Norskspråklige klienter

Psykologerne Johansen & Kristoffersen tilbyr psykologiske undersøkelser og kognitiv atferdsterapi på norsk til klienter som foretrekker norsk fremfor dansk. To av psykologene ved klinikken har norsk som sitt morsmål.

Benytt vennligst kontaktskjemaet eller telefonnummeret under Kontakt for å bestille tid. Vennligst spesifiser at du ønsker en norskspråklig psykolog når du henvender deg.