Binge Eating Disorder (BED)

Binge Eating Disorder, forkortet BED, er en spiseforstyrrelse karakteriseret ved tvangsoverspisning, hvorfor personer med denne lidelse ofte er overvægtige. For individer med BED opleves overspisningerne som ukontrollerbare og medfører efterfølgende ubehag samt et negativt selvbillede. Da lidelsen er relativt ukendt, ved mange ikke, at de lider af en spiseforstyrrelse, men det anslås, at BED rammer omkring 3 % af befolkningen. Ved behandlingsformen kognitiv adfærdsterapi arbejdes der på den ene side med omstrukturering af tankemønstre og på den anden side med de handlingsmønstre, der opretholder spiseforstyrrelsen. KAT, som vi specialiserer os i hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen, har vist sig yderst effektiv i behandlingen af netop BED. Vi tilbyder behandlingsforløb ved vores klinikker i Helsingør, i Aarhus og på Frederiksberg med korte ventelister.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om BED? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er tvangsoverspisning / Binge Eating Disorder?

En særlig risikogruppe af overvægtige kan karakteriseres ved spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning. Den engelske betegnelse er Binge Eating Disorder, forkortet BED.

Forstyrrelsen defineres som et tvangspræget indtag af store mængder mad og er forbundet med oplevelsen af at miste kontrollen samt efterfølgende ekstremt ubehag. Tvangsoverspisningerne bliver en måde at beskytte sig selv mod svære følelser og oplevelser eller dulme uro. Samtidig er tvangsoverspisningerne ofte forbundet med stor skam- og skyldfølelse samt væmmelse over sig selv.

I modsætning til personer med bulimi kompenserer tvangsoverspiseren ikke systematisk med for eksempel opkastninger eller motion. Lidelsen er relateret til et højt BMI, selvom ikke alle tvangsoverspisere er overvægtige. Spisemønstret er kaotisk, og der forekommer et ønske om normalvægt. Dette ønske er ikke forbundet med urealistiske forestillinger om vægt som ved anoreksi. BED er i høj grad forbundet med psykopatologiske tilstande, især lavt selvværddepression og angst.

Overvægt eller BED?

Overvægtige med BED rapporterer om højere grad af kropsutilfredshed, højere grad af optagethed af mad og vægt, højere grad af frygt for vægtøgning, lavere kontrol over indtagelse af mad og et mere kaotisk spisemønster end overvægtige uden BED. Desuden tages det tabte hurtigere på for overvægtige med BED end for overvægtige uden BED.

Årsager til Binge Eating Disorder

Der er ingen entydig forklaring på, hvorfor man udvikler BED, men både biologiske, arvelige, psykologiske og sociale faktorer synes at have en betydning.

Forekomst af Binge Eating Disorder

Ifølge internationale studier lider 3 % af befolkningen af BED. Heraf er en tredjedel mænd. BED er stadig en overset og relativt ukendt spiseforstyrrelse sammenlignet med fx anoreksi og bulimi, hvorfor mange ikke ved, at de lider af en egentlig spiseforstyrrelse. Ca. 15-30 % af personer, der er i behandling for overvægt (for eksempel fedmeoperationer), lider af BED.

Behandling af Binge Eating Disorder

I behandlingen af BED fokuseres der på at reducere tvangsoverspisningerne samt at øge den emotionelle tilstand igennem arbejde med temaer som skyld, selvforståelse og selvbillede. Personer med BED er oftest præget af alt-eller-intet-tænkning, hvor man enten er helt afholdende eller giver helt efter.

Kognitiv adfærdsterapi kan hjælpe personer med BED komme i kontakt med deres følelser og tankemønstre og derigennem udfordre det uorganiserede spisemønster.

Ønsker du en samtale med en psykolog omkring BED? Kontakt os for at booke tid ved vores praksis i Helsingør, Aarhus eller på Frederiksberg.