Ophidiofobi – angst for slanger

Ophidiofobi eller slangefobi er en ekstrem angst for slanger, der er karakteriseret ved en irrationel og vedvarende frygt forbundet med tilstedeværelsen af eller associationer til slanger. Trods slangers sjældne forekomst i Danmark er lidelsen relativt udbredt, hvilket kan forklares med, at de fleste mennesker har medfødte anlæg for ekstra varsomhed omkring dyret, da dette har været hensigtsmæssigt for fortidsmenneskets overlevelse. En specifik fobi som ophidiofobi behandles bedst med kognitiv adfærdsterapi i kombination med eksponeringsterapi – en kombination, som de dygtige psykologer ved vores klinikker i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg er eksperter i. Læs mere om udtryk, forekomst og  behandling af slangefobi herunder.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om ophidiofobi?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er ophidiofobi?

Ophidiofobi betyder fobi for slanger. Personer med slangefobi oplever en ekstrem og vedvarende irrationel angst ved tilstedeværelsen af slanger eller i situationer, hvor der optræder billeder af krybdyret eller på anden måde skabes associationer til dem. Ophidiofobi kan for eksempel udvikle sig, sådan at også udendørsaktiviteter og dyrehandlere bliver angstfremkaldende. Lidelsen kan derfor være meget begrænsende, selvom der ikke findes mange slanger i Danmark.

Mange mennesker oplever, at de er bange for eller føler ubehag ved nærværet af slanger. Ophidiofobi adskiller sig fra denne almindelige følelse ved angstens irrationalitet; eksempelvis at man også bliver bange for en slange, som tydeligvis er i fangeskab, eller at man kan være bange uden at forstå hvorfor. Et andet kendetegn ved lidelsen er, at ophidiofobi er en vedvarende angst for slanger, som altså ikke forsvinder ved fraværet af slanger.

Slangefobi er oftest en simpel frygt for fare modsat situationelle fobier, som tit har flere facetter. Personer med lidelsen vil altså typisk være bange for, at slangerne skal gøre dem noget. Dette kan komme til udtryk på meget konkret vis; for eksempel ved frygt for at slangen vil bide dødeligt i halsen eller en mere generel frygt for, at slangen vil angribe.

Specifikke fobier er hyppigt forekommende lidelser, men få søger behandling for dem. Fobierne kan være svære at identificere, fordi der ikke kun kan opstå angst i situationer, hvor det fobiske element faktisk optræder, men også bare ved forestillingen om det. Fobier kan være præcis lige så hæmmende som andre psykiske lidelser og kan resultere i svært ubehag og begrænset livsudfoldelse. Forskning viser ligeledes, at fobier i de fleste tilfælde ikke går over af sig selv, men desværre har et kronisk forløb, hvor sværhedsgraden svinger med den aktuelle livsbelastning, man er udsat for. Endvidere er tilstanden typisk lettere at behandle, hvis det er kort tid siden, den er opstået. Derfor kan det være godt at søge behandling for slangefobi så tidligt som muligt.

Årsager til slangefobi

Personer med ophidiofobi vil typisk have oplevet fobien første gang tidligt i livet. De fleste har debut omkring 6-7 års alderen. Lidelsen vil som regel aktiveres af en enkeltstående ubehagelig hændelse eller af en række mindre forhold, som til sidst akkumulerer til en egentlig fobi. Ofte er der en generel genetisk prædisposition for angstlidelser i familien, eller man har haft personer i sine nære omgivelser, der har udvist en stærk frygt for slanger.

Ligeledes er der et evolutionært aspekt til ophidiofobi. Slanger har været truende for fortidsmennesker, hvorfor mennesket fornuftigt nok har en medfødt tendens til at reagere med skærpet opmærksomhed og årvågenhed ved synet af noget lignende en slange. Denne ellers hensigtsmæssige funktion kan siges at være overaktiv hos personer med ophidiofobi og medvirkende til angstens ekstreme form.

Forekomst af ophidiofobi

Ophidiofobi tilhører kategorien ”Specifikke fobier”. Undersøgelser viser, at ca. 12-20 % af befolkningen lider af en specifik fobi. Der findes desværre ingen opgivelser for slangefobi alene, men det er en hyppigt forekommende lidelse. Ligeledes vides det, at flere kvinder end mænd rammes af fobiske angstlidelser.

Behandling af slangefobi

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig at være ekstremt effektivt i behandling af slangefobi. Behandlingen fokuserer blandt andet på patientens forestillinger omkring selve den fobiske situation, således at man kan lære at bevidstgøre sig, identificere og sidenhen ændre urealistiske eller uhensigtsmæssige antagelser, som udløser angsten i de bestemte situationer, personen frygter. På baggrund af denne indsigt, lærer man at identificere uhensigtsmæssige handlinger, som er med til at vedligeholde angsten, og i stedet at benytte mere hensigtsmæssige adfærdsstrategier.

Et andet vigtigt læringspunkt er gradvist at øve at udsætte sig selv for de situationer, som medfører frygt for slanger, ved hjælp af eksponering. På den måde kan personen lære at håndtere sin angstreaktion samt udvikle mere hensigtsmæssige strategier i praksis.

Hvis du er interesseret i et afgrænset behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her. Behandling af ophidiofobi kan varetages i vores praksisser beliggende i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg.