Skolefobi (Scolionofobi)

Skolefobi, formelt kaldet scolionofobi, betyder angst for skole. Fobien, som oftest rammer børn, kan blandt andet komme til udtryk ved somatiske symptomer i forbindelse med at skulle i skole; eksempelvis mavepine, kvalme eller hovedpine. I den kognitive adfærdsterapi afdækkes, hvilke forhold kan være med til at opretholde barnets angst for at skulle i skole, idet forældrene i høj grad inddrages og udrustes med værktøjer til at afhjælpe skolefobien hos barnet. Læs mere om symptomer og årsagsforklaringer herunder, eller kontakt os for at få en samtale med en psykolog med ekspertise på området. Behandling foregår i vores klinikker beliggende på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om skolefobi?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er skolefobi?

Skolefobi kaldes også Scolionofobi og betyder angst for skole. Skolefobi er karakteriseret ved en intens modvilje mod at gå i skole. En naturlig konsekvens heraf bliver derfor skolevægring. Somatiske symptomer er hyppige. Barnet kan for eksempel klage over symptomer som mavepine, kvalme, hovedpine eller vejrtrækningsbesvær, men får det bedre, så snart barnet får lov til at blive hjemme fra skolen.

Nogle børn græder, når de bliver afleveret, og nogle græder også henne i skolen. Enkelte børn har formået at gennemtrumfe helt at blive hjemme fra skolen. Skolefobi forveksles sommetider med præstationsangst eller abnorm separationsangst, som dog ikke involverer en angst for skolen men derimod for separation fra omsorgspersonen.

Skolefobi kan være meget hæmmende for barnets læringsmæssige og sociale udvikling og kan i sig selv være med til at fastholde og forværre et uhensigtsmæssigt familiemønster. Det kan derfor være nødvendigt at få hjælp til at bryde den onde cirkel, og i den forbindelse er også forældrearbejde et væsentligt element i behandlingen.

Test dit barn for skolefobi

Årsager til scolionofobi

Skolefobi har ofte sammensatte årsager. Hyppigt forekommer skolefobien samtidig med separationsangst hos de yngste børn (7-8 år) og depressionssymptomer hos de lidt ældre i tidlig pubertet.

Det er vigtigt at udrede, om der forekommer mobning i skolen og om der kan være konkrete grunde til den overdrevne frygt for skolen eller barnets skolevej. Skolefobi kan vise sig uventet og pludseligt. I mange tilfælde kan en udløsende faktor være sygdom, fravær i forbindelse med dødsfald, en ven, der flytter, eller skoleskift.

Mange gange kan barnets skoleangst dog skyldes problemer i hjemmet. Skolefobi omhandler i visse tilfælde en angst for adskillelse, hvor barnet kan være bange for at miste forældrene eller deres kærlighed til barnet. Her taler man i stedet om abnorm separationsangst.

Behandling af angsten for at gå i skole

Studier viser, at kognitiv adfærdsterapi er effektiv i behandlingen af scolionofobi. Det er naturligvis vigtigt, at såvel symptomer på som årsagerne til skolefobien behandles. På adfærdsplan udarbejdes der derfor øvelser, hvor man langsomt forsøger at vænne barnet til den ubehagelige situation, det er at komme i skole. Psykologen kan her bidrage med klare adfærdsprincipper, som forældre og lærere må indøve. Derudover kan man langsomt adskille forældrene fra barnet i skolen. Man kan hente og bringe barnet, sørge for, at der altid er en tilgængelig voksen i nærheden, og lignende. En åben og tryg kommunikation i klassen kan ligeledes virke forebyggende.

En beredskabsplan for tilbagefald efter ferie og lignende kan samtidig være vigtig at få udarbejdet i enighed med forældre, barn og lærere.

Derudover har vi erfaring med, at det er vigtigt for problematikken, at forældre og lærere trænes i tydelig kommunikation og principperne for belønningssystemer, hvilket derfor medtages i behandlingen.

Lyder behandling af skolefobi som noget dit barn ville have gavn af? Kontakt os for at bestille en tid – vi tilbyder psykologhjælp i vores praksisser på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus.