Personlighedstest

Inden for psykologien findes der forskellige værktøjer til at måle på personligheden, hvor man ved hjælp af eksempelvis spørgeskemaer opnår scorer på en række foruddefinerede parametre med en komplet personlighedsprofil som resultat. Personlighedstestning bruges bl.a. at forstå sin egen personlighed og herigennem få indsigt i, hvilke uddannelser eller erhverv, man ville egne sig særligt godt til. Resultaterne kan desuden give indsigt i de sociale roller, man påtager sig i samspil med venner, partnere eller i arbejdslivet, hvormed man får mulighed for at forbedre relationer og trivsel. Derudover kan resultaterne give indblik i, hvilke situationer man kan forvente trives i, og hvilke områder kan forekomme udfordrende.

Således bliver personlighedsprofilen et værktøj til at udvikle sig som menneske i både sociale, personlige og erhvervsmæssige sammenhænge.  

Personlighedstestning er ligeledes et særdeles kraftfuldt værktøj i arbejdslivet, hvor personlighedsprofiler for nuværende eller kommende medarbejdere kan anvendes til eksempelvis vurdering af gruppesammensætning, medarbejderudvikling, lederudvikling eller i selve ansøgningsprocessen. Indblik i den enkelte medarbejders potentialer og styrker samt mulige problemfelter er en uvurderlig information, som kan lægge til grund for optimering af virksomhedsstruktur og medarbejdertrivsel. 

Hvad er personlighed?

Personlighed er et diffust begreb, som er til stadig diskussion og som kan defineres på mange måder. I den danske ordbog lyder definitionen “den samlede mængde karakteristiske psykiske egenskaber ved en person”. I almen forstand kan man tale om personligheden som et sæt karakteristika, der gør os unikke. Når man snakker om personlighedsprofiler eller personlighedstests, er der tale om en række scorer på en bred vifte af parametre eller personlighedstræk, hvor den enkeltes score kan sammenholdes med befolkningsgennemsnittet og således vurderes som enten høj, lav eller gennemsnitlig. 

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen specialiserer vi os i psykologisk testning og udbyder forskellige varianter af personlighedstest. Du kan læse om de enkelte tests ved at klikke på linkene i listen til venstre.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.