Trikotillomani og dermatillomani

Trikotillomani og dermatillomani betegner henholdsvis tvangspræget pillen i hår og hud. Mens man ved trikotillomani ser hårudtrækning og ved dermatillomani ser såkaldt skinpicking, er begge lidelser karakteriseret ved tvangsprægede handlinger og formodes at tjene det formål at skabe en psykisk afspænding. Ved psykologerne Johansen og Kristoffersen tilbyder vi evidensbaseret og effektiv behandling af trikotillomani og dermatillomani, og specialiseret psykologhjælp ved vores prakisser på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om trikotillomani eller dermatillomani? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Trikotillomani (hårudtrækning)

Ordet trikotillomani stammer fra græsk og kan opdeles på følgende måde: Tricho (hår) – Tillo (at hive) – mani (overaktiv adfærd). Trikotillomani betegner således adfærden at rive eller pille hår ud.

Hårudrivning kan forekomme et eller flere steder på kroppen, hvor der er hårvækst. Typisk gælder det hovedet, øjenbryn, øjenvipper eller kønsbehåring. Håret udvælges i mange tilfælde efter individuelle kriterier – hår som føles anderledes eller på sin vis opleves som ”forkerte” (med anden tekstur, længde og/eller farve).

Særligt unge og voksne forsøger at skjule hårudrivningen og de omkringværende ritualer for deres omgivelser, idet hårudrivningen kan forbindes med skamfølelser. Samtidig beretter personer, der lider af trikotillomani, ofte om, at hårudrivningen forbindes med nydelse, ro og lettelse. Trangen til disse fornemmelser kan blive stærke, jo længere tendensen har stået på, og kan være tvangspræget tangerende til OCD.

Test dig selv for OCD (18+ år)Test dig selv for OCD (6-17 år)

Dermatillomani (skin picking)

Dermatillomani betegnes som en tilsvarende type adfærd. Forskning peger på, at mange af de samme mekanismer står bag trikotillomani og dermatillomani.

Mennesker, der lider af dermatillomani, oplever en intens trang til at “pille” i hudens overfalde. Ofte kan det dreje sig om hovedbund, ansigt, mave, bryst, læber, skuldre, ben – herunder også negle, tånegle og neglebånd.

Konsekvensen af den såkaldte ‘skinpicking’ kan være skam og tildækning af kroppen i form af ekstra tøj eller makeup, og i værste fald kan lidelsen føre til social isolation. I nogle tilfælde kan pilleriet forsage infektioner og andre hudlæsioner.

Forekomst af hårudtrækning

Undersøgelser viser, at 1-3 % af befolkningen opfylder diagnosekriterierne for trikotillomani.

Diagnosesystemet kategoriserer lidelserne under vane- og impulshandlinger. Disse karakteriseres ved ”gentagne handlinger, der er uden fornuftsmæssig begrundelse og kontrol, og som almindeligvis er til skade for vedkommende selv”. Trikotillomani “karakteriseres ved betydeligt hårtab på grund af vanskelighed ved at modstå tilbagevendende tilskyndelser til at plukke hår af. Hårplukningen er sædvanligvis forudgået af stigende spændingsfølelse og ledsages af en følelse af lettelse og tilfredsstillelse”.

Årsagen til hårudtrækning og skin picking

Vi ved ikke med sikkerhed, hvordan vi skal forstå trikotillomani og dermatillomani, men en del fremtrædende teorier og erfaringer peger henimod, at hårudrivning og hudpillen kan ses som en måde for personen at regulere sig selv på.

Intense følelser – såsom vrede, sorg eller glæde – kan overstimulere nervesystemets indre stressniveauer, og føre til at der kan være brug for hårudrivning, som strategi for at regulere sig selv følelsesmæssigt. På samme måde kan understimulering finde sted i form af inaktivitet eller kedsomhed. Trangen til at rive eller pille hår ud kan også forekomme i situationer, hvor der kan være brug for at undvige negative følelser, tanker og fornemmelser.

Naturligvis kan der være et stort behov for at lære disse mekanismer at kende, forsøge at forstå dem og give dem mening – ikke mindst at finde andre strategier for at kunne regulere sig selv på en mere omsorgsfuld måde.

Således bruger vi blandt andet adfærdsregulerende teknikker for at reducere hårudrivningen. Det kan være vigtigt at opleve, at vanen/hårudrivningen vedligeholder sig selv kraftigere, for hver gang den udføres. Derfor arbejder vi med at distrahere opmærksomheden væk fra de mønstre, som holder vanen i live. At få erfaringer med at forsøge at gøre noget andet er vigtigt, og øves såvel i sessionerne som med tilpas svære hjemmeopgaver.

Trangen til hårudrivning kan føles intens og altopslugende. Vi arbejder med at identificere den stigende trang og sidenhen gradvist fjerne de faktorer, der har indflydelse på hårudrivningen.

For at berolige det belastede nervesystem og samle fokus arbejder vi desuden med afspændingsøvelser igen både i sessionerne og som hjemmearbejde.

Det kan være relevant og give mening at se nærmere på mulige bagvedliggende psykologiske mekanismer til hårudrivningen og få et større indblik i udløsende faktorer for trikotillomaniens optræden. Generelt er trikotillomani en kompliceret diagnose, og der er oftest mange aspekter indblandede i både udløsende og vedligeholdende faktorer.

Endvidere kan vi henvise til foreningen Trik Norden, og deres hjemmeside. De er i øvrigt bekendte med, at vi har erfaring med at behandle børn, unge såvel som voksne. Vi har gode behandlingsresultater og udbyder behandlingen ved vores prakis på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus.