Hvad er emetofobi?

Emetofobi er en irrationel angst for opkast. Fobien omfatter mange variationer af angsten. Dette kan fx være angst for kvalme, angst når der tales om opkast og/eller angst for at se eller høre opkast. At nogen taler om opkast kan også medføre stor angst.

Personer med emetofobi undgår ofte sociale aktiviteter og sammenhænge. De er tit bange for at være til stede med mange mennesker såsom i teatret, biografen og til sportsarrangementer. Ligeledes undgår de sociale begivenheder, hvor andre kan være berusede, idet der her er en øget risiko for at blive eksponeret for opkast. Emetofobi er desuden oftest relateret til angst for at blive smittet med opkast-relaterede sygdomme fx influenza, hvilket yderligere kan medføre, at personen med emetofobi isolerer sig selv for dermed at undgå al smittefare. I alvorlige tilfælde fører fobien til næsten total isolation.

Andre kendetegn:

  • Mange emetofobikere undgår offentlige transportmidler, idet de er bange for at komme til at kaste op offentligt, men også da de er bange for at få eller se andre have transportsyge.
  • Emetofobikere har ofte en meget høj køkkenhygiejne med særlige forholdsregler om fødevarer. Disse forholdsregler medfører, at mange emetofobikere kan have svært ved at spise på restaurant. På grund af varsomheden med mad bliver nogle fejldiagnosticeret som havende en spiseforstyrrelse.
  • Mange emetofobikere har svært ved at tage medicin, hvis kvalme fremgår som bivirkning på indlægssedlen.
  • Mange har svært ved at gå til lægen, idet andre patienter kan smitte.
  • Nogle emetofobiske kvinder forsøger at undgå graviditet på grund af frygt for bl.a. morgenkvalme. Da flere børn end voksne oftere bliver syge, kan dette også afholde emetofobikere fra at få børn.
  • Emetofobikere har svært ved at skelne mellem forskellige følelser, der opstår i maven. Følelser som sult, overmæthed, ømme muskler m.m. vil oftest blive misfortolket som symptomer på maveinfluenza og dermed forbundet med opkast.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om emetofobi? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Årsager til emetofobi

Emetofobi er blandt de mere ukendte fobier, og der findes meget få studier om fobien. Derfor er det også svært at angive specifikke årsager til udviklingen af emetofobi. Man mener dog, at årsagen kan være en speciel traumatisk oplevelse med opkast, som emetofobikeren oplevede som barn. Det er dog ikke altid, at personen kan huske hændelsen. Langt de fleste emetofobikere rapporterer dog også, at de ikke kender årsagen til, hvorfor og hvordan de har udviklet fobien.

Forekomst af emetofobi

Grundet manglende forskning om emetofobi er der ikke meget viden om forekomsten af emetofobi. En hollandsk undersøgelse viser, at prævalensen i det hollandske sample var 8,8 %. I dette sample var fire gange så mange kvinder end mænd ramt af emetofobi. I forhold til specifikke fobier generelt viser forskning, at mellem 12 og 20 % af alle personer i Danmark rammes af en specifik fobi i løbet af deres liv.

Behandling af emetofobi

Der er bred enighed om, at den bedste behandling af emetofobi er kognitiv adfærdsterapi. Forskning har vist, at 90-95 % af personer med en specifik fobi, der modtager kognitiv adfærdsterapi, får det væsentligt bedre som følge af behandlingen.

Hvis du er interesseret i et afgrænset behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her.