Psykologiske tests

En psykologisk test er et værktøj til at måle på psykologiske forhold relateret til bestemte spørgsmål eller problemstillinger. Psykologiske tests anvendes blandt andet i klinisk vurdering og diagnosticering samt til udelukkelse af bestemte problemstillinger og tilrettelæggelse af behandling. Psykologisk testning kan dog også anvendes i mere almene sammenhænge til undersøgelse af forhold såsom personlighed eller intelligens med henblik på at vurdere styrker og svagheder hos den enkelte. Psykologerne Johansen og Kristoffersen udbyder en lang række psykologiske tests, der både kan tages ved vores klinik i Helsingør, Frederiksberg og Aarhus.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.

Hvad er psykologiske tests

Begrebet psykologiske tests er en fællesbetegnelse for værktøj til direkte måling af adfærd eller spørgsmål om adfærd af interesse i forhold til en given problemstilling. Førstnævnte indebærer, at klienten udfører en handling under observation af psykologen, mens sidstnævnte betyder, at relevante spørgsmål besvares af klienten selv eller pårørende/omsorgspersoner. Både evnetests, neuropsykologiske tests, diagnostiske værktøjer, standardiserede observationer og symptomkortlægningsskemaer indgår i termen “tests” og benyttes regelmæssigt af os. Testene bruges ikke bare til at understøtte den kliniske vurdering af symptomer, diagnoser og behandlingseffekt, men også til at udelukke andre problemstillinger, der kan have betydning for hvilken type behandling, vi vil anbefale, og for hvordan denne behandling skal udføres.

Baggrunden for de forskellige tests, der benyttes i de enkelte terapiforløb, fremlægger vi for klienten, og ingen tests udføres uden klientens informerede samtykke. Resultaterne er fortrolige, og holdes mellem klient og psykolog – med mindre andet er aftalt.

Evnetests, kendt som intelligenstests i folkemunde, benyttes ofte i forbindelse med undersøgelser for neuropsykiatriske lidelser, blandt andet autisme og ADHD. Dette gøres, fordi vi i nogle tilfælde kan finde evneprofiler, der styrker en diagnostisk hypotese, og fordi vi vil udelukke specifikke og generelle evnemæssige problemer som årsag til adfærdssymptomerne. Evnetests kan også være gode værktøjer, hvis man ønsker at blive klogere på sine egne styrker og svagheder i forhold til indlæring, informationsprocessering, hukommelse, visuo-spatiale færdigheder og problemløsningsevne. Alle disse aspekter kan fortælle noget om, hvordan læringssituationer, arbejdssituationer, samt valg af uddannelse og erhverv bedst kan tilpasses klientens evnemæssige forudsætninger.

Psykologiske tests er for det meste ikke særlig værdifulde i sig selv, og det kræver en god psykolog at integrere resultaterne i en mere sammenhængende forståelse af den enkeltes situation og psykologi, således at der kan udarbejdes konkrete anbefalinger og handleplaner.

Herunder følger en liste over nogle af vore mest benyttede tests. Du kan læse mere om dem hver især ved at klikke på linket. Vi tilbyder psykologisk testning ved vores praksisser i Helsingør, Frederiksberg og Aarhus.

Neuropsykologiske tests

Diagnostiske tests og symptomkortlægningsskemaer

Eksekutiv funktion og opmærksomhed

Hukommelse

Personlighed

Depression

Angst

  • BAI
  • BYI
  • SPRS

Autismespektrumforstyrrelser

ADHD

OCD

  • CY-BOCS
  • Y-BOCS