Test for sygdomsangst hos voksne 

Scroll til bunden af siden for at tage testen

Kort om sygdomsangst

Sygdomsangst er en hyppigt forekommende angstlidelse, og typisk er det en specifik lidelse eller sygdom, angsten særligt retter sig imod. I forbindelse med COVID-19 og udbruddet af corona ser vi lige nu en stigning i forekomsten af sygdomsangst, hvor mange frygter at være smittet med coronavirus og heraf oplever svær angst. Tag denne test for at finde ud af, om du muligvis lider af sygdomsangst.

Sygdomsangst, helbredsangst eller hypokondri er alle betegnelser for svær angst for at være eller blive alvorligt syg.

Det er en lidelse, som særligt er karakteriseret ved en overdreven opmærksomhed på og misfortolkning af kropslige fornemmelser, hvor man overbevises om, at disse er tegn på en alvorlig sygdom, og heraf oplever svær angst. Paradoksalt nok fører denne ængstelighed i sig selv til en overopmærksomhed på kropslige fornemmelser samt eventuelt øget forekomst af kropslige angstsymptomer såsom hjertebanken, høj puls og vejrtrækningsbesvær. Dermed forstærkes overbevisningen om og frygten for, at der er noget grueligt galt med kroppen. Således tegner lidelsen sig som en ond cirkel som illustreret i nedenstående model.

Test for sygdomsangst

Nederst på denne side kan du tage vores test for helbredsangst. Testen er baseret på en forkortet version af et officielt og evidensbaseret værktøj til vurdering af sygdomsangst. Det er dog vigtigt at bemærke, at testen og de følgende resultater ikke kan stå i stedet for en klinisk undersøgelse og ikke kan stille diagnosen i sig selv. Testen er anonym og frit tilgængelig, og vi beder på intet tidspunkt om oplysninger fra dig og indsamler ingen personligt identificerbare data.

Viser det sig, at du måske lider af sygdomsangst, er du velkommen til at kontakte os for at høre mere om et behandlingsforløb online, på Frederiksberg eller i Helsingør. Vores psykologer er særligt uddannede i kognitiv adfærdsterapi, som er en evidensbaseret effektiv terapiform til behandling af helbredsangst. Hvis du har lyst, kan du fra svarsiden printe din besvarelse, så du kan medbringe den ved næste aftale hos din egen læge eller psykolog.

Læs mere om sygdomsangst

Instruktioner

Testen består af 18 items med fire svarmuligheder for hver. Sørg for at læse udsagnene grundigt, og vælg den valgmulighed, der bedst beskriver dine følelser i løbet af de sidste seks måneder. Der er intet rigtigt eller forkert svar, og du behøver ikke bruge lang tid på at tænke over hvert spørgsmål. Som tommelfingerregel er ens mavefornemmelse eller første indskydelse altid et godt udgangspunkt.

Hver gang du vælger en mulighed, føres du automatisk videre til næste spørgsmål. Du kan til enhver tid gå tilbage ved at klikke på tilbage-knappen. Når du besvarer det sidste af de 18 udsagn, omdirigeres du automatisk til en svarside, hvor du kan aflæse din score og læse om, hvad denne betyder, samt vores anbefalinger baseret herpå. Resultatet af testen angives som en score mellem 0 og 54.

Test for sygdomsangst hos voksne

Klik på dit svar for at fortsætte til næste spørgsmål.