Tourettes syndrom og andre ticslidelser

Ticslidelser er et spektrum af ticsprægede tilstande, som spænder fra forbigående tics over kroniske tics og til Tourettes syndrom. Sidstnævnte er karakteriseret ved tilstedeværelsen af multiple vokale og motoriske tics. Tics kan beskrives som reaktioner på en indre trang eller ‘kløen’ og kan være både objektive (synlige for omgivelserne i form af vokale lyde eller motoriske bevægelser) og subjektive (foregå i tankerne). 80% af tics hos børn aftager inden 20-års alderen. Inden for kognitiv adfærdsterapi anvendes specialiserede teknikker som Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT) og Habit Reversal Training (HRT) i reduceringen af tics. Det er disse evidensbaserede metoder vi anvender ved vores klinikker i Helsingør, i Aarhus og på Frederiksberg, når vi behandler problemstillinger i forbindelse med Tourettes og andre ticslidelser.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om Tourettes syndrom og andre ticslidelser? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er Tourettes syndrom og ticslidelser?

Man taler om et spektrum af ticlidelser, der spænder fra forbigående tics over kroniske tics og til Tourettes Syndrom – en diagnose, der stilles, når en person har mere en ét motorisk tic og mindst ét vokalt tic, der alle har været til stede i mere end et år. Tourettes syndrom er opkaldt efter den franske læge Gilles de la Tourettes, der beskrev syndromet i 1885, mens tics allerede blev beskrevet tilbage i 1489. Nogle tics er synlige, f.eks. snøften, hosten, råben, trækken med skuldrene, grimasser eller kast med hovedet (objektive tics), mens andre også kan lide af mentale tics, f.eks. i form af tvangstanker eller en kløende trang til at udføre tics (subjektive tics).

Nogle har tics, der f.eks. er begrænset til ansigt og øjne, mens andre oplever, at flere områder af kroppen er berørte. Gamle tics kan blive erstattet af nye, eller nye kan fremkomme sideløbende med de eksisterende tics. Stress, store forandringer eller følelsesmæssige op- og nedture kan ofte medføre en forværring af tics og øvrige symptomer.

Læs mere om Tourettes syndromLæs mere om tics

Findes der en særlig ’tics-personlighed’?

Mange mennesker med tics og deres nærmeste oplever, at tics ledsages af nogle særlige personlighedstræk. Fænomenet er beskrevet af mange eksperter i tics, men er ikke undersøgt nærmere forskningsmæssigt. Selvfølgelig er mennesker med tics lige så forskellige som alle andre, men der er nogle bestemte personligheds- og adfærdsmønstre, der optræder hos en stor del af mennesker med tics. Her kan eksempelvis være tale om et stærkere tanke- og følelsesliv. Nogle er meget tænksomme og følsomme personer, som let kan blive overbelastede eller stressede og ofte kan have et stort kontrolbehov. Andre er meget udadvendte, intense, kreative, og kan være følelsesmæssigt ekspressive på godt og ondt, hvilket kan beskrives som ’hudløst ærlige’.

En mulig årsag til disse fællesnævnere kan være, at der ved ticslidelser som nævnt slipper flere impulser igennem ’filteret’ end hos andre mennesker. Det kan være mange forskellige impulser; herunder bevægelsesimpulser, men også kognitive impulser og emotionelle impulser. Det betyder, at mange mennesker med ticslidelser kan opleve, at der ’popper’ tanker og følelser op på samme måde som ved objektive tics, hvorved tanker og følelser bliver mere umiddelbart tilgængelige for personen.

At tics ‘popper op’ på denne måde kan også medføre andre adfærdssymptomer. Her kan der være tale om impulsiv adfærd, ’kort lunte’, pludselige vredesudbrud, at være ’hurtig på aftrækkeren’, fare op over ingenting eller at have ivrig diskussionstrang. Der er dog meget sjældent tale om egentlig voldelig adfærd. Også en tendens til at nynne eller andre lignende aktiviteter er typiske og misfortolkes af omgivelserne ofte til at skyldes personens gode humør. Ofte kan denne type adfærd dog være en strategi til at distrahere sig selv fra tankemylderet. Mange med ticslidelser udviser ligeledes en særlig stivhed og ufleksibilitet i forhold til nye udfordringer og forandringer. Til sidst skal det påpeges, at trods visse ligheder, der kan skyldes et indre følelsesliv præget af de samme oplevelser, er personer med ticslidelser præcis lige så forskellige som alle andre!

Oplever du eller dit barn generende tics? Kontakt os for booking af en samtale med en af vores dygtige psykologer. Vi tilbyder aftaler med kort venteliste ved vores praksisser i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg.