Hvad er trikotillomani og dermatillomani (skin picking)?

Ufrivillige og tvangsprægede handlinger er karakteristiske for disse lidelser. Det er yderst vanskeligt for den ramte at stoppe eller kontrollere denne adfærd.

Trikotillomani

Ordet stammer fra græsk, og kan opdeles på følgende måde: Tricho (hår) – Tillo (at hive) – mani (intens begejstring). Trikotillomani betegner således adfærden at rive eller pille hår ud.

Hårudrivning kan forekomme et eller flere steder på kroppen, hvor der er hårvækst. Områder som hovedet, øjenbryn, øjenvipper og kønsbehåringen benyttes ofte. Håret udvælges efter individuelle kriterier – hår som føles anderledes eller på sin vis opleves som ”forkerte” (med anden tekstur, længde og/eller farve).

Særligt hos unge og voksne forsøges hårudrivningen og de omkringværende ritualer at blive holdt skjult for andre mennesker, idet hårudrivningen kan forbindes med skamfølelser. Samtidig beretter personer, der lider af trikotillomani, ofte om, at hårudrivningen forbindes med nydelse, ro og lettelse. Trangen til disse fornemmelser kan blive stærke.

Forekomst af trikotillomani

Ifølge undersøgelser anslås det, at 1-3 % af befolkningen opfylder diagnosekriterierne.

Diagnosesystemet kategoriserer trikotillomani under vane- og impulshandlinger. Disse karakteriseres ved ”gentagne handlinger, der er uden fornuftsmæssig begrundelse og kontrol, og som almindeligvis er til skade for vedkommende selv”. Lidelsen “karakteriseres ved betydeligt hårtab på grund af vanskelighed ved at modstå tilbagevendende tilskyndelser til at plukke hår af. Hårplukningen er sædvanligvis forudgået af stigende spændingsfølelse og ledsages af en følelse af lettelse og tilfredsstillelse”.

Hvordan kan vi forstå og behandle trikotillomani?

Vi ved ikke med sikkerhed hvordan vi skal forstå trikotillomani, men en del fremtrædende teorier og erfaringer peger henimod, at hårudrivning kan ses som en måde for personen at regulere sig selv på.

Intense mængder af følelser – såsom vrede, sorg eller glæde – kan overstimulere nervesystemets indre stressniveauer, og føre til at der kan være brug for hårudrivning, som strategi for at regulere sig selv følelsesmæssigt. På samme måde kan understimulering finde sted i form af inaktivitet eller kedsomhed. Trangen til at rive eller pille hår ud kan også forekomme i situationer, hvor der kan være brug for at undvige negative følelser, tanker og fornemmelser.

Naturligvis kan der være et stort behov for at lære disse mekanismer at kende, forsøge at forstå dem og give dem mening – ikke mindst at finde andre strategier for at kunne regulere sig selv på en mere omsorgsfuld måde.

Således bruger vi blandt andet adfærdsregulerende teknikker for at reducere hårudrivningen. Det kan være vigtigt at opleve, at vanen/hårudrivningen vedligeholder sig selv kraftigere, for hver gang den udføres. Derfor arbejder vi med at distrahere opmærksomheden væk fra de mønstre, som holder vanen i live. At få erfaringer med at forsøge at gøre noget andet er vigtigt, og øves såvel i sessionerne som med tilpas svære hjemmeopgaver.

Trangen til hårudrivning kan føles intens og altopslugende. Vi arbejder med at identificere den stigende trang og sidenhen gradvist fjerne de faktorer, der har indflydelse på hårudrivningen.

For at berolige det belastede nervesystem og samle fokus arbejder vi desuden med afspændingsøvelser igen både i sessionerne og som hjemmearbejde.

Det kan være relevant og give mening at se nærmere på mulige bagvedliggende psykologiske mekanismer til hårudrivningen og få et større indblik i udløsende faktorer for trikotillomaniens optræden. Generelt er trikotillomani en kompliceret diagnose, og der er oftest mange aspekter indblandede i både udløsende og vedligeholdende faktorer.

Endvidere kan vi henvise til foreningen Trik Norden, og deres hjemmeside. De er i øvrigt bekendte med, at vi har erfaring med at behandle børn, unge såvel som voksne. Vi har gode behandlingsresultater.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om trikotillomani og dermatillomani? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Dermatillomani (skin picking)

Betegnes som en tilsvarende type adfærd. Forskning peger på, at mange af de samme mekanismer står bag trikotillomani og dermatillomani.

Mennesker der lider af dermatillomani oplever en ufrivillig trang til at “pille” i hudens overfalde. Ofte kan det dreje sig om hovedbund, ansigtet, mave, bryst, læber, skuldre, ben – derpå også negle, tånegle og neglebånd.

Konsekvenserne kan ofte være grader af social isolation, skamfuldhed og tildækning af kroppen i form af ekstra tøj eller makeup.