Hvad er ailurofobi?

Ailurofobi indebærer at have en ubehagelig og hæmmende vedvarende angst over for katte. For personer med ailurofobi frembringer mødet med en kat typisk fysiologiske angstsymptomer såsom hjertebanken, forhøjet puls, svimmelhed og kvalme samtidig med, at personen oftest oplever en intens trang til at beskytte sig selv eller flygte fra situationen. De fleste forsøger derfor aktivt at undgå situationer, hvor de kan møde en kat, hvilket kan betyde, at de ikke vælger at besøge bekendte med kat, eller at gåturen omlægges i frygten for at møde genboens kat.

Oftest vil situationer, hvor der blot er en lille risiko for at komme ud for en kat, kun kunne udholdes med intens vagtsomhed og beredskab. I nogle tilfælde vil angsten efterhånden brede om sig til også at inkludere videoer, billeder, malerier, bamser, tegneseriefigurer og lignende, hvor der blot er tale om en billedlig eller kunstnerisk fremstilling af katte. De fleste med ailurofobi vil opleve lejlighedsvis at have mareridt omkring frygtede konfrontationer med katte eller mareridt omhandlende tidligere møder. Personen erkender ofte, at frygten er overdrevet, men er ude af stand til at minimere frygten og reducere undgåelsesadfærden.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om ailurofobi?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Årsager til ailurofobi

Der er påvist en generel genetisk komponent for angstlidelser, hvilket medfører en forhøjet risiko for at udvikle ailurofobi, hvis ens forældre og søskende har det eller en anden angstlidelse. Mere specifikt medfører opvækst i et miljø, hvor andre (især forældre) udviser frygt for katte en modellering af adfærd, som øger risikoen for ailurofobi. Negative erfaringer med katte såsom at blive uventet bidt eller kradset kan også være med til at udvikle fobien.

Derudover er der også en informationskomponent, hvor læsning af negativ information om katte eller det at se katte portrætteret som farlige i film eller lignende kan udløse ailurofobi. Endeligt er katte et af de dyr, som vi evolutionistisk har en nedarvet frygt for, hvilket betyder, at det har været hensigtsmæssigt for mennesket engang at være forsigtigt i omgang med katte for at øge chancen for overlevelse. Risikoen for at udvikle en fobi over for katte kan dermed siges at være langt større end for evolutionistisk ufarlige dyr såsom kaniner og køer.

Forekomst af ailurofobi

Generelt peger studier på, at mellem 12-20% af befolkningen rammes af specifikke fobier, men der findes ikke tal for, hvor mange der har en fobi specifikt over for katte.

Behandling af ailurofobi

Kognitiv adfærdsterapi med eksponeringstræning har vist sig effektivt i forhold til at behandle ailurofobi. Den vigtigste komponent i behandlingen er at udsætte sig selv for gradvist sværere situationer, som medfører angst og katastrofetanker (eksponering). På den måde kan personen på en gradvis, kontrolleret og forudsigelig måde få afkræftet sine katastrofetanker samt opnå tilvænning til hver enkelt situation, inden man går videre til næste niveau. For at komme i position til dette, fokuserer behandlingen indledningsvist på personens forestillinger omkring fobien samtidigt med, at der undervises i lidelsen, dens udvikling og symptomer. På den måde kan man lære at registrere den, eksponere over for den og sidenhen ændre uhensigtsmæssige tanker og reaktionsmåder, som opretholder ailurofobien. For langt de fleste kan ailurofobi behandles på omkring 5 sessioner.

I vores praksis på Frederiksberg tilbyder vi kognitiv adfærdsterapi for ailurofobi i henhold til den bedste eksisterende forskning på området. Kontakt os for en aftale eller ved eventuelle spørgsmål.

Hvis du er interesseret i et afgrænset behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her.