Intelligenstestning af børn og unge

Intelligens er et af de mest omfattende og mangefacetterede områder inden for neuropsykologien, hvorfor der findes mange forskellige måder at tilgå begrebet på. Grundlæggende omhandler de fleste af dem individets samlede evne til at handle målrettet, til at tænke rationelt, og til at håndtere sine omgivelser på en effektiv og hensigtsmæssig måde. Som sådan beskriver ”intelligens” ens evne til at tilpasse sig og lykkes inden for en given sociokulturel kontekst.

Inden for neuropsykologien er denne definition noget smallere, idet de tests, der anvendes, er forsøg på at skabe sociokulturelt relevante, standardiserede situationer, hvor evnen til intelligent adfærd kan måles pålideligt.

I neuropsykologien definerer man derfor ofte intelligens som den eller de varige psykologiske egenskaber, der forklarer konsistente, individuelle forskelle på tværs af neuropsykologiske tests. Denne definition indeholder antagelsen om en generel intelligensfaktor, den såkaldte g-faktor, som betyder, at der findes statistiske sammenhænge på tværs af præstationer i forskellige kognitive test, og at g-faktoren dermed kan siges at determinere individets præstation i enhver kognitiv test. I mange tilfælde suppleres g-faktoren med flere relaterede, specifikke faktorer, der reflekterer over forskellige kognitive evner. David Wechslers skalaer er de mest anerkendte og dominerende tests til vurdering af generel intelligens og kognitive evner hos børn, unge og voksne.

Ønsker du en intelligenstest, eller har du nogle spørgsmål omkring intelligenstests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.

Hvad kan intelligenstests bruges til?

En intelligenstest kan tjene forskellige formål og anvendes typisk som et led i uddannelsesmæssige sammenhænge eller som en del af en udredningsproces. En intelligenstest giver et overblik over barnets generelle kognitive forudsætninger samt de underliggende styrker og svagheder, både relativt til sine jævnaldrende og relativt til sine egne generelle forudsætninger.

På baggrund af resultaterne vil der dermed kunne identificeres mulige udviklingsområder, anbefales tilpasninger og kompensatoriske strategier, hvilket kan hjælpe barnet og dets netværk til at fremme en positiv udvikling. Samtidig kan en intelligenstest også være et adgangskrav til optagelse på skoler for højt begavede børn, f.eks. Atheneskolen, eller den benyttes i tvivlstilfælde, som f.eks. ved Mentiqa-skoler.

Forskellige intelligenstests til børn og unge

Der findes flere forskellige intelligenstests til børn, der hver især måler intelligens fra forskellige perspektiver. PJKP tilbyder følgende:

  • Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV): Anvendes til at vurdere børn og unges kognitive evner inden for fire områder i alderen 6-16 år.
  • WISC-V: Denne reviderede udgave af WISC anvendes til at vurdere de kognitive evner hos børn og unge i alderen 6-16 år på fem forskellige parametre.
  • Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-IV): Anvendes til vurdering af kognitive funktioner og problemløsningsstrategier hos børn i alderen 2-7 år.
  • Reynolds Intellectual Assessment Scales (RIAS): Anvendes til vurdering af verbal og nonverbal intelligens som f.eks. hukommelse til aldersgruppen 3-94 år.
  • Leiter International Performance Scale-3 (LEITER-3): Anvendes til vurdering af kognitive funktioner inden for nonverbal intelligens til personer op til 20 år.
  • Raven’s Progressive Matrices (RPM): En serie af nonverbale intelligenstests til vurdering af generel intelligens inden for aldersgruppen 8-65 år.