Sygdomsangst

Sygdomsangst, også kaldet helbredsangst eller hypokondri, er en angstlidelse karakteriseret at en frygt for at blive syg eller for, at der er noget galt med ens fysiske helbred. Personer med sygdomsangst vil ofte være overopmærksomme på kropslige symptomer og overfortolke almindelige kropslige fornemmelser til at omhandle alvorlig sygdom, hvorfor de ligeledes har hyppige lægebesøg, og deres omgivelser vil måske kalde dem for hypokonder. Kognitiv adfærdsterapi kan hjælpe personer med denne lidelse til at danne mere realistiske tankemønstre og opfattelser af kropslige fornemmelser. Læs mere om symptomer og forekomst herunder.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om sygdomsangst?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er sygdomsangst?

Sygdomsangst kaldes også for hypokondri eller helbredsangst. Tilstanden er karakteriseret af vedvarende optagethed af og frygt for muligheden for at have en eller flere fremadskridende og alvorlige fysiske sygdomme. Kropslige fornemmelser, bekymringer og tanker tolkes som tegn på sygdomme og medfører overdreven bekymring og angst.

Hos personer med sygdomsangst er det de overdrevne tanker og angsten i sig selv, der er vanskelige – ofte mere end de fysiske symptomer. Angsten for at lide af en ofte sjælden eller ikke-diagnosticerbar sygdom med få eller ingen behandlingsmuligheder kan overskygge det meste af tilværelsen for personer, der er ramt af sygdomsangst.

Personer med sygdomsangst går typisk hyppigt til lægen, fordi det kortvarigt kan bringe lettelse og forsikring om, at vedkommende ikke fejler noget alvorligt. Dette lindrer dog ikke selve angstlidelsen, og ofte vil tankerne, uroen og mistankerne melde sig igen efter kort tid.

Test dig selv for angst

Forekomst af sygdomsangst

Sygdomsangst spænder fra mild forbigående helbredsangst til svær kronisk hypokondri. Mindre end 1 % af befolkningen lider af hypokondri, men tilstanden, der vedrører angst for at have flere alvorlige sygdomme, tegner sig for omkring 5 % af besøgene hos de praktiserende læger.

Behandling af sygdomsangst

Sygdomsangst kan lindres ved psykoedukation og kognitiv adfærdsterapi, hvor især forøget indsigt i, hvorledes personen selv forstærker og vedligeholder de fejlagtige vurderinger omkring helbredet via tillærte tankemønstre, kan være til gavn. Individer med sygdomsangst er overopmærksomme på deres kroppe og vurderer ofte helt almindelige kropslige symptomer som tegn på alvorlige sygdomme.

Indsigt i disse mønstre kan bane vejen for nye og mere hensigtsmæssige erfaringer med kropslige fornemmelser. Ofte overses det i øvrigt, at angst i sig selv såvel som dét at scanne sin krop intensivt for mulige symptomer rent faktisk intensiverer eller endog fremkalder fysiologiske processer.