Norskspråklige klienter

Psykologerne Johansen & Kristoffersen tilbyr psykologiske undersøkelser og kognitiv atferdsterapi på norsk til klienter som foretrekker norsk framfor dansk. To av psykologene ved klinikken har norsk som sitt morsmål. Vennligst benytt kontaktskjemaet eller telefonnummerene under Kontakt og bestil tid til å bestille tid. Vennligst spesifiser at du ønsker en norskspråklig psykolog når du henvender deg.