Afhængighed

Afhængighed beskriver en tilstand af fysisk eller psykiske behov for et bestemt stof eller en bestemte handling. Personen med en afhængighed vil som oftest føle, de ikke kan mestre situationer uden tilstedeværelsen af det afhængighedsskabende. Personer med andre samtidige problemer kan ses som sårbare for udviklingen af en afhængighed, men dette er ikke altid tilfældet. Ca. hver femte dansker udvikler en afhængighed i deres liv, hvor det er mere present hos mænd end kvinder. Forskning peger på, at kognitiv adfærdsterapi, som er spidskompetencen hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen, er den mest effektive behandling af afhængighed. Her kigges der bl.a. på andre samtidige problemer samt motivation for at bryde afhængighedsmønsteret. Læs mere om afhængighed og behandling herunder. Vi tilbyder behandling med kort venteliste ved vores klinikker i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om afhængighed? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er en afhængighed?

Afhængighed indebærer ændringer i almindelig adfærd. Disse ændringer kan være kendetegnet ved et tvangspræget behov for at gøre en bestemt handling eller få tilført et stof på grund af de virkninger, man forbinder og oplever med det eller som en konsekvens af det.

Afhængighed kan både have en fysisk og en psykisk dimension.

  • Fysisk afhængighed er et resultat af, at kroppen har vænnet sig til et stof, og at der derfor opstår symptomer, når indtagelse af stoffet udebliver. Symptomerne kan for eksempel være: Kvalme, opkast, diarre, hovedpine, feber og kramper. Fysisk afhængighed forstærkes af trangen til at undgå symptomerne.
  • Psykisk afhængighed er i højere grad selve følelsen af, at man ikke kan leve uden at få tilført stoffet eller at gøre handlingen.

Man kan tale om, at et forbrug først bliver et misbrug, når man bliver afhængig. Personer, som er afhængige af et stof, har ofte oplevelsen af, at de ikke kan mestre bestemte situationer uden dette stof. Personer, der er afhængige af en bestemt handling, kan opleve noget tilsvarende. Derfor kan de positive antagelser om det afhængighedsskabende forstærkes, mens tiltroen til egen livsmestring mindskes. Man vil ofte vurdere, at det er umuligt at ændre adfærd og tankemønstre. Afhængighed får den, der har et misbrug, til at undertrykke viden om negative konsekvenser og fremhæve og opfinde positive konsekvenser. På den måde kan der opstå en ond cirkel. Det er disse tankemønstre, man forsøger at bryde og arbejde med i kognitiv terapi.

Årsager til afhængighed

Nogle mennesker er mere udsatte for at oparbejde en afhængighed end andre. Det kan være mennesker, som plages af personlige problemer, og som er usikre på sig selv. De kan have kontaktproblemer eller en følelse af, at omgivelsernes krav til dem er større, end de kan leve op til.

I denne sammenhæng ser det ud til, at personlighed, tidligere erfaringer i livet og opvækstvilkår kan spille en afgørende rolle. Alligevel kan man ikke drage alt for vidtgående slutninger på baggrund af dette. Afhængighed kan også udvikles hos mennesker, der tidligere har virket både stabile og veltilpassede, og som tilsyneladende kommer fra velfungerende familier.

Forekomst af afhængighed

Undersøgelser viser, at hver femte voksen har problemer med afhængighed i løbet af livet, herunder flere mænd end kvinder. Afhængighed er hyppigt komorbidt med andre psykiske lidelser, og således arbejdes der ofte med de samlede faktorer, der kan identificeres i forbindelse med afhængighed.

Afhængighed kan for eksempel være et biprodukt af social angst eller være en måde at selvmedicinere sig selv på. Det er derfor nødvendigt at udrede problemstillingen nøje, så alle elementerne i forhold til afhængigheden behandles.

Behandling af afhængighed

Forskningen peger på, at kognitiv terapi er blandt de mest effektive behandlingsformer ved afhængighed, samt ved kombinationer af misbrug og andre psykiske lidelser. Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen tilbydes individuelt tilrettelagt kognitiv terapi, der kan udføres ved en af vores centralt beliggende klinikker i Helsingør, Aarhus eller på Frederiksberg. Behandlingen planlægges ud fra en grundig gennemgang af motivation for at bryde afhængigheden, faktorer som kan medføre en opretholdelse af afhængigheden, samt en kortlægning af særligt sårbare situationer og forebyggelse af tilbagefald.

I denne proces kan man for eksempel arbejde med at opstille konkrete lister over fordele og ulemper ved afhængighedsadfærden, og man sigter efter at blive enige om realistiske mål for adfærdsændringer klient og terapeut imellem. Målet med terapien er, at klienten bliver klar til at ændre sin afhængighedsadfærd, og at der lægges en strategi for, hvordan denne ændres og hvordan ændringen opretholdes.