Undervisning & foredrag

Vi tilbyder undervisning, foredrag, kortere kurser og workshops indenfor vore erfaringsområder – som enkeltpersoner eller i samarbejde med en eller flere andre. Vi kan afholde arrangementerne i praksissen eller andre steder, alt efter den aktuelle forespørgsel. Vi løser gerne opgaver landsdækkende.

Vore nuværende erfaringer inkluderer følgende:

 • Undervisning omhandlende selvværd og angst på Fobiskolen, Ringsted.
 • Undervisning på Hærens Officerskole i socialpsykologi med fokus på temaerne gruppedynamik, konformitet og autoritet og lydighed, og i kamp- og krisepsykologi med fokus på kampstress og psykiske efterreaktioner, herunder PTSD.
 • “Psykologisk behandling af patienter med affektive lidelser” ved Depressionsforeningens generalforsamling i København.
 • “Kan kognitiv terapi forebygge depression?” på Rigshospitalet.
 • “Psykologisk behandling af depression” for Depressionsforeningen.
 • Kognitiv adfærdsterapi ved psykiske lidelser” for Pårørendeforeningen.
 • Undervisning i kommunikation og formidling til prægraduate læger ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, CEKU, Center for Klinisk Uddannelse.
 • Undervisning i specifikke psykiatriske og psykoterapeutiske emner i ”Videreutdannelse i tverrfaglig psykisk helsearbeid”, Finnmark University College.
 • OCD og behandling med kognitiv adfærdsterapi” for OCD foreningen.
 • “Når angsten overmander – panikangst”, oplæg i anledning af Forskningens Døgn 2011, OCD foreningen.
 • “Kognitiv adfærdsterapi for insomni (KAT-I)”.
  Undervisning ved temadag for almen medicinske introlæger og bloklæger i Indre København.
 • Udviklingspsykopatologisk forståelse og behandling af psykiske lidelser hos børn og unge. Undervisning af amerikanske udvekslingsstuderende, Danish Institute for Study Abroad (DIS).
 • Forelæsninger og seminarundervisning på Psykologisk Institut, Københavns Universitet. Også kurser for psykologistuderende via Kursusgruppen.
 • “Vurdering og rådgivning af studerende med angstlidelser” for studenterrådgivningen ved DIS.
 • “Kognitiv adfærdsterapi i PPR” for Sorø PPR.

Form, indhold og pris aftales ved henvendelse, og fokus kan rettes mod andre fagpersoner, psykologer, forskellige klientgrupper eller pårørende, således at form og indhold målrettes på bedst mulig vis til modtagernes ønsker og behov.

Kontakt os for en aftale eller ved eventuelle spørgsmål, eller lad os ringe til dig.