Støtteordninger

Da vi har forståelse for de økonomiske aspekter ved psykologisk behandling, samarbejder Psykologerne JKP med forskellige foreninger, virksomheder og forsikringsselskaber for at kunne tilbyde økonomisk støtte til psykologbehandling. Psykologerne JKP arbejder fortløbende med at oprette flere støtteordninger med samarbejdspartnere. Herunder kan du se de foreløbige støtteordninger.

Kommunalt tilskud

Din hjemkommune/bopælskommune kan i visse tilfælde yde hel eller delvis dækning for udgifter til psykologbehandling. Du bedes rette henvendelse til din kommune og høre nærmere om reglerne for netop din problematik.

Private sundhedsforsikringer

Undersøg om du og/eller din familie er omfattet af en sundhedsforsikring, der enten er tegnet af dig selv eller måske din arbejdsplads – dækker den psykologsamtaler?

Forsikringsselskaber

Flere pensionskasser og forsikringsselskaber dækker helt eller delvist beløbene for psykologbehandling hos Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen. Vi fakturerer gerne pensionskassen eller forsikringsselskabet efter aftale.

Sygeforsikring Danmark

Sygesikring Danmark yder for medlemmer i gruppe 1, 2 og 5 en rabat på kr. 300 per session ved individuelle psykologsamtaler. Sygesikring Danmark giver desuden tilskud til medlemmer i gruppe 1, 2 og 5 på kr. 300 per session for personer under 18 år, som ikke er omfattet af henvisningsårsagerne.

Generelt er det en betingelse, at behandlingen foretages af autoriseret psykolog, der har en aftale med Sygesikring Danmark. Behandlingen skal indberettes elektronisk. Se mere om de nye takster på www.sygeforsikring.dk.

Ønsker du at benytte denne ordning bedes du venligst oplyse dette i din henvendelse til os, så vi kan tildele dig een af vores psykologer, der er omfattet af denne ordning.

Fagforeninger

Fagforeninger kan dække udgifter til psykologsamtaler – typisk ved arbejdsbetingede problematikker.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.