

Overvægt og fedme udvikles, når det gennemsnitlige energiindtag fra kosten gennem en længere periode er højere end det gennemsnitlige energiforbrug. Kroppen reagerer på denne ubalance ved at lagre den overskydende energi i fedtdepoter rundt omkring i kroppen.

Man kan være mere eller mindre arveligt anlagt for at blive overvægtig.

Den genetiske disposition til overvægt kommer til udtryk ved dårlig appetitregulering, lavere energiomsætning, lavere hvilestofskifte samt dårligere evne til at forbrænde fedt og større tendens til at lagre det i stedet for. Livsstilen er dog altafgørende for, om man udvikler overvægt og fedme, også selvom man er arveligt disponeret.

Forekomst af fedme

Forekomsten af overvægt i Danmark er steget markant inden for de seneste årtier. Stigningen har især fundet sted i de yngre aldersgrupper og hos personer med kort uddannelse eller lav indkomst. Ca. 47 % af den voksne befolkning er overvægtige (BMI≥25), hvor omkring 13 % af befolkningen er svært overvægtige (BMI≥30).

Behandling af fedme

Et permanent vægttab kræver gennemgribende forandringer af den måde, man tænker og lever på. I kognitiv adfærdsterapi arbejdes med sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og krop. Ved at afdække og arbejde med de tanker og følelser, der er forbundet med et problematisk spisemønster, sker en bevidsthedsgørelse om de kropslige og psykologiske aspekter, der fastholder personen i den onde cirkel. Gennem kognitiv adfærdsterapi kan man lære at skabe positive og varige forandringer af ens motivation og livsstil med fokus på både vægttab og vægthåndtering.

Overordnet kan kognitiv adfærdsterapi hjælpe en person med vægttab ved at:

  • Opbygge sociale færdigheder, som øger evnen til at sætte grænser, for eksempel at sige nej uden at føle skyld, frygt eller afvisning.
  • Identificere urealistiske mål om vægt og i stedet at sætte fornuftige mål for vægttab.
  • Forebygge tilbagefald ved at udvikle håndgribelige strategier.
  • Ændre spisemønstret til en mere hensigtsmæssig adfærd gennem praktisk træning, hvor man bl.a. registrerer, hvad man spiser, hvor meget og hvilke følelser, det udløser.
  • Øge motivationen til mere fysisk aktivitet.
  • Fokusere på selvbilledet af egen krop samt forventninger til denne.
  • Opbygge selvtillid.