Personlighedstest

En personlighedstest er en undersøgelse, der tester personligheden på bestemte parametre. Men en sådan måling af personligheden bliver det muligt at sammenligne en persons profil med andre mennesker samt at vurdere, på hvilke områder personen har eventuelle styrker eller svagheder. Der findes flere forskellige personlighedstests til forskellige formål.  Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen tilbyder vi psykologisk testning ved kompetente psykologer i Helsingør, Frederiksberg og Aarhus. Her på siden kan du få et overblik over kliniske undersøgelser af personligheden, og du kan altid kontakte os for en aftale med kort ventetid.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.

Hvad er en personlighedstest?

Inden for psykologien findes der forskellige værktøjer til at måle på personligheden, hvor man ved hjælp af eksempelvis spørgeskemaer opnår scorer på en række foruddefinerede parametre med en komplet personlighedsprofil som resultat. Personlighedstestning bruges bl.a. at forstå sin egen personlighed og herigennem få indsigt i, hvilke uddannelser eller erhverv, man ville egne sig særligt godt til. Resultaterne kan desuden give indsigt i de sociale roller, man påtager sig i samspil med venner, partnere eller i arbejdslivet, hvormed man får mulighed for at forbedre relationer og trivsel. Derudover kan resultaterne give indblik i, hvilke situationer man kan forvente trives i, og hvilke områder kan forekomme udfordrende.

Således bliver personlighedsprofilen et værktøj til at udvikle sig som menneske i både sociale, personlige og erhvervsmæssige sammenhænge.  

Personlighedstestning er ligeledes et særdeles kraftfuldt værktøj i arbejdslivet, hvor personlighedsprofiler for nuværende eller kommende medarbejdere kan anvendes til eksempelvis vurdering af gruppesammensætning, medarbejderudvikling, lederudvikling eller i selve ansøgningsprocessen. Indblik i den enkelte medarbejders potentialer og styrker samt mulige problemfelter er en uvurderlig information, som kan lægge til grund for optimering af virksomhedsstruktur og medarbejdertrivsel. 

Personlighedstests


Ønsker du at få foretaget en personlighedstest? Vi tilbyder psykologisk testning med kort ventetid ved vores praksisser i Helsingør, Frederiksberg og Aarhus. Kontakt os for at booke en samtale eller høre mere.

Hvad er personlighed?

Personlighed defineres i den danske ordbog som “den samlede mængde karakteristiske psykiske egenskaber ved en person”. Heri ligger mønstre i en persons tænkning og adfærd samt følelsesmæssige og kropslige reaktioner, hvor disse egenskaber relativt stabile over tid. I almen forstand kan man tale om personligheden som et sæt karakteristika, der gør os unikke. Inden for psykologien findes der forskellige værktøjer til at måle på personligheden, hvor man ved hjælp af eksempelvis spørgeskemaer opnår scorer på en række foruddefinerede parametre. Disse scorer sammenholdes med et befolkningsgennemsnit, hvorved man kan sammenligne en personlighedsprofil med gennemsnittet.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen specialiserer vi os i psykologisk testning og udbyder forskellige varianter af personlighedstest. Du kan læse om de enkelte tests ved at klikke på linkene i listen til venstre.