Hvad er blod- og injektionsfobi?

Blod- og injektionsfobi er samlebetegnelse for fobier forbundet med blødninger, injektioner, sprøjter, nåle og det at se blod, eget eller andres. Fobien kan have alvorlige konsekvenser, i det angsten kan forhindre personen i at opsøge læge eller hospital ved akut behov.

En fobi er en angst, der aktiveres af noget bestemt. Angsten kan deles op i tre elementer, som er karakteristiske for fobiske situationer: Kropslige reaktioner, handlinger og oplevelse. Når en person med blod- og injektionsfobi bliver sat i en situation, hvor denne for eksempel selv skal udsættes for en injektion eller kan se eller lugte blod, kan der opstå fysisk ubehag. Det kan komme til udtryk ved hjertebanken, bleghed, skælven, sved, hedeture og i værste fald besvimelse.

Personen vil ofte forsøge at flygte fra eller undgå situationer, der aktiverer fobien. Det klassiske eksempel ved blod- og injektionsfobi er de elever, som var nødt til at forlade biologilokalet i folkeskolen, når der skulle bestemmes blodtyper.

Fobisk angst er irrationel, og personen kan for eksempel frygte at blive dødeligt syg eller smittet. Angsten opleves typisk som intens og dramatisk og umiddelbart ukontrollerbar, og så selvom der ikke opstår deciderede panikanfald. Lidelsen kan ofte være selvforstærkende, idet personen ofte også vil opleve angst for sin egen reaktion i fobiske situationer, derfor kan det være godt at gå i behandling for fobien.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om blod- og injektionsfobi? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Årsager til blod- og injektionsfobi

Blod- og injektionsfobi er en af de tidlige fobier, som typisk opleves første gang allerede i barndommen. Lidelsen kan opstå som følge af en dårlig oplevelse på grund af fysisk ubehag eller en nærtstående persons bortgang kort efter en injektion. Den kan også forekomme med udgangspunkt i et barns tidlige observation af forældres eller andre tillidspersoners ubehag ved blod, injektioner og des lige.

Forekomst af blod- og injektionsfobi

Blod- og injektionsfobi hører til kategorien ”Specifikke fobier”. Europæiske undersøgelser viser, at ca. 11 % af befolkningen oplever en specifik fobi i løbet af deres liv.

Behandling af blod- og injektionsfobi

Specifikke fobier er grundigt undersøgte, og der findes derfor effektiv og veldokumenteret behandling for lidelserne. Kognitiv adfærdsterapi, herunder eksponering, støttes som en af de bedste behandlingsformer.

Eksponering vil sige, at man gradvist udsætter sig selv for de frygtede situationer. I forhold til blod- og injektionsfobi kan det betyde at man først konfronterer sin frygt ved at kigge på billeder af sprøjter og blod, siden kan man afhængig af fobiens karakter give sig eller andre plaster på ved småskader, eller man kan besøge læge eller hospital under trygge omstændigheder. Samtidig med eksponeringstræningen, undervises der i lidelsen, og i hvordan bestemte tankemønstre kan brydes, så angsten mindskes og til sidst forsvinder.

Det er vigtigt at være motiveret for en ændring, når man starter på behandlingen, fordi den er mest effektiv når den foregår systematisk. Endvidere er eksponeringen forbundet med individuelt oplevet ubehag, som man er nødt til at være parat til at undersøge og arbejde med.