Angst for blod og/eller injektioner

Blod- og injektionsfobi er en samlebetegnelse for fobier omhandlende blod og/eller injektioner. Fobien findes i mange afskygninger, hvoraf de mest almindelige er frygten for at se blod (hæmofobi) og frygten for sprøjter (trypanofobi). Lidelsen, som kan karakteriseres som en specifik fobi, kan være farlig, hvis den forhindrer personen i at tage nødvendige forholdsregler i tilfælde af ulykke eller sygdom. Heldigvis har kognitiv adfærdsterapi i kombination med eksponeringsterapi vist sig yderst effektiv i behandling af lidelsen, og langt de fleste kan overkomme fobien med et relativt kort psykologforløb. Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen på Frederiksberg tilbyder vi sådanne skræddersyede kombinationsforløb tilrettelagt efter nyeste forskning og bedste behandlingspraksis. Du kan læse mere om blod- og injektionsfobi herunder.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om blod- og injektionsfobi? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er blod- og injektionsfobi?

Blod- og injektionsfobi er samlebetegnelse for fobier forbundet med blødninger, injektioner, sprøjter, nåle og det at se blod – eget eller andres. Fobien, som i psykologiske vendinger kan deles op i hæmofobi (blod), trypanofobi (nåle) og traumafobi (kvæstelser), kan have alvorlige konsekvenser, idet angsten kan forhindre personen i at opsøge læge eller hospital ved akut behov.

En specifik fobi er en angstlidelse, der aktiveres af noget bestemt. Angsten kan deles op i tre elementer, som er karakteristiske for fobiske situationer: Kropslige reaktioner, handlinger og oplevelse. Når en person med blod- og injektionsfobi bliver sat i en situation, hvor denne for eksempel selv skal udsættes for en injektion eller kan se eller lugte blod, kan der først og fremmest opstå fysisk ubehag. Dette kan komme til udtryk ved hjertebanken, bleghed, skælven, sved, hedeture og i værste fald besvimelse.

Personen vil ofte forsøge at flygte fra eller undgå situationer, der aktiverer fobien. Det klassiske eksempel ved blod- og injektionsfobi er de elever, som var nødt til at forlade biologilokalet i folkeskolen, når der skulle bestemmes blodtyper. Denne type adfærd kaldes undgåelsesadfærd og er almindelig for alle typer fobier.

Også selve oplevelsen af situationen er skævvredet hos personer med en fobi. Fobisk angst er irrationel, og personen kan for eksempel frygte at blive dødeligt syg eller smittet. Angsten opleves typisk som intens, dramatisk og umiddelbart ukontrollerbar – også selvom der ikke opstår deciderede panikanfald. Reaktionen kan ofte være selvforstærkende, idet selve oplevelsen af ens stærke fysiske og psykiske reaktion kan afstedkomme yderligere angst.

Årsager til blod- og injektionsfobi

Blod- og injektionsfobi er en af de tidlige fobier, som typisk opleves første gang allerede i barndommen. Lidelsen kan opstå som følge af en voldsom eller ubehagelig oplevelse relateret til blod eller injektioner, eller den kan være et resultat af en ubehagelig hændelse, som skete umiddelbart efter en injektion, hvorved de to hændelser er blevet forbundet hos barnet. Fobien kan også forekomme med udgangspunkt i et barns tidlige observation af forældres eller andre tillidspersoners ubehag ved blod, injektioner og des lige.

Forekomst af blod- og injektionsfobi

Blod- og injektionsfobi hører til kategorien ”Specifikke fobier”. Europæiske undersøgelser viser, at 12-20 % af befolkningen oplever en specifik fobi i løbet af deres liv.

Behandling af blod- og injektionsfobi

Man har forsket meget i specifikke fobier, og der findes derfor effektiv og veldokumenteret behandling for lidelser af denne type. Kognitiv adfærdsterapi, herunder eksponering, støttes som en af de ultimativt bedste behandlingsformer.

Eksponering vil sige, at man gradvist udsætter sig selv for de frygtede situationer. I forhold til blod- og injektionsfobi kan dette indebære, at man først konfronterer sin frygt ved at kigge på billeder af sprøjter og blod, og siden, afhængigt af fobiens karakter og styrke, give sig eller andre plaster på ved småskader, eller man kan besøge læge eller hospital under trygge omstændigheder. Sideløbende med eksponeringstræningen undervises der i lidelsen og i, hvordan bestemte tankemønstre kan brydes, så angsten mindskes og til sidst forsvinder.

Det er vigtigt at være motiveret for forandring, når man påbegynder et behandlingsforløb, da behandlingen er mest effektiv, når den foregår systematisk. Endvidere er eksponeringen forbundet med individuelt oplevet ubehag, som man skal være indstillet på at undersøge og arbejde med. Vi tilbyder skræddersyede forløb til netop fobier af denne karakter: Læs mere om fobi-pakken her.