OCD

OCD er en forkortelse for ”Obsessive Compulsive Disorder”, hvilket oversættes til Obsessiv Kompulsiv Lidelse, men er mere kendt som Tvangslidelse. OCD er karakteriseret ved uønskede og indtrængende tvangstanker (obsessioner) og/eller tvangshandlinger (kompulsioner).

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig yderst effektiv i reduceringen af tvangstanker og -handlinger. Behandlingseffekten opnås ved på den ene side at rette op på uhensigtsmæssige tanker og på den anden side at normalisere tvangspræget adfærd ved hjælp af adfærdsterapi.

Ønsker du en samtale med os om OCD? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Tvangstanker og tvangshandlinger

Tvangstanker er ideer, tankebilleder, indskydelser eller impulser, som dukker op i ens bevidsthed igen og igen og forårsager betydelig angst og/eller ubehag. De er yderst generende, hvorfor man gentagende forsøger at afvise dem – desværre ofte uden held. Tvangstanker erkendes som ens egne tanker, selvom de opleves som ufrivillige og ofte er i modstrid med ens følelser.

De mest almindelige tvangstanker involverer bekymringer vedrørende følgende:

Tvangstanker kan også opleves som billeder, impulser, eller en scene.

Tvangshandlinger og ritualer er adfærd, som gentages igen og igen. De er ikke i sig selv behagelige eller nyttige. Deres funktion er at forhindre en, objektivt set, usandsynlig begivenhed, som frygtes ellers at indtræffe, og som ofte indebærer risiko for skade udført af eller rettet mod personen selv.

Sædvanligvis erkender personen, at denne adfærd er meningsløs eller ineffektiv og gør forsøg på at modstå den. Angst er næsten altid til stede, og hvis personen prøver at modstå tvangshandlingerne, forværres angsten.

De mest almindelige tvangshandlinger er følgende:

  • At tjekke
  • Renlighed og/eller rengøring
  • Gentagelsesritualer
  • At tælle
  • Behov for at spørge/bekende
  • Orden, symmetri og præcision
  • Samle-/gemmetrang
  • Overdreven overtroisk adfærd
  • Mentale ritualer

Tvangshandlinger er ofte, men ikke altid, associeret med tvangstanker (f.eks. er håndvask ofte associeret med frygt for kontamination). Nogle mennesker oplever kun tvangstanker, men bruger distraktion, undgåelse eller mentale ritualer for at sænke angsten.

Personer med OCD erkender almindeligvis, at deres tanker og/eller handlinger ikke er hensigtsmæssige (f.eks. ved de godt, at deres hænder ikke er beskidte), men de føler sig stadig nødtvungne til at udføre handlingerne. Dette kan få dem til at føle sig pinligt berørte, og der bliver derfor ofte brugt meget energi på at skjule adfærden for familie, venner, og til og med læger.

Forekomst af OCD

Ca. 2 ud af 100 mennesker lider af OCD, eller, sagt på en anden måde,  ca. 2 % af den danske befolkning lider af OCD over en periode på 12 måneder.

Læs mere om OCD

Her kan du læse mere om de specifikke behandlingsmetoder samt formodede årsager til OCD.

OCD: Årsager og behandling

Relaterede emner