Børnepsykolog

En børnepsykolog beskæftiger sig med terapi og undersøgelse af børn og unge. Den mest effektive behandling afhænger i høj grad af barnets eller den unges udviklingstrin, hvorfor en børnepsykolog specialiserer sig i at vurdere og tilrettelægge psykologiske forløb med inddragelse af sådanne faktorer. Ligeledes har børnepsykologer særligt kendskab til problematikker, der typisk forekommer hos børn og unge. Hvis du og dit barn har brug for støtte eller behandling, tilbyder vi forløb hos dygtige psykologer i vores praksis på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus. Læs mere om, hvad en børnepsykolog er, og hvad man kan forvente af et forløb hos en børnepsykolog. 

Ønsker du en samtale med en af vores børnepsykologer på Frederiksberg, i Helsingør eller Aarhus?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er en børnepsykolog?

En børnepsykolog er en psykolog, som særligt beskæftiger sig med børn og unge op til en alder af 18 år. For at blive børnepsykolog skal man være uddannet psykolog. Psykolog er en beskyttet titel, og man har kun lov til at kalde sig psykolog eller børnepsykolog, såfremt man har gennemført en universitetsuddannelse i psykologi på kandidatniveau.  

Børnepsykologer arbejder specifikt med børn og unge og specialiserer sig i at behandle psykiske lidelser og problematikker hos disse. Mange lidelser, som ses hos voksne, kan også forekomme hos børn, men der er særlige problematikker, som almindeligvis kun forekommer hos børn og unge, hvorfor børnepsykologen skal have ekstra kendskab til disseSamtidig er de diagnostiske kriterier for psykiske lidelser ofte de samme for børn som for voksne, men hvordan lidelserne kommer til udtryk, kan i høj grad være afhængig af barnets alder og udviklingsniveau. Et godt eksempel er OCD, hvor voksne oftest har god indsigt i lidelsen og har rimelig klart formulerede antagelser omkring, hvad de frygter, kan ske, hvis de ikke udfører en specifik tvangshandling. Børn har sjældent den samme grad af indsigt, og antagelserne begrænser sig ofte til frygten for det påfølgende ubehag, hvis tvangshandlingen ikke udføres. 

Samtidig adskiller behandling af børn og unge sig markant fra behandlingen af voksne. Hos børn og unge er det nødvendigt at tilpasse terapien til barnets eller den unges specifikke udviklingstrin, og teknikker i behandlingen samt behandlingsmål bestemmes i høj grad baseret på barnets alder. Eksempelvis fokuseres der hos yngre børn, som endnu ikke er i stand til at selvreflektere på et højere niveau, i mindre grad på individuel samtaleterapi og mere på familieterapi og forældretræning. For unge giver det i højere grad mening at mødes uden forældrene til individuelle psykoterapeutiske samtalerog forældrene inddrages primært i behandlingens indledende faser. 

Læs mere om børn og ungeLæs mere om psykologerMød vores psykologer

Hvad indebærer behandling hos en børnepsykolog? 

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen har vi en række dygtige børnepsykologer, der er beliggende på Frederiksberg, i Helsingør og i Aarhus. Behandling af børn og unge indledes som standard med en visiterende forældresamtale, hvor en eller begge forældre kommer til samtale uden barnet/den unge. Det er vores erfaring, at børnepsykologen bedst muligt kan udfolde og forstå barnets eller den unges problematik samt tilrettelægge det bedst mulige forløb, når der afholdes en indledende forældresamtale. For yngre børn vil forældrene desuden i høj grad inddrages i hele behandlingsforløbet. 

I et forløb med en børnepsykolog afholdes der samtaler mellem psykologen og enten forældrene alene, forældrene og barnet sammen, eller barnet/den unge alene.

De fleste forløb vil faktisk bestå af en kombination af samtlige af disse muligheder, men hvad der får det største fokus er afhængig af barnets alder og udviklingsniveau, problemstillingen, familiens og barnets konkrete ønsker og behov, og psykologens vurdering af de vedligeholdende faktorer og mekanisme og hvordan man bedst kan intervenere over for disse. Samtalerne afholdes oftest i et aftalt interval til at starte med, oftest 1. gang per ugeDet totale antal konsultationer er i høj grad afhængig af problematikken og hvor hurtigt de aftalte behandlingsmål opnås, men de fleste forløb har en varighed på 8-12 samtaler.

Læs mere om kognitiv adfærdsterapiLæs mere om psykoterapi generelt