ADOS-2

Autism Diagnostic Observation Schedule 2nd ed. (ADOS-2) er den nye og opdaterede version af ADOS. På samme måde som ADOS, består ADOS-2 af en standardiseret, semistruktureret observation af social interaktion, kommunikation og leg til undersøgelse af børn, unge og voksne, som mistænkes at kunne have en autismespektrumforstyrrelse (ASF). ADOS-2 kan bruges til børn helt ned til 12 måneders alder samt til unge og voksne, idet forskellige moduler kan udvælges og tilpasses testpersonens udviklingsniveau.

ADOS-2 har 5 forskellige moduler, der alle er af 40-60 minutters varighed. Modulerne vælges på baggrund af testpersonens alder og sproglige niveau. Modulerne er væsentligt forskellige fra hinanden med hensyn til, hvilke aktiviteter og stimulusmateriale der indgår, hvorved det sikres, at disse er udviklingsmæssigt passende.

Via observation og standardiseret vurdering af de specifikke typer adfærd, der er associerede med autismespektrumforstyrrelser, kan man ved brug af ADOS-2 identificere tegn på ASF uafhængigt af testpersonens taleniveau.

Sammenlignet med den tidligere udgave har ADOS-2 et mere opdateret sammenligningsgrundlag og er mere nøjagtig. 

Ved vores praksisser i Helsingør, Frederiksberg og Aarhus tilbyder vi testning med ADOS-2 til børn, unge og voksne ved mistanke om ASF, og udarbejder naturligvis en resultatrapport tilpasset klientens behov. For langt de fleste vil ADOS-2 være utilstrækkelig i sig selvog ADOS-2 vil ofte indgå som en del af en større undersøgelse og en endelig klinisk vurdering. For eksempel kræver diagnosticering af autismespektrumforstyrrelser også, at man vurderer personens tidlige udvikling, anamnestiske oplysninger, den aktuelle social-kognitive funktion i flere forskellige sociale kontekster samt mulige differentialdiagnoser. Vi kan varetage hele undersøgelsesforløbet eller blot ADOS-2, såfremt denne skal indgå i en større undersøgelse i anden regi. 

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.