Hvad er ophidiofobi?

Ophidiofobi betyder frygt for slanger. Personer med ophidiofobi oplever en ekstrem og vedvarende irrationel angst ved tilstedeværelsen af slanger eller i situationer, hvor der optræder billeder af slanger eller på anden måde skabes associationer til dem. Ophidiofobi kan for eksempel udvikle sig, så også udendørsaktiviteter og dyrehandlere bliver angstfremkaldende. Lidelsen kan derfor være meget begrænsende, selvom der ikke findes mange slanger i Danmark.

Mange mennesker oplever at de er bange for eller føler ubehag ved nærværet af slanger. Ophidiofobi adskiller sig ved angstens irrationalitet, det vil sige, at man for eksempel kan blive bange for en slange, som tydeligvis er i fangeskab eller man kan være bange uden at kunne forstå hvorfor. Et andet kendetegn er, at angsten ved ophidiofobi er vedvarende og altså ikke forsvinder ved fraværet af slanger.

Ophidiofobi er oftest en simpel frygt for fare, modsat situationelle fobier, som tit har flere facetter. Personer med lidelsen vil altså typisk være bange for at slanger vil gøre dem noget. Det kan komme til udtryk på meget konkret vis, for eksempel ved frygt for at slangen vil bide dødeligt i halsen eller en mere generel frygt for at slangen vil angribe.

Specifikke fobier er hyppigt forekommende lidelser, men få søger behandling for dem. Lidelserne kan være svære at identificere, fordi der ikke kun kan opstå angst i situationer hvor det fobiske element optræder, men også bare ved forestillingen om det. Fobierne kan være lige så hæmmende som andre psykiske lidelser, og kan resultere i svært ubehag og meget besværliggjorte livsforhold. Forskning viser også, at fobier i de fleste tilfælde ikke går over af sig selv, men desværre har et kronisk forløb, hvor sværhedsgraden svinger med den aktuelle, generelle livsbelastning man er udsat for.  Endvidere er tilstanden typisk lettere at behandle, når det er kort tid siden den er opstået. Derfor kan det være godt at søge behandling og søge behandling tidligt.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om ophidiofobi?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Årsager til ophidiofobi

Personer med ophidiofobi vil typisk have oplevet fobien første gang tidligt i livet. De fleste har debut omkring 6-7 års alderen. Lidelsen vil som regel aktiveres af en enkeltstående ubehagelig hændelse eller af en række mindre forhold, som til sidst akkumulerer til en egentlig fobi. Ofte er der en generel genetisk prædisposition for angstlidelser i familien, eller man har haft personer i sine nære omgivelser, der har udvist en stærk frygt for slanger.

Forekomst af ophidiofobi

Ophidiofobi tilhører kategorien ”Specifikke fobier”. Undersøgelser viser, at ca. 12-20 % af befolkningen lider af en specifik fobi. Der findes desværre ingen opgivelser for slangefobi alene, men det er en af de hyppigst sete. Flere kvinder end mænd har fobiske angstlidelser.

Behandling af ophidiofobi

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig at være ekstremt effektivt i behandling mod slangefobi. Behandlingen fokuserer blandt andet på patientens forestillinger omkring selve den fobiske situation, således at man kan lære at bevidstgøre sig, identificere og sidenhen ændre urealistiske eller uhensigtsmæssige antagelser, som udløser angsten i de bestemte situationer, personen frygter. Ud fra denne indsigt, lærer man at identificere uhensigtsmæssige handlinger, som er med til at vedligeholde angsten, og i stedet at benytte mere hensigtsmæssige adfærdsstrategier.

Et andet vigtigt læringspunkt er gradvist at øve at udsætte sig selv for de situationer, som medfører frygt for slanger. På den måde kan personen lære at håndtere sin angstreaktion.

Hvis du er interesseret i et afgrænset behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her.