Test for PTSD hos voksne 

Scroll til bunden af siden for at tage testen

Test for PTSD

Her kan du tage vores gratis online test til screening for PTSD. Testen er baseret på testværktøjet PCL-C, som er udviklet i USA til at identificere mulig tilstedeværelse af PTSD hos den almene befolkning.

For at kunne leve op til de officielle ICD-10 kriterier for diagnosen posttraumatisk stresslidelse skal man have har været udsat for et traume. Diagnostisk er der flere kriterier for, hvad der kvalificerer til at udgøre et traume eller en traumatisk hændelse. Disse er, at man skal have været udsat for en ubehagelig hændelse eller situation af kort eller lang varighed, som skal have været ekseptionelt truende eller katastrofepræget, og som sandsynligvis ville forårsage gennemgribende ubehag hos næsten alle. Vi har allerede i flere år vidst, at disse traumekriterier er vilkårlige og ikke passer med den forskningsbaserede viden omkring årsager til posttraumatiske symptomer, hvilket også i langt større grad genspejles i den kommende ICD-11.

Aktuelt kan man dog altså ikke møde diagnosekriterierne for PTSD uden også at møde kriterierne for oplevelsen af et traume. Testen kan alligevel være relevant, idet den giver et mål på, hvordan en eller flere stressfulde livshændelser har påvirket dig. Denne påvirkning kan sagten være ligeså stor, som hvis man har oplevet en enkeltstående begivenhed, der lever op til ICD-10 kriterier for et traume.

PTSD-testen er vejledende og kan ikke erstatte en klinisk undersøgelse og diagnostisk vurdering hos en psykolog eller psykiater. Den bør altså udelukkende bruges som reference, hvis du har mistanke om PTSD og er interesseret i en vejledende vurdering af mulig tilstedeværelse af lidelsen, eller som et mål på efterreaktioner efter en særlig stressfuld hændelse. For eksempel kan du bruge den til at måle dine fremgang over tid eller under behandling. Vi beder dig på intet tidspunkt angive personlige oplysninger, og testen er komplet gratis og anonym.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen på Frederiksberg og i Helsingør tilbyder vi evidensbaseret og effektiv behandling af posttraumatisk stress med traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-KAT) tilpasset dig og dine ønsker og behov.

Læs mere om PTSD

Instruktioner

Du kan tage vores online PTSD-test nederst på denne side. Der er i alt 17 spørgsmål. Hvert spørgsmål relaterer sig til klager og problemer, som for nogle mennesker opstår i forbindelse med belastende eller stressfulde livsbegivenheder. Din besvarelse består i at indikere, i hvor høj grad den pågældende problematik har plaget dig i den seneste måned. Du skal altså læse udsagnet og besvare baseret på, hvordan du har haft det de sidste 30 dage. Når du har valgt en svarmulighed, føres du automatisk videre til næste spørgsmål, og når du har besvaret alle spørgsmål, navigeres du til en svarside, hvor du kan aflæse dit resultat og læse, hvad dette betyder. Du kan altid bruge pilen til at vende tilbage til forrige spørgsmål. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal svare, er det som tommelfingerregel bedst at gå med sin første indskydelse eller mavefornemmelse.

Resultatet angives som en score på en skala fra 17 til 85, og de mulige resultatkategorier er ”ingen eller mild mistanke om PTSD” og ”mulig mistanke om PTSD”. Hvis du vil, kan du fra resultatsiden printe eller gemme din besvarelse og score og medbringe denne til konsultation hos din egen læge eller psykolog.

I hvor høj grad har du, i løbet af de seneste 30 dage, været plaget af…

Klik på dit svar for at fortsætte til næste spørgsmål.