Emetofobi – angst for opkast

Emetofobi betyder angst for opkast og kan karakteriseres som en specifik fobi. Undgåelsesadfærd hos personer med emetofobi kan i mange tilfælde være ekstremt begrænsende for livsførelsen, idet undgåelse af smitte med opkastrelaterede sygdomme såsom influenza kræver total isolation. En hollandsk undersøgelse viste, at næsten 9 % rammes af en eller anden form for emetofobi, som ellers er en relativt ukendt fobi og ofte fejldiagnosticeres. Kognitiv adfærdsterapi har vist sig yderst effektiv i behandlingen af specifikke fobier, og hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen på Frederiksberg specialiserer vi os i netop denne behandlingsform; endog med skræddersyede forløb til netop fobier. Du kan læse mere om symptomer, årsagsforklaringer og behandling ved emetofobi herunder.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om emetofobi? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er emetofobi?

Emetofobi er en irrationel angst for opkast. Fobien findes i mange variationer og kan eksempelvis omfatte angst for kvalme, angst for at tale om opkast og/eller angst for at se eller høre opkast. Blot det at høre nogen nævne opkast kan for mange medføre stor angst.

Personer med emetofobi undgår ofte sociale aktiviteter og sammenhænge, hvor de kan tænkes at komme i konfrontation med situationer relateret til deres fobi. De kan eksempelvis være bange for at opholde sig i store menneskemængder såsom i teatret, biografen eller til sportsarrangementer. Ligeledes er der tendens til undgåelse af sociale begivenheder, hvor der er risiko for berusede mennesker, idet der her er en øget risiko for at blive eksponeret for opkast. Emetofobi er desuden oftest relateret til en angst for at blive smittet med opkast-relaterede sygdomme såsom influenza, hvilket yderligere kan medføre, at personen med emetofobi isolerer sig selv for dermed at undgå al smittefare. I alvorlige tilfælde fører fobien til næsten total isolation.

Andre kendetegn:

  • Mange emetofobikere undgår offentlige transportmidler, idet de er bange for at komme til at kaste op offentligt, men også da de er bange for at få eller se andre blive køresyge.
  • Emetofobikere har ofte en meget høj køkkenhygiejne med særlige forholdsregler i forbindelse med fødevarer. Disse forholdsregler medfører, at mange emetofobikere kan have svært ved at spise på restaurant. På grund af varsomheden med mad bliver nogle fejldiagnosticeret som havende en spiseforstyrrelse.
  • Mange emetofobikere har svært ved at tage medicin, hvis kvalme fremgår som bivirkning på indlægssedlen.
  • Mange har svært ved at gå til lægen, idet andre patienter kan smitte.
  • Nogle emetofobiske kvinder forsøger at undgå graviditet på grund af frygt for bl.a. morgenkvalme. Da børn har tendens til opkastrelaterede sygdomme i højere grad end voksne, kan dette også afholde emetofobikere fra at få børn.
  • Emetofobikere har svært ved at skelne mellem forskellige fornemmelser, der opstår i maven. Sensationer som sult, overmæthed, ømme muskler m.m. vil oftest blive misfortolket som symptomer på maveinfluenza og dermed forbundet med opkast.

Årsager til emetofobi

Emetofobi er blandt de mere ukendte fobier, og der findes meget få studier om fobien. Derfor er det også svært at angive specifikke årsager til udviklingen af emetofobi. Man mener dog, at årsagen sommetider kan være en speciel traumatisk oplevelse med opkast. Det er dog ikke altid, at personen kan huske hændelsen, som ofte optræder i barndommen. Langt de fleste emetofobikere rapporterer, at de ikke kender årsagen til, hvorfor og hvordan de har udviklet fobien.

Forekomst af emetofobi

Grundet manglende forskning på området er der ikke meget viden om forekomsten af emetofobi. En hollandsk undersøgelse viser, at prævalensen i den hollandske stikprøve var 8,8 %. I denne undersøgelse var fire gange så mange kvinder end mænd ramt af emetofobi. I forhold til specifikke fobier generelt viser forskning, at mellem 12 og 20 % af alle personer i Danmark rammes af en specifik fobi i løbet af deres liv.

Behandling af emetofobi

Der er bred enighed om, at den bedste behandling af emetofobi er kognitiv adfærdsterapi. Forskning har vist, at 90-95 % af personer med en specifik fobi, der modtager kognitiv adfærdsterapi, får det væsentligt bedre som følge af behandlingen.

Hvis du er interesseret i et afgrænset behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her.