MCMI-III

Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III) er en personlighedstest og et psykologisk udredningsværktøj til voksne udviklet til at give information omkring psyken, samt undersøge for forskellige specifikke lidelser beskrevet i DSM-IV. MCMI er forskellig fra andre personlighedstests, da den er baseret på Theodore Millons systematiske teori om personlighed og psykopatologi og organiseret ud fra et multiaktionelt synspunkt, hvilket betyder, at mange forskellige dimensioner i personligheden testes. Derudover er skalaerne i MCMI koordineret med de diagnostiske kriterier i DSM, og opdateres fast, når en ny DSM-udgave udkommer.

MCMI er blevet udviklet og standardiseret specifikt på den kliniske population og er ikke konstrueret til at diskriminere indenfor normalområdet. Der er dog stærk evidens for, at MCMI også er valid på den ikke-kliniske population. Derfor administreres testen oftest af psykologer, som anvender den på den almindelige befolkning.

Testen anvendes til klinisk personlighedsevaluering, screening, diagnosticering, evaluering og behandlingsplanlægning i langt de fleste kliniske og psykiatriske sammenhænge.

MCMI-III består af 175 sandt-falsk spørgsmål, som tager omkring 50 minutter at besvare, og måler 14 personlighedsmønstre og 10 kliniske syndromer. De 14 personlighedsmønstre er: skizoid, ængstelig, depressiv, dependent, histrionisk, narcissistisk, antisocial, sadistisk, tvangspræget, passiv-aggressiv, masochistisk, skizotypal, borderline og paranoid. De 10 kliniske syndromer er: angst, somatoform, bipolar hypomani, dystymi, alkoholafhængighed, stof- og medicinafhængighed, posttraumatisk stressforstyrrelse, psykotisk tænkning, svær depression og vrangforestillinger.

Vi udfører testen i nyeste version, og udarbejder naturligvis en resultatrapport tilpasset dit behov. Vi har praksisser på Frederiksberg, Helsingør og Aarhus og kan tilbyde testning med kort ventetid.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.