Sorg og krise

Sorg er den følelse og proces, der følger et tab af nogen eller noget, der betød meget for en, mens krise opstår, når pludselige hændelser eller omvæltninger i livet gør det til en udfordring for personen at tilpasse sig eller komme videre. De to har således meget til fælles; herunder en efterfølgende bearbejdningsproces, hvor personen skal lære at acceptere og leve med de resulterende kår. I denne proces kan det for mange være gavnligt at se en psykolog, som kan hjælpe dem udvikle hensigtsmæssige strategier og tankemønstre og derved komme videre. Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen tilbyder vi behandling tilpasset din unikke situation ved vores praksisser i Helsingør og på Frederiksberg. Læs mere om sorg og krise på siden herunder.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om sorg eller krise? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er forskellen på sorg og krise?

Sorg opstår ved tab og ses således ofte i forbindelse med dødsfald eller tab af nære relationer såsom ved tab af en romantisk partner eller god ven. Krise er derimod en tilstand, der opstår efter store omvæltninger eller traumatiske hændelser, hvor den berørte pludselig befinder sig i en kritisk tilstand af panik, angst eller bekymring. Forskellen er altså, at en krise virker truende på den enkeltes væsentlige livsmål eller livsværdier, mens sorgen derimod opstår som reaktion på et tab, hvor man har mistet noget vigtigt af én selv. Da de to begreber adskiller sig, vil det at miste én, man har kær, ikke nødvendigvis udløse krise som supplement til sorgen.

De to kan altså godt være uafhængige af hinanden, selvom de i mange tilfælde – for eksempel ved pludselig ulykke eller død i den nærtstående familie – kan være sammenfaldende. Både sorg og krise kan medføre, at den enkelte oversvømmes af stærke følelser, og har yderligere det til fælles, at den ramte i en periode efter skal bearbejde det hændte for at kunne finde fodfæste i livet igen. I denne periode kan en psykolog være en afgørende støtte, der kan facilitere bearbejdningsprocessen og hjælpe personen til at udvikle hensigtsmæssige copingstrategier.

Hvad vil det sige at sørge?

Sorg kan ikke begrænses til én tilstand, ej heller kan man sige, at sorgreaktionen opstår på grund af én specifik type tab. Når sorgen skal behandles må man altså se nærmere på, hvorfor den er opstået, og hvilke følelser, dette medbringer. Man kan fx sørge over at have mistet noget eller nogen, som også var en del af én selv – fx en partner, en ven, et kært familiemedlem eller et elsket kæledyr. Man kan også sørge over en kærlighed eller nærhed, der gav livet mere mening, men som nu ikke længere er tilgængelig. Og man kan sørge over en fremtid, som nu ser anderledes ud, fordi den ikke længere rummer dét, man havde ønsket.

Der er mange forskellige måder at sørge på, og følelsen har mange forskellige udtryk. Nogle græder og har brug for at mindes det tabte på intens vis, fx ved at kigge i fotoalbums, læse gamle beskeder eller lignende. Andre begiver sig ud i projekter, der kan aflede tankerne for en stund, fordi de har brug for afstand til sorgen. I nogle tilfælde er man ikke i stand til at håndtere det, som er sket, og forsøger i stedet at benægte hændelsen eller helt fortrænge mindet herom. En fælles egenskab ved sorgreaktionerne er dog, at de sorgramte ofte oplever en ’vekslen’; det ene øjeblik mindes de fortiden og det, der savnes; det næste ser de fremad, nogle gange med stor optimisme, på det nye, der venter forude. Man kan altså opleve, at man det ene øjeblik formår at holde overblik og have sit liv under kontrol, men i det næste ser det hele falde sammen.

 

Når man er i sorg, er det ikke fordi, der kræves et bestemt sorgforløb. Der er ikke noget bestemt, man skal igennem. Forløsningen over tabet eller forandringen er uafhængig af antallet af tårer, og det er derfor hverken rigtigt eller forkert at græde – eller at lade vær. Alle håndterer tab forskelligt, og man kan derfor ikke komme med ét råd, der gør det hele nemmere. Sorg opstår, hvor der på et tidspunkt har været kærlighed, og derfor er tilstanden unægtelig forbundet med et tab og de følelser, der akkompagnerer dette.
Der kan gå noget tid, inden sorgen føles overkommeligt. Ofte er de første 3-4 mdr. de sværeste at komme igennem. Her veksler følelserne ofte mellem fortvivelse, vrede, savn, længsel og tristhed, og der kan forekomme samtidig krise, hvilket kan gøre tilstanden endnu mere vanskelig. Sorgreaktionen kan være præget af mange følelser og tanker, og således vil den sorgramte typisk have stor gavn af samtaler med en psykolog, hvor disse kan bearbejdes.

Læs mere om sorg

Hvad vil det sige at være i krise?

En krise er en pludselig og uventet omvæltning eller hændelse, som sætter personen ud af stand til at implementere sine normale løsningsmodeller. Det er med andre ord en begivenhed, der gør det umuligt for personen at handle eller udføre sine dagligdags aktiviteter som normalt. Resultatet er usædvanlige reaktioner samt stærke følelser i en periode. I denne bearbejdningsperiode skal man vænne sig til og acceptere forandringerne ved en selv eller sine omgivelser, og det kan være en fordel at se en psykolog, som kan hjælpe en med at udvikle hensigtsmæssige copingstrategier.

Man skelner overordnet mellem to typer krise:

  • Livskriser eller udviklingskriser er normale omvæltninger i livet, som om ikke andet kan medføre store udfordringer for nogle mennesker. Her er tale om eksempelvis det at flytte hjemmefra, blive gift, få børn eller blive ældre.
  • Traumatiske kriser er derimod pludselige voldsomme hændelser, der medfører tab af forhenværende værdier eller tryghed. Det kan eksempelvis omfatte død, skilsmisse, ulykker eller fyring.

Læs mere om krise

Hvornår skal man søge professionel hjælp?

Man bør søge professionel hjælp, hvis man ikke har sovet i 2 – 3 nætter, hvis man slet ikke kan samle sig om sine sædvanlige aktiviteter, hvis man ikke kan afledes fra traumet og glimtvis glædes ved ting, der tidligere har givet livet mening og indhold, eller hvis man har tendens til at trække sig fra andres selskab.

I rigtig mange tilfælde kan det være gavnligt at opsøge en psykolog i forbindelse med sorg eller krise. For mange mennesker kan det være beroligende at tale med en professionel omkring sorgens eller krisens forløb, hvordan man kan have omsorg for sig selv i processen og om andre aspekter, som det i den forbindelse kan være godt at være opmærksom på.

For nogle kan det være så simpelt som at det føles rart at tale med en udenforstående person om forløbet og konsekvenserne. For andre, der er ude af stand til at håndtere sin sorg eller krise, og som eksempelvis er frosset fast eller oplever depression, kan behandling hos psykolog være et afgørende middel til at facilitere en hensigtsmæssig bearbejdningsprocess ved blandt andet at undersøge eventuelle vurderinger og fortolkninger, som kan virke vedligeholdende for sorgen eller krisen. Vi tilbyder konsultationer ved vores praksisser i Helsingør og på Frederiksberg med kort venteliste.