Intelligenstestning af voksne

Den menneskelige intelligens indbefatter evne til at lære fra erfaring, tilpasse sig hensigtsmæssigt til nye situationer, forstå og håndtere abstrakte begreber samt brugen af viden til effektivt at håndtere sit omkringliggende miljø. Denne overordnede definition vil de fleste inden for feltet kunne sige sig enig i, men historisk har der været stor uenighed omkring hvilket eller hvilke aspekter ved intelligens, der har størst betydning og dermed også skal vægtlægges i den operationelle definition af begrebet. Den mest anvendte nuværende definition stammer fra Charles Spearman, som konkluderede, at der er en fælles, bagvedliggende funktion, der ligger til grund for ens evne til at fungere på tværs af alle intellektuelle aktiviteter. Den vigtigste del af denne funktion mente Spearman var den generelle intelligensfaktor, oftest refereret til simpelthen som g. Antagelsen indebærer, at der er relativt stærke statistiske sammenhænge mellem ens evne til at præstere præstationer i forskellige kognitive test, og at g-faktoren dermed rimelig godt vil kunne prædikere individets præstation i enhver kognitiv test.

Det indflydelsesrige amerikanske APA (American Psychological Association) konceptualiserer følgelig intelligens som et hierarki intelligensfaktorer med forskellig rang med g som toppunkt.

David Wechslers skalaer er de mest anerkendte tests til vurdering af intelligens hos voksne og følger denne definition, selvom skalaerne har udviklet sig gennem årene til i større grad at vægtlægge den ”flydende” intelligens på bekostning af den ”krystalliserede”. I senere år er det udviklet teorier om multiple former for intelligens, såsom emotionel intelligens og social intelligens, men i streng neuropsykologisk forstand falder disse intelligensformer udenfor intelligensbegrebet.

Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen tilbyder vi en række intelligenstests, der tester intelligens, eller IQ, hos voksne. Testningen foregår i behagelige og rolige omgivelser ved vores praksis i Helsingør, Frederiksberg og Aarhus.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.

Hvad kan intelligenstests bruges til?

Et testresultat kan bruges til flere ting, og det kan typisk siges at have et uddannelsesmæssigt, arbejdsrelateret eller personligt formål. Det kan i forbindelse hermed være brugbart i forhold til jobsøgning, da et testresultat kan tydeliggøre styrker og svagheder samt kompenserende strategier, det kan vedhæftes en jobansøgning, og det kan anvendes til at stille relevante beskæftigelsesmål og til at vurdere arbejdsevne. Mange ønsker også en intelligenstest for at søge optagelse til Mensa eller andre lukkede selskaber, hvor intelligens er adgangskrav, eller fordi de gerne vil have et pålideligt mål.

Resultaterne i intelligenstestningen med hensyn til det overordnede niveau og de individuelle styrker og svagheder kan igen benyttes til valg af uddannelse eller beskæftigelse ud fra ens kognitive forudsætninger, anbefalinger med hensyn til indlæring og studieteknik, og tilpasning af undervisning eller arbejdsopgaver.

Forskellige intelligenstests

Der findes flere forskellige intelligenstests til voksne, der hver især måler intelligens fra forskellige perspektiver. PJKP tilbyder følgende:

  • Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV): Anvendes til at vurdere intelligens og kognitive funktioner hos unge og voksne i alderen 16-90 år.
  • Reynolds Intellectual Assessment Scales (RIAS): Anvendes til vurdering af verbal og nonverbal intelligens som f.eks. hukommelse til aldersgruppen 3-94 år.
  • Leiter International Performance Scale-3 (LEITER-3): Anvendes til vurdering af kognitive funktioner inden for nonverbal intelligens hos personer op til 20 år eller til fremmedsproglige, døve eller personer med sproglige vanskeligheder.
  • Raven’s Progressive Matrices (RPM): En serie af nonverbale intelligenstests til vurdering af general intelligens inden for aldersgruppen 8-65 år.