OCD

OCD er en forkortelse for ”Obsessive Compulsive Disorder”, hvilket kan oversættes til Obsessiv Kompulsiv Lidelse. OCD er karakteriseret ved uønskede og indtrængende tvangstanker (obsessioner) og/eller tvangshandlinger (kompulsioner). Kognitiv adfærdsterapi har vist sig yderst effektiv i reduceringen af disse tvangstanker og -handlinger. Behandlingseffekten opnås ved på den ene side at omstrukturere indholdet af tvangstanker og på den anden side at normalisere tvangspræget adfærd ved hjælp af adfærdsterapi i form af eksponering med responshindring. Psykologerne ved vores klinik på Frederiksberg er eksperter i netop denne form for behandling og kan tilbyde samtaler med kort ventetid. Læs mere om symptomer, årsager og behandling for OCD herunder.

Ønsker du en samtale med os om OCD? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Tvangstanker og tvangshandlinger

Tvangstanker er ideer, tankebilleder, indskydelser eller impulser, som dukker op i ens bevidsthed igen og igen og forårsager betydelig angst og/eller ubehag. Tvangstanker er synonymt med obsessioner, hvilket netop udgør den ene halvdel af OCD-diagnosens fulde navn: Obsessiv-kompulsiv tilstand. Tvangstanker er yderst generende, hvorfor individer med OCD kontinuerligt forsøger at afvise dem – desværre ofte uden held. Tvangstanker erkendes som ens egne tanker, selvom de opleves som ufrivillige og ofte er i modstrid med ens følelser.

De mest almindelige tvangstanker ved OCD involverer bekymringer vedrørende følgende:

Tvangstanker kan også opleves som billeder, impulser, eller en scene.

Tvangshandlinger er ritualpræget adfærd, som gentages igen og igen. Her anvendes alternativt termen kompulsioner, og disse udgør anden halvdel af den danske diagnosebetegnelse for OCD: Obsessiv-komulsiv lidelse. Kompulsionerne er ikke i sig selv behagelige eller nyttige for individer med OCD. Tvangshandlinger har typisk til formål at forhindre en, objektivt set, usandsynlig begivenhed, som frygtes at indtræffe, hvis handlingen ikke udføres.

Sædvanligvis erkender personen, at denne tvangsadfærd er meningsløs eller ineffektiv og gør forsøg på at modstå den. Dog opleves næsten altid en angst, som forværres, såfremt den OCD-ramte prøver at modstå tvangshandlingerne.

De mest almindelige tvangshandlinger er følgende:

Tvangshandlinger er ofte, men ikke altid, associeret med tvangstanker. Der findes eksempler på tvangshandlinger eller tvangstanker alene, dvs. hvor kun den ene del af OCD’en er til stede. Disse klassificeres under de diagnostiske underdiagnoser hhv. overvejende tvangshandlinger eller overvejende kompulsiv tilstand (sommetider betegnet Pure C) og overvejende tvangstanker eller overvejende obsessiv tilstand (sommetider betegnet Pure O). I langt de fleste tilfælde vil begge dele dog kunne identificeres.

Personer med OCD erkender almindeligvis, at deres tanker og/eller handlinger er uhensigtsmæssige (f.eks. ved de godt, at deres hænder ikke egentlig er beskidte), men de føler sig stadig nødtvungne til at udføre handlingerne. Dette medfører ofte følelser af skam og pinlighed, og mange OCD-ramte bruger meget energi på at skjule deres adfærd for familie, venner og måske endda læger.

Test dig selv for OCD (18+ år)Test dig selv for OCD (6-17 år)

Forekomst af OCD

Ca. 2 ud af 100 mennesker lider af OCD. Der er med andre ord 2% af den danske befolkning, der lider af OCD over en periode på 12 måneder.

Der er et komplekst netværk af faktorer, der fører til udviklingen af OCD, og derfor kan det være vanskeligt at identificere specifikke årsagsforhold i de enkelt tilfælde. Mens årsagen til, at nogle mennesker udvikler OCD, således ikke er fuldstændig kortlagt, har moderne forskning vist, at genetiske, psykologiske, miljømæssige og neurobiologiske faktorer alle er vigtige bidragsydere i udviklingen af OCD.

Man kan på den ene side tale om medfødte årsagsforhold og på den anden side om udfrakommende forhold. Især tidligt debuterende OCD har vist sig at have en betydelig genetisk komponent, mens sent debuterende OCD kan være delvist udløst af forhold i omgivelserne; herunder stressfulde livshændelser, opvækstvilkår eller stress.

Yderligere er miljøet og livsbegivenheder ofte medvirkende til at forme OCD’ens udtryk. Tvangstanker relateret til snavs og smitte forekommer eksempelvis ofte i vores moderne samfund, men denne type OCD var formentlig meget sjældent før i tiden, hvor man ikke kendte til bakterier. Omvendt er det sandsynligt, at flere OCD-ramte førhen havde tvangstanker og -handlinger relateret til religiøse spørgsmål, eftersom religion spillede en større rolle for datidens samfund.

For alle typer OCD ses der bestemte neurobiologiske forandringer i hjernen, og forskning viser, at disse kan normaliseres med den rette behandling.

Adfærdsterapi og kognitiv adfærdsterapi er de terapiformer, som har vist sig mest effektive til at reducere tvangstanker og normalisere tvangspræget adfærd i forbindelse med OCD. Den kognitive del af terapien går ind og forsøger at rette op på uhensigtsmæssige tankemønstre, idet man forsøger at omstrukturere indholdet af tvangstankerne.

Samtidig arbejdes med OCD-tilpasset adfærdsterapi med henblik på at få afvendt klienten fra den tvangsmæssig adfærd. Her er mere specifikt tale om en ritualforebyggende terapi kaldet eksponering med responshindring. Her udsættes man gradvist for udløsende faktorer i højere og højere doser, idet man øver sig i ikke at udføre de tvangshandlinger, de normalt ville udløse.

Ved vores psykologpraksis på Frederiksberg, København, oplever vi, at mange børn og unge med OCD har et behov for at kunne forstå sine udfordringer i forbindelse med lidelsen. Desværre har der ikke førhen været informationsmateriale specifikt rettet mod børn og unge i Danmark. Derfor har vi lavet denne pjece, der frit kan downloades, med information til børn og unge med OCD. Den kan printes og bruges af venner og familie samt eventuelt bruges til undervisning på skoler.

Hvis du som forælder læser dette, kan du overveje at læse pjecen højt for dit barn og/eller andre, hvis det er svært for dem selv at læse det.

Her kan du downloade en pjece med information om OCD hos børn og unge:

Information til børn og unge med OCD (PDF)Læs mere om OCD hos børn og unge