OCD

OCD er en forkortelse for ”Obsessive Compulsive Disorder”, hvilket kan oversættes til Obsessiv Kompulsiv Lidelse. OCD er karakteriseret ved uønskede og indtrængende tvangstanker (obsessioner) og/eller tvangshandlinger (kompulsioner). Kognitiv adfærdsterapi har vist sig yderst effektiv i reduceringen af disse tvangstanker og -handlinger og dermed i behandlingen af OCD. Behandlingseffekten opnås ved på den ene side at omstrukturere indholdet af tvangstanker og på den anden side at normalisere tvangspræget adfærd ved hjælp af adfærdsterapi i form af eksponering med responshindring. Psykologerne ved vores klinik på Frederiksberg er eksperter i netop denne form for behandling og kan tilbyde samtaler med kort ventetid. Læs mere om symptomer, årsager og behandling for OCD herunder.

Ønsker du en samtale med os om OCD? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Tvangstanker og tvangshandlinger

Tvangstanker er ideer, tankebilleder, indskydelser eller impulser, som dukker op i ens bevidsthed igen og igen og forårsager betydelig angst og/eller ubehag. Tvangstanker er synonymt med obsessioner, hvilket netop udgør den ene halvdel af OCD-diagnosens fulde navn: Obsessiv-kompulsiv tilstand. Tvangstanker er yderst generende, hvorfor individer med OCD kontinuerligt forsøger at afvise dem – desværre ofte uden held. Tvangstanker erkendes som ens egne tanker, selvom de opleves som ufrivillige og ofte er i modstrid med ens sande følelser.

De mest almindelige tvangstanker ved OCD involverer bekymringer vedrørende følgende:

Tvangstanker kan også opleves som billeder, impulser, eller en scene.

Tvangshandlinger er ritualpræget adfærd, som gentages igen og igen. Her anvendes alternativt termen kompulsioner, som udgør anden del af den danske diagnosebetegnelse for OCD: Obsessiv-komulsiv lidelse. Kompulsionerne er ikke i sig selv behagelige eller nyttige for individer med OCD. Deres funktion er at forhindre en, objektivt set, usandsynlig begivenhed, som frygtes ellers at indtræffe, og som ofte indebærer risiko for skade udført af eller rettet mod personen selv.

Sædvanligvis erkender personen, at denne adfærd er meningsløs eller ineffektiv og gør forsøg på at modstå den. Dog opleves næsten altid en angst, som forværres, såfremt den OCD-ramte prøver at modstå tvangshandlingerne.

De mest almindelige tvangshandlinger er følgende:

  • At tjekke
  • Renlighed og/eller rengøring
  • Gentagelsesritualer
  • At tælle
  • Behov for at spørge/bekende
  • Orden, symmetri og præcision
  • Samle-/gemmetrang
  • Overdreven overtroisk adfærd
  • Mentale ritualer

Tvangshandlinger er ofte, men ikke altid, associeret med tvangstanker. Der findes eksempler på tvangshandlinger eller tvangstanker alene, dvs. hvor kun den ene del af OCD’en er til stede. Disse klassificeres under de diagnostiske underdiagnoser hhv. overvejende tvangshandlinger eller overvejende kompulsiv tilstand (sommetider betegnet Pure C) og overvejende tvangstanker eller overvejende obsessiv tilstand (sommetider betegnet Pure O). I langt de fleste tilfælde vil begge dele dog kunne identificeres.

Personer med OCD erkender almindeligvis, at deres tanker og/eller handlinger ikke er hensigtsmæssige (f.eks. ved de godt, at deres hænder ikke er beskidte), men de føler sig stadig nødtvungne til at udføre handlingerne. Dette kan få dem til at føle sig pinligt berørte, og der bliver derfor ofte brugt meget energi på at skjule adfærden for familie, venner, og til og med læger.

Test dig selv for OCD (18+ år)Test dig selv for OCD (6-17 år)

Forekomst af OCD

Ca. 2 ud af 100 mennesker lider af OCD. Der er med andre ord 2% af den danske befolkning, der lider af OCD over en periode på 12 måneder.

Der er et komplekst netværk af faktorer, der fører til udviklingen af OCD, og derfor kan det være vanskeligt at afgøre nødvendigheden og tilstrækkeligheden af specifikke årsagsforhold i de enkelt tilfælde. Årsagen til, at nogle mennesker udvikler OCD, er således ikke fuldstændig kortlagt, men på baggrund af moderne forskningsmetoder har man afdækket, at genetiske, psykologiske og neurobiologiske faktorer er vigtige bidragsydere i udviklingen af OCD.

Rækkefølgen af årsager er svær at afgøre, men forskning har påvist en normalisering af neurobiologiske ændringerne i hjernen som resultat af den rette behandling. Derudover er en række sociale faktorer, såsom stressfulde livshændelser, opvækstvilkår eller stress, med til at øge risikoen for udvikling af OCD.

Adfærdsterapi og kognitiv adfærdsterapi er de terapiformer, som har vist sig mest effektive til at reducere tvangstanker og normalisere tvangspræget adfærd i forbindelse med OCD. Den kognitive terapi går ind og forsøger at rette op på uhensigtsmæssige tankemønstre, idet man forsøger at omstrukturere indholdet af tvangstankerne. Samtidig arbejdes med OCD-tilpasset adfærdsterapi med henblik på at få afvendt klienten fra den tvangsmæssig adfærd. Her er tale om eksponering med responshindring, hvilket vil sige en gradvis eksponering for  udløsende faktorer akkompagneret af øvelse i ikke at udføre tvangspræget adfærd.

Dette opnås gennem en kombination af eksponerings- og ritualforbyggende terapi (responsprevention eller responshindring), hvor man langsomt udsættes for sine udløsende stimuli i stigende højere doser, idet man øver sig på ikke at udføre den tvangsmæssige adfærd.

Ved vores psykologpraksis på Frederiksberg, København, oplever vi et stort behov hos børn og unge med OCD for bedre at kunne forstå sine egne udfordringer i forbindelse med lidelsen. Desværre har der ikke eksisteret information skrevet direkte til børn og unge i Danmark. Derfor har vi lavet denne pjece, der frit kan downloades, med information til børn og unge med OCD. Print den gerne ud til dig og dine venner. Måske kan den også bruges til undervisning på din skole?

Hvis du som forælder læser dette, kunne du måske læse højt for dit barn og/eller andre, hvis det er svært for dem selv at læse det?

Her kan du downloade en pjece med information om OCD hos børn og unge:

Information til børn og unge med OCD (PDF)Læs mere om OCD hos børn og unge