Hvad er klaustrofobi?

Klaustrofobi vil sige angst for at være fanget eller for ikke at kunne komme ud. Den udmønter sig for eksempel i frygt for lukkede rum eller for at være fastspændt. Nogle personer med klaustrofobi oplever panikanfald i eksempelvis elevatorer, i teatre eller ved offentlig transport. Med tiden kan ubehandlet klaustrofobi udvikle sig til også at omfatte situationer, hvor mange mennesker samles på relativt lidt plads, ved for eksempel koncerter. Hyppige fysiske symptomer kan være hjertebanken, besværet vejrtrækning, hyperventilering, sved og rysten. Personer med klaustrofobi oplever ofte også en frygt for at blive skøre som følge af angsten. De kan frygte at angsten og ubehaget bliver uudholdeligt og vil drive dem til vanvid.

Panikanfald som følge af klaustrofobi kan eskalere, hvis det ikke er muligt at ændre på den givne situation. Det kan både skyldes, at personen har en følelse af ikke at kunne undslippe den klaustrofobiske situation, men også at personen ikke kan undgå et panikanfald blandt andre mennesker. Panikanfald kan således også gå forud for og aktivere klaustrofobi, fordi man kan frygte at få et panikanfald.

Lidelsen kan medføre en undgåelsesadfærd, hvor lukkede rum, såvel som situationer med mange mennesker undgås, på grund af frygten for ikke at kunne komme væk. Dette kan besværliggøre almindelig livsførelse og lidelsen kan derfor være svært hæmmende. Denne adfærd kan ydermere forstærke fobien, fordi personen aldrig oplever at komme godt igennem en frygtet situation.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om klaustrofobi?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Årsager til klaustrofobi

Klaustrofobi antages at være en delvist medfødt lidelse, idet der en øget forekomst af angstlidelsen blandt slægtninge til personer som udvikler klaustrofobi. Denne genetiske prædisposition kan forstærkes ved oplevelsen af en traumatisk hændelse, eller ved den akkumulerede effekt af mange forskellige indre og ydre faktorer. Personer med lidelsen debuterer ofte i barndommen eller i det tidlige voksenliv. Fobien kan forværres, hvis man oplever at blive påtvunget klaustrofobiske situationer eller hvis der opstår klaustrofobiske situationer, som er svære at komme ud af.

Forekomst af klaustrofobi

Lidelsen tilhører kategorien ”Specifikke fobier”. Undersøgelser viser, at ca. 12-20 % af befolkningen lider af en specifik fobi. Flere kvinder end mænd har fobiske angstlidelser. Størstedelen af personer med klaustrofobi oplever angsten første gang i teenageårene.

Behandling af klaustrofobi

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig at være effektivt mod klaustrofobi. Behandlingen fokuserer blandt andet på klientens forestillinger omkring selve den fobiske situation og klientens adfærd før, under, og efter den fobiske situation. Gennem dette fokus kan man lære at registrere og sidenhen ændre uhensigtsmæssige tanker og reaktionsmåder, som opretholder fobien og som kan forstærke angsten i de situationer, som personen frygter. Et andet vigtigt læringspunkt er gradvist at træne at udsætte sig selv for de situationer, som medfører frygt eller katastrofetanker.

På den måde kan personen øve sig i at anvende hensigtsmæssige strategier i angstprovokerende situationer, svække den fysiologiske hypersensitivitet for situationerne samt indsamle erfaringer, der styrker overbevisningen om alternative, hjælpsomme tanker.

Hvis du er interesseret i et afgrænset behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her.