Kroniske smerter

Kronisk smerte er en kompleks lidelse med grobund i såvel psykiske som fysiologiske forhold. Det skønnes, at 20% – 30% af den danske befolkning lider af kroniske smerter i varierende grad, og der kan være flere års ventetid på smertebehandling i landets smertecentre. Kroniske smerter er en alvorlig lidelse, som kan føre til omfattende funktionsnedsættelse, og smertebehandling tidligt i forløbet er derfor afgørende. Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg tilbyder vi CBT-CP, som er en smertespecifik form for kognitiv adfærdsterapi, med kort ventetid. Med denne behandling lægges der vægt på at bryde den onde cirkel, der er medvirkende til at vedligeholde og evt. forstærke smerteoplevelsen, og derved facilitere forøget livskvalitet.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om kroniske smerter?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er smerte?

Først og fremmest giver det mening at fastslå, hvad smerte i det hele taget er. Smerte kan defineres som “en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse associeret med faktisk eller potentiel vævsskade, eller som udtrykkes ved en sådan skade”. Selvom smerte almindeligvis forstås som en udelukkende fysiologisk oplevelse med rod i faktisk skade på kroppen, er det altså en subjektiv oplevelse, der også har et emotionelt aspekt 

Smerte opstår i psyken som en integreret oplevelse med rod i på den ene side sensoriske indtryk (aktiveringen af smertereceptorer på bestemte områder af kroppen) og emotionelle komponenter (individets følelsestilstand).

Med andre ord er der ikke et 1:1 forhold mellem den skade, der konkret sker på kroppen, og den subjektive oplevelse af smerte, individet har. For at komme med et eksempel gør det mere ondt at smække døren over sine fingre, når man kommer hjem efter en rigtig dårlig dag og er lidt ked af det, end det gør at smække døren over sine fingre, når man er på vej til et spændende arrangement og har tusinde ting i tankerne. Af denne årsag kan man mere overordnet sige, at smerte er det, som den enkelte person oplever som smertefuldt, og at smerte eksisterer, når som helst personen rapporterer at opleve det. 

Hvad er kronisk smerte?

Mens akut smerte er et midlertidigt symptom med en identificerbar årsag i kropslig skade, kan kronisk smerte i stedet beskrives som en egentlig lidelse: Ved kroniske smerter har smerteoplevelsen varet ved i mere end tre måneder, og smerten kan enten have en kendt eller ukendt kropslig årsag. Yderligere varer smerten ved trods fysiologisk behandling og/eller i længere tid end den forventede heling af konkrete skader. Den kroniske smerte kan påvirke alle områder af kroppen og kan føles på mange måder – eksempelvis skydende, brændende, skærende eller trykkende.

Mens den oplevede smerte ved kroniske smerter kan føles helt identisk med akut smerte, er den underlæggende mekanisme ikke den samme. Den nyeste forskning inden for smerteproblemer og smertebehandling antyder, at når smerteoplevelsen varer ved uden fysiologisk vævskade, er det nervesystemet i sig selv, der fejlagtigt afsender smertesignaler.

Smerten eksisterer altså hovedsageligt i nervesystemet og er ikke et symptom på egentlig kropslig skade. I tråd hermed vægter det emotionelle og følelsesmæssige komponent i mange tilfælde tungere end ved akut smerte. Det betyder, at kroniske smerter er en kronisk lidelse, som kan håndteres og behandles psykologisk, snarere end et akut symptom, som kan kureres eller lindres med medicin.

Kroniske smerter er en alvorlig problematik, eftersom smerterne i høj grad påvirker personens livskvalitet og funktionsdygtighed. I mange tilfælde er kroniske smerter forbundet med sygemeldinger og førtidspension, hvorfor rettidig behandling er afgørende for at sikre en god livskvalitet.

Den kroniske smertecyklus

Kroniske smerteproblemer kan i grove træk beskrives som en cirkulær proces, der forstærker og opretholder sig selv. Oplevelsen af smerte kan først og fremmest føre til nedsat aktivitetsniveau, hvilket blandt andet medfører en forringet fysiologisk tilstand ved eksempelvis at forsage muskelatrofi. Oplevelsen af konstante smerter og følelsen af at være ude af stand til at gøre ting kan herefter medføre negative tanker som eksempelvis ”jeg er helt uduelig og kan ingenting, når jeg har det sådan har” og følelser som frustration og nedtrykthed. Tanker og følelser som disse kan igen medføre, at man vælger at trække sig fra sine omgivelser og undgå fysisk aktivitet. Samlet set fører disse faktorer til gennemgribende funktionsnedsættelse, som igen forstærker smerten. CBT-CP er en behandlingsform, som har til formål at bryde denne onde cirkel. 

Kronisk smerte

Årsager til kroniske smerter

Den underliggende årsag til kroniske smerter kan beskrives som et komplekst samspil mellem interne og eksterne faktorer. Mens smerte almindeligvis forstås som noget, et individ oplever som resultat af en ydre smertepåvirkning, ligger årsagen til kroniske smerteproblemer ikke (eller ikke udelukkende) i en fysiologisk tilstand. I stedet er der tale om et samspil mellem det fysiologiske og psykologiske.

I mange tilfælde begynder kroniske smerter med en egentlig skade eller smertefuld oplevelse. I forløbet herefter udvikles en kronisk smertetilstand, som varer ved længe efter, at den oprindelige vævsskade er helet helt eller delvist.

Forekomst af kroniske smerter

Undersøgelser har vist, at omkring 20-30% af den danske befolkning lider af smerteproblemer, og at ca. 5-10% har behandlingskrævende, kroniske smerter.

Smerter er desuden et af de absolut oftest rapporterede symptomer hos personer, der har været udsat for traumatiske oplevelser, og der er stort overlap mellem kroniske smerteproblemer og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Behandling af kroniske smerter

I Danmark rapporterer mange smertepatienter, at de modtager utilstrækkelig hjælp og langvarige, usammenhængende behandlingsforløb. Mange udtrykker et ønske om tidlig indsats og et forløb, der sætter fokus på funktionsevne og livskvalitet. Hos psykologerne Johansen og Kristoffersen specialiserer vi os i CBT-CP, som gør netop dette – helt uden venteliste. 

CBT-CP er en specialiseret form for kognitiv adfærdsterapi, som er rettet specifikt mod smertebehandling, og som har vist sig at forbedre tilstanden samt øge livskvaliteten hos individer med en lang række forskellige smerteproblematikker. Udgangspunktet i kognitiv adfærdsterapi er, at der eksisterer et samspil og en gensidig påvirkning mellem de fire hjørner af den såkaldte ”kognitive diamant”: Tanker, følelser, kropslige sensationer og adfærd. For kronisk smerte kan dette demonstreres med følgende model: 

Kropslig oplevelse kroniske smerter

Smertebehandlingen med CBT-CP i forbindelse med kroniske smerter tager med dette udgangspunkt afsæt i især fem nøglekomponenter:

  • Fysisk aktivitet: Let træning for indgåelse i værdifulde aktiviteter 
  • Tempo/varighed: Tilpasning af tempo og varighed således, at opgaver kan løses på hensigtsmæssige måder 
  • Afslapningsøvelser: Teknikker til reduktion af stress og muskelspændinger 
  • Kognitiv omstrukturering: Identificering og omstrukturering af uhensigtsmæssige tankemønstre 
  • Adfærdsaktivering: Forøgelse af engagement i meningsfulde aktiviteter 

Således intervenerer CBT-CP på en lang række fronter med henblik på at øge funktionsevnen og bryde den onde cirkel. Der arbejdes på én gang med smertehåndtering og det følelsesmæssige aspekt af smerterne og med det mere funktionelle og adfærdsmæssige aspekt. Dette resulterer alt i alt i en reduceret smerteoplevelse samt forhøjet livskvalitet. 

Kunne du tænke dig at afprøve CBT-CP? Vi tilbyder effektiv behandling ved vores praksisser i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg – ring eller skriv for at bestille tid eller høre mere.